Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Programe de sănătate Sănătate Ştiri

O inițiativa europeană vizează imagistica în domeniul cancerului

Comisia Europeană lansează Inițiativa europeană privind imagistica în domeniul cancerului pentru a sprijini furnizorii de servicii medicale, institutele de cercetare și inovatorii să utilizeze în mod optim soluțiile inovatoare bazate pe date pentru tratamentul și îngrijirile acordate pacienților cu cancer.

Categories
Medici/personal medical Programe de sănătate Sănătate Ştiri Unităţi sanitare/spitale

Unele servicii medicale pot face obiectul serviciilor de telemedicină

Hotărârea nr. 1133/2022 prevede aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

Documentul aprobă specialităţile medicale şi lista serviciilor medicale de telemedicină, precum şi condiţiile de organizare, funcţionare şi modalităţile de acordare a acestor servicii.

Categories
Asigurări de sănătate Asigurări sociale Sănătate Social Ştiri

Modificări privind pachetul minimal de servicii care se acordă persoanelor care nu fac dovada calităţii de asigurat

Ordonanţa nr. 37/2022 prevede modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi stabilirea unor alte măsuri în domeniul sănătăţii.

Categories
Asigurări de sănătate Medicamente Programe de sănătate Sănătate Ştiri Unităţi sanitare/spitale

Noutăţi privind Contractul – cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale

Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului – cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022 a fost recent completată de Hotărârea nr.1057/2022.

Categories
Sănătate Ştiri Unităţi sanitare/spitale

Pentru pacienţii internaţi în regim de spitalizare continuă cuantumul alocaţiei de hrană nu este inclus în plata acestor servicii

Pentru pacienţii internaţi în regim de spitalizare continuă, pentru care se acordă servicii medicale spitaliceşti în unităţile sanitare publice, cuantumul alocaţiei de hrană nu este inclus în plata acestor servicii.

Categories
Asigurări de sănătate Medicamente Medici/personal medical Programe de sănătate Sănătate Ştiri Unităţi sanitare/spitale

Modificări ale Contractului – cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale

Pentru pacienţii internaţi în regim de spitalizare continuă, pentru care se acordă servicii medicale spitaliceşti în unităţile sanitare publice, cuantumul alocaţiei de hrană nu este inclus în plata acestor servicii.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

A fost aprobată metodologia de raportare în Registrul electronic naţional de vaccinări

Hotărârea nr. 697/2022 prevede aprobarea metodologiei de raportare şi a circuitului informaţional în Registrul electronic naţional de vaccinări.

Registrul electronic naţional de vaccinare (RENV) reprezintă aplicaţia electronică folosită în vederea raportării online a vaccinărilor administrate pe teritoriul României.

Categories
Programe de sănătate Sănătate Ştiri

Programele de sănătate curative continuă în anii 2022 şi 2023

Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2022 şi 2023 au fost aprobate de Ordinul nr. 180/2022.

Categories
Medicamente Ştiri

Cetăţenii care provin din zona conflictului armat din Ucraina beneficiază de servicii medicale

Cetăţenii străini sau apatrizii aflaţi în situaţii deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina şi intră în România şi care nu solicită o formă de protecţie potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, beneficiază de servicii medicale, de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale şi serviciile cuprinse în programele naţionale de sănătate curative, care se acordă de către furnizori, pe baza documentului de trecere a frontierei de stat, valabil, acceptat de statul român, din care să rezulte că persoana se încadrează în categoria cetăţenilor ucraineni sau, după caz, a cetăţenilor străini sau apatrizi care provin din zona conflictului armat din Ucraina.

Categories
Programe de sănătate Ştiri

Unele termene prevăzute de Legea sănătăţii au fost prorogate!

OUG nr. 145/2021 prevede prorogarea unor termene prevăzute în Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.