Tag-Archive for » servicii publice «

Parteneriatul, cooperarea, sunt departe de-a fi realități sau concepte specifice doar epocii moderne. Au fost prezente, ca factori ai dezvoltării, de-a lungul întregii istorii umane. Nimeni n-ar putea pretinde, rămânând fidel realitatii, că Marea Piramidă din Egipt sau Marele Zid Chinezesc ar fi putut să fie clădite, lejer, și în absența unor asemenea relații interumane.

Fără cooperare, fără asumarea unor scopuri comune, civilizația umană ar fi rămas blocată undeva, prin epoca Paleoliticului timpuriu. Fiecare individ ar fi fost pe cont propriu. Civilizația ar fi rămas – stingheră și firavă, la adăpostul vreunei grote obscure. Nu s-ar mai fi dezvoltat, fiindcă nu i-ar mai fi îngăduit egoismul, iraționala lăcomie și… legea pumnului (dreptul forței). Mai mult …

Toată lumea știe care-i cea mai ușoară metodă de a-ți asigura acoperirea unei cheltuieli, atunci când ai ceva probleme cu „autofinanțarea”. Recurgi la un împrumut, intri în tagma datornicilor.

Banii le plac tuturor. Mai puțin simpatic e statutul de datornic. În cazul împrumuturilor, cele două elemente – banii și condiția de datornic, vin, întotdeauna, la pachet. Ca datornic, ești, vrei sau nu, supus unor limitări, pe care cei liberi de datorii nu le experimentează.

Mai mult …

Guvernul a aprobat un proiect de lege care prevede posibilitatea ca cetăţeanul să opteze pentru eliberarea unei cărţi electronice de identitate, cu sau fără imaginea impresiunilor papilare a celor două degete arătătoare, sau a unei cărţi de identitate simple, fără CIP.

Potrivit unui comunicat de presă al Guvernului, această posibilitate este oferită şi în cazul minorilor, dar la solicitarea părinţilor sau a reprezentaţilor legali.

„Cartea electronică de identitate (CEI) va permite titularului autentificarea în sisteme informatice ale Ministerului Afacerilor Interne şi în sisteme informatice ale altor instituţii publice sau private, precum şi utilizarea semnăturii electronice, în condiţiile legii. CEI va facilita astfel accesul cetăţeanului la diverse servicii electronice (bancare, fiscale, sociale, financiare etc.), cu efecte majore privind simplificarea relaţiei cu autorităţile publice, creşterea calităţii şi accesibilităţii serviciilor publice”, se arată în comunicat. Mai mult …

documentsMinisterul Justiției a lansat în dezbatere publică un Proiect de Ordin al ministrului justiţiei pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului justiţiei în scopul corelării cu prevederile O.U.G. nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Astfel, potrivit referatului de aprobare al proiectului de act normativ, în scopul debirocratizării şi simplificării administrative, prin O.U.G. nr. 41/2016, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 490 din 30 iunie 2016, au fost stabilite o serie de măsuri, printre care se regăseşte şi instituirea în sarcina instituţiilor publice şi a organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale a obligaţiei de a elimina cerinţa de depunere a copiilor legalizate de pe documente la furnizarea serviciilor publice, înlocuind-le cu certificarea conformităţii cu originalul de către funcţionarul competent. În cazul în care persoana se prezintă cu copia legalizată de pe document, în scopul furnizării serviciului public, instituţia sau organul de specialitate al administraţiei publice centrale este obligată/obligat să o accepte.

Prin urmare, având în vedere prevederile O.U.G. nr. 41/2016, Ministerul Justiţiei a întocmit proiectul de Ordin al ministrului justiţiei pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului justiţiei, în scopul corelării cu prevederile O.U.G. nr. 41/2016, se mai arată în referatul de aprobare al proiectului.

formular-constare-amibila-de-accidentRomânia va avea un sistem de inventariere, măsurare şi monitorizare a calităţii serviciilor publice, realizat cu fonduri UE.

Astfel, sistemul va fi dezvoltat printr-un proiect Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) implementat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP), în parteneriat cu Şcoala Naţională de Studii Politice (SNSPA) şi cu sprijinul întregii administraţii centrale şi locale.

MDRAP precizează că scopul realizării unui astfel de sistem este de a avea, la nivelul întregii ţări, un nivel minim unitar de calitate a serviciilor publice.

De asemenea, instituţia îşi propune să inventarieze toate serviciile publice din România şi să stabilească pentru fiecare în parte un set de indicatori, standarde de calitate şi standarde de cost.

 

semndocConform ordinului privind punerea în aplicare a Ordonanţei de urgenţă nr. 41/2016, elevii şi studenţii nu vor mai fi obligaţi să prezinte la înscriere copii legalizate după documente oficiale.

„Am semnat ordinul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă 41/ 2016, astfel încât, în instituţiile de educaţie din România, preuniversitar şi superior, dar şi în cele aflate în coordonarea sau subordonarea Ministerului Educaţiei, să nu se mai solicite copii legalizate. Va fi suficient un document conform cu originalul, certificat de persoana din instituţie cu atribuţii desemnate în acest sens”, a spus ministrul Educaţiei, Mircea Dumitru.

Potrivit O.U.G. nr. 41/2016, fiecare instituţie publică şi organ de specialitate al administraţiei publice centrale este obligat să elimine cerinţa de depunere a copiilor legalizate după documente la furnizarea serviciilor publice, înlocuindu-le cu certificarea conformităţii cu originalul de către funcţionarul competent.

semndocMinisterul Afacerilor Interne a lansat în dezbatere publică Proiectulul de Lege pentru modificarea şi completarea O.G. nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare.

Printre schimbările preconizate prin proiectul de act normativ se numără:
– actualizarea atribuţiilor şi competenţelor Direcţiei Generale de Paşapoarte şi ale serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple în acord cu actele normative în vigoare în materia eliberării paşapoartelor simple electronice şi a paşapoartelor simple temporare;
– completarea atribuţiilor Direcţiei Generale de Paşapoarte în privinţa îndeplinirii funcţiei de Autoritate naţională de certificare pentru semnătură (CSCA) şi de Autoritate naţională de certificare pentru verificare (CVCA) şi în materia cooperării cu instituţii similare ale statelor membre UE, în calitate de punct naţional unic de contact (SPOC) şi cu Organizaţia Aviației Civile Internaţionale, în calitate de operator al directorului naţional de chei publice (N-PKD), în vederea asigurării securităţii documentelor de călătorie electronice;
– completarea atribuţiilor Direcţiei Generale de Paşapoarte cu responsabilităţi în materia stabilirii şi actualizării elementele de securitate cuprinse în paşapoartele simple electronice şi paşapoartele simple temporare, în acord cu reglementările europene şi internaţionale în materie; ş.a.

De asemenea, mai sunt introduse unele prevederi referitoare la stabilirea taxelor pentru furnizarea datelor din RNEPS şi din registrele judeţene şi al municipiului Bucureşti.

downloadOrdonanţă de Urgenţă care determină condiţiile privind încheierea, actualizarea şi elementele contractului de servicii publice în domeniul transportului cu metroul a fost adoptată de Guvern.

Astfel, Executivul va oferi subvenţii pentru călătoria în metrou a elevilor, studenţilor, navetiştilor şi pensionarilor.

De asemenea a fost adoptat de Guvern un Memorandum cu privire la acordarea compensaţiei, sub forma subvenţiei, pentru serviciul public de transport cu metroul. Potrivit Memorandumului, compensaţia va fi acordată sub forma unei scheme de ajutor de stat a cărei perioadă de efectuare a plăţilor se estimează că va fi 2016-2019. Bugetul total estimat al ajutorului de stat individual pentru întreaga perioadă este de 1.428,28 milioane lei, adică în jur de 350 de milioane lei pe an.

 

act de identitate

Ministerul Afacerilor Interne a luat măsuri pentru a facilita cetățenilor eliberarea actelor de identitate, întrucât eliberarea cărților de identitate și reînnoirea celor expirate este un demers important, inclusiv în vederea exercitării dreptului la vot.

Persoanele care din motive medicale sunt în imposibilitatea de a se deplasa pot solicita lucrătorilor serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor să vină la domiciliul lor pentru derularea procedurii necesare obținerii cărții de identitate, se arată într-un anunţ al MAI.

Astfel, persoana care este în imposibilitatea de a se deplasa sau aparținătorii acesteia trebuie să trimită o cerere motivată către structurile de Evidența Populației.

De asemenea, mai informează MAI, în ziua alegerilor locale, cărțile de identitate vor fi eliberate în regim de urgență, în interval de câteva ore de la momentul la care a fost depusă cererea.

Buvinieta - o nouă taxă pentru toate autovehiculele care circulă în BucureştiDin 2016, autorităţile locale vor putea hotărî aplicarea unor amenzi al căror cuantum a fost stabilit între 500 de lei şi 2.500 de lei pentru nedeclararea de case şi maşini, atât pentru persoane fizice, cât şi pentru persoane juridice, a anunţat ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici.

În proiectul de OUG privind modificarea Codului fiscal adoptat de Guvern se specifică că articolul 493 va cuprinde un nou alineat: „Necomunicarea informaţiilor şi a documentelor de natura celor prevăzute la art. 494 alin. (12), precum şi depăşirea termenului de cel mult 15 zile lucrătoare de la data solicitării, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 la 2.500 de lei”.

Articolul 494 alin.(12) al Codului fiscal prevede: „În vederea clarificării şi stabilirii reale a situaţiei fiscale a contribuabililor, compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale au competenţa de a solicita informaţii şi documente cu relevanţă fiscală sau pentru identificarea contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile, după caz, iar notarii, avocaţii, executorii judecătoreşti, organele de poliţie, organele vamale, serviciile publice comunitare pentru regimul permiselor de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, serviciile publice comunitare pentru eliberarea paşapoartelor simple, serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, precum şi orice altă entitate care deţine informaţii sau documente cu privire la bunuri impozabile sau taxabile, după caz, ori la persoane care au calitatea de contribuabil au obligaţia furnizării acestora fără plată”.