Categories
Piaţa muncii Ştiri

Noutăţi privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale

A fost modificată Legea privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale de Legea nr. 172/2020.

Prevederile legii urmăresc garantarea unui nivel adecvat de protecţie a salariaţilor detaşaţi în cadrul prestării de servicii transnaţionale, în special asigurarea respectării aplicării clauzelor şi condiţiilor de încadrare în muncă şi protecţia sănătăţii şi securităţii în muncă a salariaţilor, prevăzute de legislaţia naţională.