Categories
Administraţie publică locală Autorităţi şi instituţii publice Funcţionari publici Ştiri

Codul administrativ, modificări!

Legea nr. 375/2022 prevede modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Două sau mai multe unităţi administrativ – teritoriale învecinate au dreptul ca, în limitele competenţei autorităţilor lor deliberative şi executive, să coopereze şi să se asocieze, în condiţiile legii, în consorţii administrative, în scopul îmbunătăţirii eficienţei serviciilor publice, creşterii eficacităţii implementării investiţiilor sau pentru eficientizarea utilizării resurselor umane specializate pentru atingerea intereselor colectivităţilor locale.

Categories
Articole Învăţământ şi educaţie

Motodologia decontării serviciilor din cadrul Programului “Din grijă pentru copii”

Hotărârea nr. 1389/2022 prevede aprobarea metodologiei de decontare a serviciilor de intervenţie psihologică şi psihoterapeutică şi modalităţile de înscriere în Programul naţional de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID – 19 – “Din grijă pentru copii”.

Categories
Internaţional Social Ştiri

Este finanţată conectarea României la serviciile de apă şi canalizare

A fost semnat un contract de finanțare pentru extinderea rețelei de apă canal din județul Vâlcea, proiect în valoare totală de 261,4 milioane de euro (fără TVA), care se va derula în 34 de unități administrativ-teritoriale (9 orașe și 25 de comune).

Semnarea a avut loc alături de reprezentanții beneficiarului – Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Apa Vâlcea”.

Proiectul include investiții pentru îmbunătățirea accesului la servicii de alimentare cu apă de calitate pentru 45.625 locuitori și creșterea gradului de acoperire cu servicii de colectare și epurare a apelor uzate pentru 79.100 locuitori din județ.

Gradul de conectare al populației din aria proiectului la servicii de alimentare cu apă va crește de la 18% înainte de proiect la 89% după finalizarea proiectului, iar gradul de conectare a încărcării organice biodegradabile la sistemele de colectare, de la 69% înainte de proiect la 99% după finalizarea acestuia.

Categories
Internaţional Ştiri

Comisia prezintă noul Instrument pentru situații de urgență al pieței unice

Comisia prezintă noul Instrument pentru situații de urgență al pieței unice (SMEI).

Acest cadru de guvernanță în situații de criză urmărește să mențină libera circulație a bunurilor, serviciilor și persoanelor și disponibilitatea bunurilor și serviciilor esențiale în cazul unor situații de urgență viitoare, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor din întreaga UE.

Categories
Economie Ştiri

A fost stabilit cadrul legal pentru buna funcţionare a pieţei interne!

A fost stabilit cadrul legal pentru buna funcţionare a pieţei interne în ceea ce priveşte cerinţele de accesibilitate aplicabile produselor şi serviciilor, prin eliminarea şi prevenirea barierelor din calea liberei circulaţii a acestora.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Propunere privind un nou act legislativ al UE care să prevină și să combată abuzul asupra copiilor

ComisiaEuropeană a prezintat o propunere privind un nou act legislativ al UE care să prevină și să combată abuzul sexual online asupra copiilor.

Un nou centru independent al UE privind abuzul sexual asupra copiilor („Centrul UE”) va sprijini eforturile furnizorilor de servicii, prin îndeplinirea rolului de centru de expertiză, prin furnizarea de informații fiabile referitoare la materialul identificat, prin primirea și analizarea rapoartele furnizorilor pentru a identifica semnalările eronate și pentru a evita ca acestea să fie înaintate autorităților de aplicare a legii, prin transmiterea rapidă a rapoartelor relevante pentru a se lua măsurile corespunzătoare de asigurare a respectării legii și prin acordarea de sprijin victimelor.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Avem un nou Regulament de organizare şi funcţionare a Camerei Consultanţilor Fiscali

Camera Consultanţilor Fiscali este organizaţie profesională de utilitate publică, persoană juridică fără scop lucrativ, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Alexandru Constantinescu nr. 61, sectorul 1, din care fac parte consultanţii fiscali şi consultanţii fiscali asistenţi care au dobândit această calitate, precum şi societăţile de consultanţă fiscală autorizate de Cameră.

Categories
Articole Protecţie socială Social

Ce înţelegem prin noţiunea de nomad digital?

În Monitorul Oficial nr. 45/2022 a fost publicată Legea nr. 22/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România.

Categories
Programe de sănătate Sănătate Ştiri

Aplicaţia informatică «Corona – forms» afişează data efectuării fiecărei doze de vaccin

Ordinul nr. 2897/2021 prevede completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.829/2020 pentru aprobarea fluxului informaţional utilizat în raportarea datelor referitoare la infecţia cu virusul SARS – CoV – 2.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Au intrat în vigoare mai multe tratate internaţionale

Ordinul nr. 3789/2021 privede intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale.

La 14 iulie 2021 a intrat în vigoare pentru România Acordul privind serviciile aeriene internaţionale de tranzit, semnat la Chicago la 7 decembrie 1944.