Categories
Articole Protecţie socială Social

Ce înţelegem prin noţiunea de nomad digital?

În Monitorul Oficial nr. 45/2022 a fost publicată Legea nr. 22/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România.

Categories
Programe de sănătate Sănătate Ştiri

Aplicaţia informatică «Corona – forms» afişează data efectuării fiecărei doze de vaccin

Ordinul nr. 2897/2021 prevede completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.829/2020 pentru aprobarea fluxului informaţional utilizat în raportarea datelor referitoare la infecţia cu virusul SARS – CoV – 2.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Au intrat în vigoare mai multe tratate internaţionale

Ordinul nr. 3789/2021 privede intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale.

La 14 iulie 2021 a intrat în vigoare pentru România Acordul privind serviciile aeriene internaţionale de tranzit, semnat la Chicago la 7 decembrie 1944.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Dreptul proprietăţii Ştiri

Proiect. Actualizarea tarifelor pentru serviciile furnizate de ANCPI

Agentia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile sale subordonate.

Categories
Executori judecătoreşti Profesii juridice Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Un proiect prevede reglementarea onorariilor minimale și maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătorești

Ministerul Justiţiei a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin al ministrului justiţiei pentru completarea Ordinului ministrului justiţiei nr. 2550/C/2006 privind aprobarea onorariilor minimale şi maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare.

Categories
Economie Ştiri

Organizatorii de evenimente pot oferi vouchere consumatorilor!

OUG nr. 174/2020 prevede că prin derogare de la prevederile referitoare la dreptul de retragere, aşa cum este acesta reglementat de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii pentru evenimentele şi activităţile culturale, festivalurile şi proiecţiile cinematografice ce urmau a fi susţinute pe perioada stării de urgenţă sau a stării de alertă, în care se suspendă dreptul de organizare a acestor evenimente de către autorităţile competente, urmează să se aplice următoarele reguli:

Categories
Organizare judiciară

Mai mulţi beneficiari pot primi ajutor financiar pentru sprijinirea dezvoltării de produse şi servicii

A fost modificat articolului 11 din Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltării de produse şi servicii TIC inovative create de IMM-uri, în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiţie 2b – Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC, acţiunea 2.2.1 “Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”, apelul 3, din Programul operaţional Competitivitate 2014 – 2020, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene şi al preşedintelui Autorităţii pentru Digitalizarea României nr. 1.093/2.082/2020.

Categories
Comunicaţii Ştiri

Începând cu 31 martie serviciile de telefonie vor fi furnizate după comunicarea datelor de identificare ale utilizatorului

În Monitorul Oficial nr. 1059/2019 a fost publicată Ordonanţa de urgenţă nr. 89/2019 pentru modificarea art. 511 alin. (1) și (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice şi modificarea unor acte normative.

Categories
Articole Funcţionari publici

Conflictul de interese în cazul consilierilor locali!

Un conflict de interese este o situație în care o persoană sau organizație este implicată în mai multe interese, de exemplu interese financiare sau de altă natură, ce pot corupe sau afecta major luarea deciziilor corecte și imparțiale de către acea persoană sau organizație.

Un oficial public este în conflict de interese atunci când, în virtutea funcţiei publice pe care o ocupă, ia o decizie sau participă la luarea unei decizii cu privire la care are şi un interes personal.

Categories
Dreptul muncii Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

A fost depusă o propunere de modificare a Codului muncii!

La Senat a fost înregistrată, la data de 16 aprilie 2019, o propunere legislativă de modificare a Codului muncii.

Modificările propuse aduc în prim-plan profesia de expert în legislația muncii.

Iată câteva dintre modificările propuse: