Categories
Protecţie socială Ştiri

Nomenclatorul serviciilor sociale a suferit unele modificări

Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor – cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale a fost modificată de Hotărârea nr. 35472021.

Categories
Asigurări sociale Protecţie socială Social Ştiri

Au fost aprobate Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare

În Monitorul Oficial nr. 943/2020 a fost publicat Ordinul nr. 1335/2020 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru copiii victime ale traficului de persoane.

Furnizorii publici şi privaţi de servicii sociale au obligaţia de a respecta în integralitate standardele minime de calitate atât în vederea primirii licenţei de funcţionare, cât şi ulterior acordării acesteia, pentru întreaga perioadă de funcţionare a serviciului social.

Categories
Protecţie socială Ştiri

Asistenţa juridică a persoanei care solicită ordinul de protecţie este obligatorie

Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice a suferit modificări.

Se prevede că asistarea sau, după caz, găzduirea victimelor, respectiv asistarea agresorilor în unităţile sociale se face în baza încheierii unui contract de acordare a serviciilor sociale. Pentru minori contractul de acordare a serviciilor sociale este semnat de părintele însoţitor sau, după caz, de reprezentantul legal.

Categories
Asigurări sociale Ştiri

Personalul din domeniul asistenţei sociale va beneficia de stimulent de risc

Legea nr. 82/2020 a aprobat acordarea unui stimulent de risc în cuantum de 2.500 lei brut, pe lună, pentru personalul din domeniul asistenţei sociale şi comunitare, indiferent de forma de organizare a furnizorului de servicii sociale, implicat direct în sprijinirea şi/sau îngrijirea persoanelor în vârstă, a copiilor, a persoanelor cu dizabilităţi şi a altor grupuri vulnerabile, pe perioada stării de urgenţă, din fondul de salarii al unităţii angajatoare, prin transferuri de la bugetul de stat, de la titlul VI «Transferuri între unităţi ale administraţiei publice» sau de la alte titluri unde sunt bugetate sume cu această destinaţie, prin ordonatorul principal de credite, sau din fonduri europene.

Categories
Asigurări sociale Protecţie socială Social Ştiri

Au fost aprobate standardele de cost pentru finanţarea serviciilor sociale

Standardele de cost pentru finanţarea serviciilor sociale organizate şi administrate, în condiţiile legii, de către furnizorii publici de servicii sociale au fost aprobate de Hotărârea nr. 426/2020.

Categories
Protecţie socială Social Ştiri

Bugetul alocat înfiinţării de servicii sociale de tip centre de zi a fost suplimentat!

Ministerul Muncii și Justiției Sociale a anunțat că Guvernul a aprobat, printr-o hotărâre, suplimentarea cu 23.307.000 de lei a bugetului alocat Programului de Interes Național (PIN) „Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate”, potrivit unui comunicat.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Dreptul muncii Proiecte şi propuneri legislative Salarizare Ştiri

Guvernul vrea să completeze lista bugetarilor din Sănătate şi Asistenţă Socială care primesc sporuri

Guvernul vrea să completeze lista bugetarilor din Sănătate şi Asistenţă Socială care primesc sporuri. De exemplu, personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din cabinetele medicale organizate în creşe va primi spor de la 12% la 15% din salariul de bază, pentru muncă în condiţii deosebite, cum ar fi stres sau risc, potrivit unui proiect de Hotărâre de Guvern, lansat recent în dezbatere publică de Ministerul Sănătăţii.

Sporul de la 12% până la 15% din salariul de bază pentru muncă în condiţii deosebite, cum ar fi stres sau risc, va fi acordat şi personalului de specialitate medico-sanitar din cabinetele medicale organizate în creşe.

Categories
Administraţie publică centrală Ştiri

Ministerul Muncii a cheltuit 40 milioane lei pentru finanțarea serviciilor sociale

management-finaciarPotrivit datelor instituţiei, în primele 9 luni din anul 2015, Ministerul Muncii a cheltuit peste 40 milioane lei pentru finanțarea serviciilor sociale, sumă mai mică cu 8,4% în comparaţie cu aceeași perioadă a anului precedent.

Astfel, din totalul cheltuielilor Ministerului Muncii cu asistența socială, respectiv beneficiile de asistență socială și serviciile sociale, suma cheltuită pentru serviciile sociale a constituit 0,6%.

Prin Ordinul Ministerului Muncii nr.496/2013, publicat în Monitorul Oficial nr. 446/2013, au fost aprobate finanțări pentru 98 de furnizori de servicii de asistență socială, destinate investițiilor, anume pentru construcții noi și extinderi, amenajări, reparații, modernizări, dotări.

“În perioada 1 ianuarie — 30 septembrie 2015 totalul sumelor cheltuite în acest scop a fost de 13.902.051 lei, din care 10.293.152 lei (74,0%) s-au acordat pentru 25 furnizori publici (centre) și 3.608.899 lei (26,0%) pentru 16 furnizori privați (centre). Sumele cheltuite în perioada 1 ianuarie — 30 septembrie 2015 s-au micşorat în comparaţie cu perioada 1 ianuarie — 30 septembrie 2014 cu 430.645 lei (cu 3,0%)”, se precizează în datele instituţiei.

Categories
Legislaţie utilă Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Standarde minime de calitate pentru acreditarea serviciilor destinate combaterii violenţei în familie

lc
Ministerul Muncii a lansat în dezbatere publică proiectul de ordin privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii și combaterii violenței în familie
, termenul limită pentru primirea propunerilor, sugestiilor și opiniile cu privire la acest proiect fiind 17 martie 2016.

Prin acest Ordin se aprobă:
1) Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare pe perioadă determinată organizate ca centre de primire în regim de urgenţă pentru protecţia victimelor violenţei în familie;
2) Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare pe perioadă determinată, organizate ca locuinţe protejate pentru protecţia victimelor violenţei în familie;
3) Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare pe perioadă determinată, organizate ca centre de recuperare pentru victimele violenţei în familie;
4) Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale, organizate ca centre de asistență destinate agresorilor;
5) Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale, organizate ca centre de consiliere pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie;
6) Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre de informare și sensibilizare a populației în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie.

Actul normativ prevede că perioada de ședere în cazul standardelor pentru adăposturi este între 5 și 120 de zile, în funcție de situația particulară a fiecărui beneficiar și în raport cu nevoile individuale ale acestora.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Protecţie socială Ştiri

Nomenclatorul serviciilor sociale, proiect de modificare

lcMinisterul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice a lansat în dezbatere publică Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea anexei la H.G. nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale și pentru modificarea H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale.

Potrivit notei de fundamentare a proiectului, pentru asigurarea coerenței activității de coordonare și îndrumare metodologică a celor 4 tipuri de servicii sociale cu activitatea de acreditare a acestora, prin Ordonanța nr. 27/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, le-au fost stabilite atribuții referitoare la organizarea și derularea activităților de standardizare și de acreditare pe domeniile pe care le coordonează, fiecăreia dintre cele 3 autorități centrale, înființate în anii 2014-2015 în subordinea MMFPSPV.