Tag-Archive for » serviciu «

În luna iunie, peste 9.000 de civili au primit pensie specială. Printre aceștia se numără procurorii, judecătorii, grefieri, parlamentari sau personal diplomatic.

Astfel, acestora li s-ar fi cuvenit pensii speciale în valoare totală de peste 98 de milioane de lei, arată datele transmise de către Casa Naţională de Pensii Publice. Mai mult …

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 797 din data de 18 septembrie 2018, a fost publicată Hotărârea nr. 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului.

Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice stabilește la art. 2 subiecților cărora această Lege este aplicabil, deci și Hotărârea:
– personalului din autorități și instituții publice, respectiv Parlamentul, Administrația Prezidențială, autoritatea judecătorească, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, unitățile teritoriale, autorități ale administrației publice locale, alte autorități publice, autorități administrative autonome, precum și instituțiile din subordinea acestora, finanțate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale; Mai mult …

Numărul părinţilor care s-au întors la muncă înainte de încheierea concediului pentru creşterea copilului aproape s-a dublat în septembrie 2017 faţă de aceeaşi lună a anului trecut, pe fondul schimbărilor legislative aduse anul trecut beneficiilor acordate de stat părinţilor.

Valoarea medie a stimulentului de inserţie luat de părinte în septembrie 2017 a fost de 625,5 lei, arată datele ANPIS. Spre comparaţie, în septembrie 2016, stimulentul de inserţie a fost, în medie, de 521,3 lei.

Mai mult …

justitie1
În Monitorul Oficial nr. 801 din 11 octombrie, a fost publicat Ordinul MJ nr. 3540/2016 pentru completarea Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici, aprobate prin Ordinul ministrului justitiei nr. 46/C/2011.

Potrivit actului normativ, onorariile pentru autentificarea actelor de dare în plată încheiate în condiţiile Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, se reduc cu 50%.

Măsura vine ca urmare a unei propuneri pe care Uniunea Naţională a Notarilor Publici a înaintat-o ministerului în prima parte a acestui an.

Serviciul profesii juridice conexe şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici vor duce la îndeplinire dispoziţiile ordinului.

Categorii: Notari, Ştiri  Etichete: , ,  Lasa un comentariu

guvern
În cadrul şedinţei din 10 august, Guvernul a aprobat Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale și ale HG nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale.

Potrivit actului normativ aprobat, la nivelul MMFPSPV, ANPDCA, ANES și ANPD se înființează câte un compartiment de acreditare a serviciilor sociale, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru aceste instituții, care va derula activitățile de evaluare și certificare a calității serviciului pentru care se solicită licență, precum și de reglementare privind condițiile de acreditare, conform legislației privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale.

Decizia de acordare a licenței de funționare sau, după caz de retragere a acesteia va fi luată de conducerea instituțiilor menționate, la propunerea evaluatorului din cadrul compartimentului de specialitate.

policeOri laie, ori bălaie”, se spune uneori, într-un limbaj neaoș, țărănesc. În limbaj formal, academic, zicala aceasta poate fi interpretată în sensul că, de regulă, ambiguitatea nu este dezirabilă; că trebuie evitată. Pe tărâm legislativ, ambiguitatea este, întotdeauna, un oaspete nedorit. La fel și neconstituționalitatea!

O prevedere legală poate fi constituțională sau ba. Nu este tolerabilă neclaritatea. Cum toate legile trebuie „să asculte” de Constituție, CCR lucrează la foc continuu, admițând și respingând excepții de neconstituționalitate. Mai mult …

downloadHotărârea adoptată de Executiv,  la solicitarea Comisiei Europene, include modificări legislative la HG 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare.

Astfel, salariaţii din administraţia publică, din regiile autonome şi din unităţile bugetare care au lipsit de la serviciu un întreg an calendaristic, fiind în concedii medicale sau în concedii fără plată, vor putea beneficia de concediul de odihnă anual.

Durata concediului de odihnă anual nu va mai fi condiţionată de durata concediilor medicale sau fără plată, iar România se conformează şi pune în aplicare dispoziţiile articolului 7 din Directiva 2003/88/CE privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru.

copilProiectul de lege iniţiat de senatorul PSD Alexandru Cordoş prevede ca părinţii care se întorc la serviciu înainte de expirarea concediului de creştere a copilului ar putea beneficia de 50% din indemnizaţia pentru creşterea copilului.

Astfel, se prevede ca persoanele beneficiare ale indemnizaţiei lunare pentru creşterea copiilor, ce îşi reiau activitatea înainte de expirarea termenului legal al concediului pentru creşterea copilului, au dreptul la plata a 50% din indemnizaţia cuvenită pentru toată perioada rămasă în care ar fi încasat această indemnizaţie, fără stimulentul de inserţie.

Proiectul are drept scop stimularea reintegrării mai rapide în câmpul muncii a persoanelor beneficiare ale concediului de creştere, întrucât stimulentul de inserţie este insuficient.

triumfPentru finisarea lucrărilor de consolidare, restaurare și conservare la Arcul de Triumf și pentru amenajarea peisagistică aferentă, primăria Municipiului București (PMB) a contractat lucrări în valoare de circa 2 milioane de lei.

Astfel, valoarea totală finală a contractului este de 1.981.077,70 de lei, fără TVA.

Contractul a fost atribuit prin negociere fără publicarea unui anunț de participare, deoarece „Lucrările/ produsele/ serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice”. Criteriul de atribuire a fost prețul cel mai mic.

maeMarea majoritate a românilor din diaspora a păstrat legăturile cu patria mamă. Au fost menținute anumite legături formale și, adeseori, puternice legături informale. Mulți diasporeni susțin că părăsirea temporară sau definitivă a țării a fost singura lor șansă pentru asigurarea unui trai decent sau pentru a dobândi succes în carieră.

Unii dintre românii care își duc zilele pe alte meleaguri interacționează cu statul român destul de rar, poate doar în momentele în care solicită prestarea unor servicii consulare individuale și, eventual, când își exercită dreptul de a alege. Oricum, autorităților românești li se cere să fie la înălțimea așteptărilor, în furnizarea serviciilor solicitate în afara țării. Însă mereu rămâne loc și pentru mai bine! Mai mult …