Categories
Autorităţi şi instituţii publice Învăţământ şi educaţie Ştiri

Ministerul Educației și Cercetării inițiază demersurile privind selecția viitorilor membri CNATDCU

Având în vedere faptul că mandatul membrilor comisiilor de specialitate şi ai Consiliului General al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) încetează în data de 10 iunie 2020, Ministerul Educaţiei şi Cercetării iniţiază demersurile pentru selecţia viitorilor membri CNATDCU – mandatul 2020-2024.

Categories
Agricultură şi silvicultură Economie Ştiri

Mai multe proiecte de finanţare pentru investiţii în exploataţii agricole au fost selectate de AFIR!

Un număr de 110 proiecte de finanţare, în valoare de 53,407 milioane de euro, pentru investiţii în exploataţii agricole pentru ferme mici şi ferme de familie au fost selectate de Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR), informează AFIR într-un comunicat.

Rezultatele selecţiei au fost incluse în raportul de selecţie lunar aferent submăsurii 4.1 “Investiţii în exploataţii agricole”, etapa lunară 1 (03.09.2018-30.09.2018), componenta ferma de familie şi ferma mică.

Categories
Administraţie publică centrală Articole Autorităţi şi instituţii publice

Au fost aprobate Normele Legii privind Statutul rezerviştilor voluntari. Procesul de selecție va fi unul riguros!

Era cândva o vreme, cu vreo două-trei secole în urmă, când recrutările pentru oastea țării se făceau simplu: cu arcanul! Astăzi nimeni nu mai dă buzna la hore sau la șezători ca să prindă flăcăii îngroziți cu arcanul, spre a-i duce la oaste și a-i transforma în vrednice cătane. În prezent, horele nu le mai vedem decât la posturile TV de folclor, dar mulți români ar sări bucuroși în calea arcanului, numai să fie recrutați (jinduind la soldele pe care le consideră consistente, în baza zvonurilor). Acum, criteriile de selecție a militarilor sunt dure. Mulți doritori, puțini selectați!

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Selecția managerilor și administrarea unei întreprinderi publice

downloadProiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, care a primit votul final al Camerei Deputaților, prevede ca administratorii și directorii companiilor de stat care au fost concediaţi pentru performanţe slabe nu vor mai putea să se angajeze, timp de cinci ani, pe această funcţie.

Astfel, au fost introduse unele prevederi care îi vizează strict pe administratorii și pe directorii care nu îndeplinesc, pe durata mandatului lor, indicatorii de performanță stabiliți prin contract. Aceste prevederi se referă şi la directorii care nu vor îndeplini indicatorii de performanță stabiliți prin contractele lor de mandat.

Evaluarea activității unui administrator al unei companii de stat se va face în fiecare an de către adunarea generală a acționarilor, care va putea apela la ajutorul unor experți. Această verificare va viza atât execuția efectivă a contractului de mandat, cât și a planului de administrare.

De asemenea administratorii vor putea să fie revocați de către adunarea generală a acționarilor numai în condițiile stabilite în contractul de mandat.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Adoptarea criteriilor privind selecţia managerilor şi administrarea companiilor de stat

lcCriteriile privind selecţia managerilor şi administrarea companiilor de stat au fost adoptate de deputaţi prin OUG 109/2011. De asemenea administratorii revocaţi pentru slabe performanţe li se va interzice deptul de a mai candida în CA, timp de 5 ani.

În modificarea proiectului de lege pentru aprobarea OUG 109/2011, aleşii au ţiut cont şi de propunerile făcute de Guvern, care vizau transparentizarea şi creşterea eficienţei companiilor de stat, premierul afirmând că textul de lege “vine cu precizări noi, mult mai clare, privind modul în care se face recrutarea managementului companiilor de stat”.

Categories
Administraţie publică centrală Articole Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate Persoane juridice. Societăţi Taxe/Impozite

Întocmirea listei practicienilor în insolvenţă agreaţi de către ANAF. Cum se procedează?

InsolventaMai liniştit e somnul celui ce se culcă nemâncat, decât al aceluia ce se trezeşte copleşit de datorii! Cât ar fi de veche, datoria nu rugineşte, nu putrezeşte. Nu dispare! Uneori, datoriile neachitate trăiesc mai mult decât datornicii sau, oricum, îi urmăresc toată viaţa. Se-ntâlneşte munte cu munte, darămite creditorul cu datornicul!

Potrivit Codului de procedură fiscală, un debitor insolvabil e acela ale cărui venituri sau bunuri urmăribile au o valoare mai mică decât obligaţiile fiscale de plată sau care n-are venituri ori bunuri urmăribile. În vederea recuperării creanţelor fiscale de la debitorii ce se află în stare de insolvenţă, ANAF şi unităţile sale subordonate vor declara lichidatorilor creanţele existente, la data declarării, în evidenţa fiscală pe plătitor.

Categories
Administraţie publică centrală Articole Autorităţi şi instituţii publice Învăţământ şi educaţie

Recrutarea şi selecţia candidaţilor pentru profesia militară. Ştiri juridice!

roarmDeşi noi, românii de azi, nu mai suntem războinicii de altădată şi am mai pierdut, poate, din dârzenia eroilor de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz, ne vom aminti de-a pururi că înaintaşii noştri şi-au croit calea printr-o istorie milenară cu un braţ împingând plugul şi cu celălalt purtând fierul paloşului sau lemnul de corn al buzduganului.

Aşa cum spunea Grigore Ureche, acest neam s-a aflat tot timpul “în calea răotăţilor”. De aceea, milităria a fost ţinută întotdeauna la rang de cinste, atât la români cât şi la strămoşii lor, indiferent de numele etnic pe care l-au purtat de-a lungul epocilor – rumâni, valahi, daci, geţi, traci sau pelasgi.

Categories
Administraţie publică centrală Articole Autorităţi şi instituţii publice Drept penal Funcţionari publici

Cum să fie selectaţi oamenii potriviţi pentru Poliţie şi Jandarmerie? Psihologul ştie!

ordineDincolo de aparenţele de civilizaţie şi bună-creştere, în unii dintre noi zac primitivi gata de atac, aşteptând ocazia să-şi dea arama pe faţă. Pentru a ne da seama de aceasta, să privim la ororile din zonele de conflict. Ori să evocăm isprăvi autohtone din decembrie `89 sau de la mineriade!

E suficient doar un eveniment grav – război, protest de amploare, calamitate, pentru ca în anumiţi cetăţeni, până atunci liniştiţi, să se trezească oamenii cavernelor, gata să lovească. Mulţi ar acţiona şi-n condiţii normale dar… frica păzeşte pepenăria. Alţii trec la fapte, indiferent de context! De parcă infracţionalitatea n-ar fi suficientă, liniştea vieţii ne mai e pusă-n primejdie şi de natura dezlănţuită. 

Categories
Magistraţi Ştiri

Candidaţii la funcţia de judecător la CEDO din partea României

CSMCurtea Constituţională,  a respins sesizarea Consiliului Superior al Magistraturii privind conflictul de natură constituţională între autoritatea judecătoarească şi Guvern, şi a decis că Guvernul propune candidaţii la funcţia de judecător la CEDO din partea României.

Potrivit declaraţiilor premierului Victor Ponta, selecţia de către comisia constituită de Guvern ar fi mult mai rapidă deoarece la CSM a fost propusă o perioadă de două luni doar pentru desemnarea unor “bieţi” procurori din România, iar Consiliul se confruntă permanent cu probleme de cvorum.

Consiliul Superior al Magistraturii a apreciat că, prin schimbarea de către Guvern a mecanismului de numire a judecătorului român la CEDO, prin intermediul unei ordonanţe de urgenţă, s-a adus atingere principiului separaţiei şi echilibrului puterilor în stat.

Guvernul a adoptat, la sfârşitul lunii martie, o ordonanţă care reglementează, prin modificarea unei alte ordonanţe, procedura de selectare a judecătorului care va lucra din partea României la CEDO, candidaţii urmând să fie stabiliţi până spre sfârşitul lunii iulie.