Categories
Autorităţi şi instituţii publice Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Modificări privind adoptarea în procedură de urgenţă a proiectelor de legi!

Regulamentul Senatului a fost recent modificat de Hotărârea nr. 127/2021.

Se completează unele dispoziţii în ceea ce priveşte procedura de urgenţă. Astfel, la cererea iniţiatorului, la propunerea Biroului permanent sau a unui grup parlamentar, Senatul poate adopta proiecte de legi sau propuneri legislative în procedură de urgenţă.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Propunerea de Regulament al UE de stabilire a unor măsuri specifice în contextul pandemiei, aprobată de Senatul României!

Senatul României a constatat, prin Hotărârea nr. 59/2021, că propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor măsuri specifice şi temporare, în contextul pandemiei de COVID – 19, privind reînnoirea sau prelungirea anumitor certificate, licenţe, permise şi autorizaţii, precum şi amânarea anumitor controale şi formări periodice în anumite domenii ale legislaţiei din sectorul transporturilor pe perioade de referinţă ulterioare celor menţionate în Regulamentul (UE) 2020/698 – COM (2021) 25 final respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Recentele modificări ale Regulamentului Senatului

Regulamentul Senatului a fost modificat de Hotărârea nr. 44/2021.

Se introduce o nouă secţiune care prevede respectarea principiului bicameralismului.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Respectarea principiului bicamerismului, secţiune distinctă în Regulamentul Camerei Deputaţilor

După adoptare sau respingere de către Camera Deputaţilor în calitate de primă Cameră sesizată, proiectul sau propunerea legislativă se trimite Senatului, care va decide definitiv.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Regulamentul Senatului a fost recent modificat

Regulamentul Senatului a fost recent modificat de Hotărârea nr. 12/2021.

Senatorii pot adresa întrebări orale sau scrise şi au dreptul să ceară ca răspunsul să le fie dat oral în plenul Senatului sau în scris.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Numărul membrilor Comisiei permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului a scăzut!

În Monitorul Oficial nr. 162/2021 a fost publicată Hotărârea nr. 1/2021 privind modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 12/2006 pentru înfiinţarea Comisiei permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Senatul a fost convocat în sesiune extraordinară!

Monitorul Oficial nr. 58/2021 a fost publicată Decizia nr. 2/2021 privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Senatul a fost convocat în sesiune extraordinară

Conform Deciziei nr. 1/2021 Senatul a fost convocat în sesiune extraordinară.

Categories
Administraţie publică centrală Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Comisia pentru ştiinţă, inovare şi tehnologie va funcţiona în cadrul Senatului!

În Monitorul Oficial nr. 1279/2020 a fost publicată Hotărârea nr. 123/2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Senatului.

În cadrul Senatului va funcţiona o nouă comie permanentă, Comisia pentru ştiinţă, inovare şi tehnologie.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Regulamentul Senatului a fost republicat!

În Monitorul Oficial nr. 990/2020 a fost repuplicată Hotărârea nr. 28/2005.

Senatul este ales pentru un mandat de 4 ani care se prelungeşte, de drept, numai în condiţiile excepţionale prevăzute de Constituţie.