Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Veniturile realizate de Senatul României vor fi reţinute integral de către acesta pentru acoperirea unor cheltuieli

Hotărârea Senatului nr. 135/2021 privind bugetul Senatului României pe anul 2022 a fost modificată de Hotărârea nr. 123/2022.

Categories
Domeniul energetic Economie Ştiri

Au intervenit modificări în organizarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

Legea nr. 221/2022 prevede modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Regulamentul Senatului a fost republicat!

În Monitorul Oficial nr. 615/2022 a fost republicată Hotărârea nr. 28/2005 privind Regulamentul Senatului.

Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român şi unica autoritate legiuitoare a ţării.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Senatorii care tulbură ordinea parlamentară pot fi sancţionaţi cu reţinerea unui procent din indemnizaţia lunară

Hotărârea nr. 50/2022 prevede că şedinţele Comitetului liderilor grupurilor parlamentare se înregistrează de către Senat prin mijloace electronice şi se stenografiază.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Regulamentul Senatului a suferit modificări

Hotărârea nr. 10/2022 prevede modificarea şi completarea art. 68 alin. (2) din Regulamentul Senatului.

Comisiile permanente funcţionează pe toată durata mandatului Senatului.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Regulamentul Senatului a suferit modificări!

În Monitorul Oficial nr. 103/2022 a fost publicată Hotărârea nr. 5/2022 pentru modificarea art. 215 alin. (1) din Regulamentul Senatului.

Serviciile Senatului sunt conduse de secretarul general al Senatului car va fi ajutat de 4 secretari generali adjuncţi.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Modificări privind adoptarea în procedură de urgenţă a proiectelor de legi!

Regulamentul Senatului a fost recent modificat de Hotărârea nr. 127/2021.

Se completează unele dispoziţii în ceea ce priveşte procedura de urgenţă. Astfel, la cererea iniţiatorului, la propunerea Biroului permanent sau a unui grup parlamentar, Senatul poate adopta proiecte de legi sau propuneri legislative în procedură de urgenţă.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Propunerea de Regulament al UE de stabilire a unor măsuri specifice în contextul pandemiei, aprobată de Senatul României!

Senatul României a constatat, prin Hotărârea nr. 59/2021, că propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor măsuri specifice şi temporare, în contextul pandemiei de COVID – 19, privind reînnoirea sau prelungirea anumitor certificate, licenţe, permise şi autorizaţii, precum şi amânarea anumitor controale şi formări periodice în anumite domenii ale legislaţiei din sectorul transporturilor pe perioade de referinţă ulterioare celor menţionate în Regulamentul (UE) 2020/698 – COM (2021) 25 final respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Recentele modificări ale Regulamentului Senatului

Regulamentul Senatului a fost modificat de Hotărârea nr. 44/2021.

Se introduce o nouă secţiune care prevede respectarea principiului bicameralismului.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Respectarea principiului bicamerismului, secţiune distinctă în Regulamentul Camerei Deputaţilor

După adoptare sau respingere de către Camera Deputaţilor în calitate de primă Cameră sesizată, proiectul sau propunerea legislativă se trimite Senatului, care va decide definitiv.