Categories
Organizare judiciară

Consiliul și Parlamentul UE ajung la un acord pentru servicii publice digitale mai eficiente

În vederea creării unei rețele de administrații publice digitale interconectate și a accelerării transformării digitale a sectorului public european, președinția Consiliului și negociatorii Parlamentului European au ajuns la un acord provizoriu cu privire la legislația propusă referitoare la măsuri pentru un nivel ridicat de interoperabilitate a sectorului public în întreaga UE (Actul privind Europa interoperabilă).

Categories
Economie Ştiri Transporturi

Metodologia de identificare şi declarare a veniturilor preliminate din transportul public de călători

Ordinul nr. 1712/2023 prevede aprobarea Metodologiei de identificare şi declarare a veniturilor preliminate din transportul public de călători pe fiecare operator de transport feroviar, rută de circulaţie şi categorie de trenuri.

Categories
Programe de sănătate Sănătate Ştiri Unităţi sanitare/spitale

Procedura de avizare a cabinetelor de liberă practică pentru serviciile publice conexe actului medical de fizioterapie

Hotărârea nr. 63/2023 prevede aprobarea Procedurii de avizare a cabinetelor de liberă practică pentru serviciile publice conexe actului medical de fizioterapie.

Avizul pentru înfiinţarea de către fizioterapeuţi a unui cabinet de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical de fizioterapie sau a unui punct de lucru secundar, precum şi pentru modificarea activităţii cabinetului de liberă practică, este emis, la cerere, de către colegiile teritoriale ale Colegiului Fizioterapeuţilor din România, CFZRO.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Acte normative adoptate de Guvern!

Guvernul a publicat lista actelor normative adoptate în ședința de ieri:

I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Palestinei privind Cooperarea în Prevenirea şi Combaterea Criminalității Organizate, a Terorismului şi a altor Infracțiuni, semnat la 19 iulie 2022, la Bucureşti

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Începe digitalizarea marilor servicii publice!

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a primit aprobarea oficială din partea Comisiei Europene pentru Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PCIDIF), aferent perioadei de programare 2021–2027.

Categories
Administraţie publică locală Autorităţi şi instituţii publice Funcţionari publici Ştiri

Codul administrativ, modificări!

Legea nr. 375/2022 prevede modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Două sau mai multe unităţi administrativ – teritoriale învecinate au dreptul ca, în limitele competenţei autorităţilor lor deliberative şi executive, să coopereze şi să se asocieze, în condiţiile legii, în consorţii administrative, în scopul îmbunătăţirii eficienţei serviciilor publice, creşterii eficacităţii implementării investiţiilor sau pentru eficientizarea utilizării resurselor umane specializate pentru atingerea intereselor colectivităţilor locale.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Metodologia de elaborare a propunerilor de standarde de calitate şi de cost pentru serviciile publice

Ordinul nr. 2345/2022 prevede aprobarea Metodologiei de elaborare a propunerilor de standarde de calitate şi de cost pentru serviciile publice descentralizate şi pentru serviciile publice care urmează a fi descentralizate.

Standardul de calitate este principalul instrument prin care se defineşte calitatea unui serviciu public, descrisă în legislaţia în vigoare la nivel primar, secundar sau terţiar, care trebuie respectat de către autorităţile administraţiei publice locale în organizarea, funcţionarea, furnizarea şi rezultatul serviciului, precum şi din perspectiva aşteptărilor avute de beneficiarii acestuia.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

DRPCIV devine direcție generală cu denumirea Direcția Generală Permise de Conducere şi Înmatriculări

În Monitorul Oficial nr. 1068/2022 a fost publicată OUG nr. 148/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de paşapoarte şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, precum şi a Ordonanţei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor.

Categories
Administraţie publică locală Autorităţi şi instituţii publice Bugete Ştiri

Ajutor de stat pentru sprijinirea autorităţilor publice locale care au în responsabilitate servicii publice

A fost aprobată Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea autorităţilor publice locale care au în responsabilitate servicii publice de interes local în implementarea unor măsuri destinate promovării producţiei de energie din surse regenerabile în vederea comercializării.

Categories
Economie Ştiri Transporturi

Tarifele pentru serviciile publice de transport local de persoane se pot ajusta periodic

Tarifele pentru serviciile publice de transport local de persoane se pot ajusta periodic, la cererea operatorilor de transport/transportatorilor autorizaţi, la un interval de minimum 3 luni, cel mult până la nivelul rezultat din aplicarea coeficientului de indexare cu evoluţia indicelui preţului de consum total, calculat pentru perioada cuprinsă între luna de referinţă corespunzătoare precedentei aprobări şi luna celui mai recent indice publicat de Institutul Naţional de Statistică la data solicitării.