Categories
Economie Ştiri

A fost stabilit cadrul legal pentru buna funcţionare a pieţei interne!

A fost stabilit cadrul legal pentru buna funcţionare a pieţei interne în ceea ce priveşte cerinţele de accesibilitate aplicabile produselor şi serviciilor, prin eliminarea şi prevenirea barierelor din calea liberei circulaţii a acestora.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Propunere privind un nou act legislativ al UE care să prevină și să combată abuzul asupra copiilor

ComisiaEuropeană a prezintat o propunere privind un nou act legislativ al UE care să prevină și să combată abuzul sexual online asupra copiilor.

Un nou centru independent al UE privind abuzul sexual asupra copiilor („Centrul UE”) va sprijini eforturile furnizorilor de servicii, prin îndeplinirea rolului de centru de expertiză, prin furnizarea de informații fiabile referitoare la materialul identificat, prin primirea și analizarea rapoartele furnizorilor pentru a identifica semnalările eronate și pentru a evita ca acestea să fie înaintate autorităților de aplicare a legii, prin transmiterea rapidă a rapoartelor relevante pentru a se lua măsurile corespunzătoare de asigurare a respectării legii și prin acordarea de sprijin victimelor.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Avem un nou Regulament de organizare şi funcţionare a Camerei Consultanţilor Fiscali

Camera Consultanţilor Fiscali este organizaţie profesională de utilitate publică, persoană juridică fără scop lucrativ, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Alexandru Constantinescu nr. 61, sectorul 1, din care fac parte consultanţii fiscali şi consultanţii fiscali asistenţi care au dobândit această calitate, precum şi societăţile de consultanţă fiscală autorizate de Cameră.

Categories
Articole Protecţie socială Social

Ce înţelegem prin noţiunea de nomad digital?

În Monitorul Oficial nr. 45/2022 a fost publicată Legea nr. 22/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România.

Categories
Programe de sănătate Sănătate Ştiri

Aplicaţia informatică «Corona – forms» afişează data efectuării fiecărei doze de vaccin

Ordinul nr. 2897/2021 prevede completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.829/2020 pentru aprobarea fluxului informaţional utilizat în raportarea datelor referitoare la infecţia cu virusul SARS – CoV – 2.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Au intrat în vigoare mai multe tratate internaţionale

Ordinul nr. 3789/2021 privede intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale.

La 14 iulie 2021 a intrat în vigoare pentru România Acordul privind serviciile aeriene internaţionale de tranzit, semnat la Chicago la 7 decembrie 1944.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Dreptul proprietăţii Ştiri

Proiect. Actualizarea tarifelor pentru serviciile furnizate de ANCPI

Agentia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile sale subordonate.

Categories
Executori judecătoreşti Profesii juridice Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Un proiect prevede reglementarea onorariilor minimale și maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătorești

Ministerul Justiţiei a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin al ministrului justiţiei pentru completarea Ordinului ministrului justiţiei nr. 2550/C/2006 privind aprobarea onorariilor minimale şi maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare.

Categories
Economie Ştiri

Organizatorii de evenimente pot oferi vouchere consumatorilor!

OUG nr. 174/2020 prevede că prin derogare de la prevederile referitoare la dreptul de retragere, aşa cum este acesta reglementat de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii pentru evenimentele şi activităţile culturale, festivalurile şi proiecţiile cinematografice ce urmau a fi susţinute pe perioada stării de urgenţă sau a stării de alertă, în care se suspendă dreptul de organizare a acestor evenimente de către autorităţile competente, urmează să se aplice următoarele reguli:

Categories
Organizare judiciară

Mai mulţi beneficiari pot primi ajutor financiar pentru sprijinirea dezvoltării de produse şi servicii

A fost modificat articolului 11 din Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltării de produse şi servicii TIC inovative create de IMM-uri, în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiţie 2b – Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC, acţiunea 2.2.1 “Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”, apelul 3, din Programul operaţional Competitivitate 2014 – 2020, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene şi al preşedintelui Autorităţii pentru Digitalizarea României nr. 1.093/2.082/2020.