Categories
Articole Protecţie socială Social Ştiri

Modificări ale Legii privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice

Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice a fost modificată de Legea nr. 355/2022.

Pe baza planului de intervenţie sau, după caz, a planului de îngrijire şi asistenţă, elaborate potrivit dispoziţiilor Legii nr. 292/2011 se emite dispoziţia primarului sau, după caz, a directorului serviciului public de asistenţă socială pentru stabilirea dreptului la servicii sociale acordate ca măsură de asistenţă socială.

Categories
Activităţi industriale Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Noutăţi privind acordarea licenţelor în domeniul serviciului public de alimentare cu energie termică

Ordinul nr. 107/2022 prevede modificarea şi completarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor în domeniul serviciului public de alimentare cu energie termică.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

La nivelul platformei Ghișeul.ro s-a implementat o nouă facilitate!

La nivelul platformei Ghișeul.ro s-a implementat o nouă facilitate de interconectare cu un serviciu public: cel aferent domeniului judiciar.

Platforma s-a interconectat cu portalul Curţii de Apel Galaţi, astfel încât cetăţenii din judeţele Galaţi, Brăila şi Vrancea vor putea să achite taxele judiciare online, fără a mai fi necesară prezentarea dovezilor de plată în format fizic.

Categories
Economie Ştiri

Proiect. Completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a lansat în dezbatere publică proiectul de Lege pentru completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006.

Categories
Protecţie socială Social Ştiri

Majorarea limitelor minime de cheltuieli pentru copiii şi tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Domeniul energetic Economie Ştiri

ANRE publică anual raportul privind starea serviciului public

Ordinul nr. 62/2022 prevede modificarea Metodologiei de monitorizare a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat şi a sistemelor de încălzire şi/sau răcire urbană, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2021.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Unităţile administrativ – teritoriale pot înfiinţa serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane

Unităţile administrativ – teritoriale, care nu pot înfiinţa, organiza şi gestiona serviciul public de canalizare pentru toate sau o parte din localităţile componente, pot înfiinţa serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) paragraful 3 din Directiva Consiliului 91/271/CEE din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea conformării la normele privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 188/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Legea privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române a fost republicată!

În Monitorul Oficial nr.170 din 2 martie 2020, a fost republicată Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române.

Categories
Articole Dreptul muncii Salarizare

Cum interpretăm noţiunea de “instituţie sau autoritate publică”?

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 838 din 2 octombrie 2018 a fost publicată Decizia nr. 49/2018 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel – Secția contencios administrativ și fiscal privind dezlegarea unei probleme de drept.

Chestiunea de drept supusă atenţiei se referă la: „interpretarea dispozițiilor art. 31 alin. (1),  raportat la art. 31 alin. (13) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015, în forma modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2016, respectiv interpretarea noțiunii de «instituție sau autoritate publică», în situația salarizării personalului din cadrul instituțiilor publice deconcentrate, de același tip, subordonate consiliilor județene, în raport de interpretarea noțiunii de «același ordonator de credite»”.

Categories
Administraţie publică centrală Administraţie publică locală Articole Protecţie socială Social

Au fost aprobate noile regulamente-cadru de organizare ale serviciilor publice de asistență socială

Cicero (106-43 î.Hr.), faimosul filosof, om politic și jurist al Romei antice, se întreba, pe bună dreptate: „De ce să compătimești, în loc să ajuți, atunci când poți?”. Autoritățile administrației publice nu doar că pot să-i ajute pe acei cetățeni aflați în dificultate, dar și au obligația legală de a o face.

Dacă profesioniștii din domeniul asistenței sociale vor fi înzestrați, în majoritatea lor, și cu suficientă compasiune față de semenii lor aflați în nevoie, cu atât mai bine. Compasiunea, în acest domeniu, poate fi la fel de importantă, uneori, precum aptitudinile profesionale, cunoașterea legislației și a procedurilor aplicabile.