Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Sintagma “ori altor asemenea interese ale ţării”, declarată neconstituţională!

Prin securitatea naţională a României se înţelege starea de legalitate, de echilibru şi de stabilitate socială, economică şi politică necesară existenţei şi dezvoltării statului naţional român ca stat suveran, unitar, independent şi indivizibil, menţinerii ordinii de drept, precum şi a climatului de exercitare neîngrădită a drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor fundamentale ale cetăţenilor, potrivit principiilor şi normelor democratice statornicite prin Constituţie.

Conform art. 3 lit. f) din Legea nr. 51/1991 constituie ameninţăre la adresa securităţii naţionale a României subminarea, sabotajul sau orice alte acţiuni care au ca scop înlăturarea prin forţă a instituţiilor democratice ale statului ori care aduc atingere gravă drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor români sau pot aduce atingere capacităţii de apărare ori altor asemenea interese ale ţării, precum şi actele de distrugere, degradare ori aducere în stare de neîntrebuinţare a structurilor necesare bunei desfăşurări a vieţii social – economice sau apărării naţionale.

Textul de lege de mai sus a fost contestat pe motive de neconstituţionale, fiind sesizată în acest sens Curtea Constituţională.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate s-a reţinut că sintagma “altor asemenea interese ale ţării” este lipsită de claritate, precizie şi previzibilitate, încălcând prevederile art. 1 alin. (5) din Constituţie.

Se susţine că sintagma “altor asemenea interese ale ţării” permite ingerinţe nejustificate în viaţa intimă, familială şi privată şi determină încălcarea dreptului la secretul corespondenţei, întrucât în cuprinsul actului normativ nu este definit interesul statului. Prin această sintagmă se dă posibilitatea organelor de stat cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale să efectueze activităţi specifice de culegere de informaţii, în mod arbitrar, cu depăşirea cadrului legal, dând naştere la ingerinţe în viaţa privată a cetăţenilor şi la restrângeri nejustificate ale drepturilor acestora garantate de Constituţie.

Faptul că actul normativ nu defineşte conceptul de “interes al statului” determină imposibilitatea subiecţilor să înţeleagă care sunt acele interese ale statului care pot fi lezate de anumite acţiuni şi pentru care este posibil ca organele abilitate să întreprindă măsuri cu un grad ridicat de intruziune în viaţa privată a persoanelor.

Decizia Curţii Constituţionale a României

CCR a reţinut că scopul în care sunt utilizate activităţile întreprinse în domeniul securităţii naţionale este diferit de cel al activităţilor procesual penale. Primele se axează pe cunoaşterea, prevenirea şi înlăturarea ameninţărilor interne sau externe cu scopul realizării securităţii naţionale, iar celelalte au ca scop tragerea la răspundere penală a persoanelor care au săvârşit infracţiuni. Astfel, într-o interpretare sistematică şi teleologică, rezultă că Legea nr. 51/1991 şi Codul de procedură penală au finalităţi diferite, care se reflectă şi în scopul pentru care este dispusă autorizarea unor activităţi specifice culegerii de informaţii care presupun restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi fundamentale ale omului/măsura supravegherii tehnice.

Cu alte cuvinte, existenţa unei situaţii care constituie ameninţare la adresa securităţii naţionale nu presupune în mod automat şi necesar pregătirea sau săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, mijloacele de preîntâmpinare a ameninţărilor la adresa securităţii naţionale neputându-se rezuma la combaterea infracţiunilor.

Prin Decizia nr. 802/2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 218/2019, excepţia de neconstituţionalitate a fost admisă şi s-a constatat că sintagma “ori altor asemenea interese ale ţării”, cuprinsă în dispoziţiile art. 3 lit. f) din Legea nr. 51/1991 privind securitatea naţională a României, este neconstituţională.

Categories
Internaţional Ştiri

Eurodeputaţii au adoptat Legea securităţii cibernetice

Eurodeputaţii au adoptat la Strasbourg legea UE a securităţii cibernetice, prin care se înfiinţează prima schemă de certificate la nivel european menită să asigure că produsele, procesele şi serviciile vândute în UE îndeplinesc standardele de securitate cibernetică, arată un comunicat al Parlamentului European.

De asemenea, PE a votat de asemenea o rezoluţie ce îndeamnă la acţiune la nivel european asupra ameninţărilor de securitate legate de prezenţa tehnologică crescută a Chinei în Uniunea Europeană.

Categories
Ştiri Transporturi

Codul aerian civil a fost modificat!

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 9 din data de 4 ianuarie 2019, a fost publicată Legea nr. 358/2018 pentru completarea art. 11 din Ordonanța Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil.

Categories
Administraţie publică centrală Articole Autorităţi şi instituţii publice Cooperare şi relaţii cu alte state Drept penal Internaţional Transporturi

Cum vor fi utilizate datele despre clienții companiilor aeriene, în combaterea infracțiunilor?

Un binecunoscut proverb autohton spune că „paza bună trece primejdia rea”. Acum, în era globalizării, când legăturile dintre diferitele regiuni ale lumii se realizează din ce în ce mai lesne iar oamenii călătoresc mai mult ca niciodată, persoanele implicate în activități infracționale de mare periculozitate au identificat și deja exploatează din plin noile „oportunități” ce li se ivesc în cale, la tot pasul.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

CCR va discuta sesizarea referitoare la înfiinţarea Comisiei speciale pentru legile securităţii naţionale

Curtea Constituţională a României discută în 30 mai sesizarea referitoare la hotărârea Parlamentului de înfiinţare a Comisiei speciale pentru legile securităţii naţionale, au precizat oficiali ai CCR.

„Între considerentele sesizate Curţii Constituţionale se numără lipsa de claritate şi precizie a obiectivului definit al comisiei speciale, fapt care generează impredictibilitate cu privire la procedura de legiferare, restrângerea competenţelor prevăzute comisiilor parlamentare permanente de a dezbate proiecte din domeniul de analiză alocat acestora, generarea unei neclarităţi asupra ordinii de sesizare a camerelor Parlamentului, încălcarea prevederilor constituţionale privitoare la iniţierea propunerilor legislative, îngrădirea accesului mass-media la lucrările comisiei speciale”, se spune în comunicat.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Comisia specială care se va ocupa de modificarea legilor securităţii naţionale s-a întrunit în prima şedinţă

Comisia specială care se va ocupa de modificarea legilor securităţii naţionale s-a întrunit în prima şedinţă, pentru a fi aleşi preşedintele, vicepreşedinţii şi pentru a fi stabilit regulamentul de funcţionare.

Comisia care va modifica legile securităţii naţionale are următoarele obiective: analizarea cadrului normativ actual, elaborarea propunerilor de modificare, corelare şi sistematizare a textelor legislative care reglementază materia, elaborarea unor proiecte de acte normative în domeniile analizate, centralizarea, în vederea examinării, a iniţiativelor legislative care au incidenţă în materia securităţii naţionale, aflate în procedura celor două Camere ale Parlamentului.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

O dispoziţie din Legea securităţii naţionale a fost declarată neconstituţională!

Prin securitatea naţională a României se înţelege starea de legalitate, de echilibru şi de stabilitate socială, economică şi politică necesară existenţei şi dezvoltării statului naţional român ca stat suveran, unitar, independent şi indivizibil, menţinerii ordinii de drept, precum şi a climatului de exercitare neîngrădită a drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor fundamentale ale cetăţenilor, potrivit principiilor şi normelor democratice statornicite prin Constituţie.

Recent, Legea securităţii naţionale a României nr. 51/1991 a costitui motiv de invocare a unei excepţii de neconstituţionalitate.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

CCR a publicat decizia prin care defineşte noţiunea de “securitate naţională”

Curtea Constituţională a României (CCR) consideră că nu pot fi considerate ameninţări la adresa securităţii naţionale doar pregătirea sau săvârşirea unor asemenea infracţiuni, potrivit motivării deciziei prin care a admis parţial o excepţie de neconstituţionalitate referitoare la Legea 51/1991 privind securitatea naţională a României.

În document se arată, referitor la termenul de „securitate naţională”, că CCR a statuat deja, în jurisprudenţa sa, că aceasta nu implică numai domeniul militar, ci are şi o componentă socială şi economică.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Legile securităţii naţionale vor fi modificate!

Modernizarea Legilor securitatii nationale este un proces necesar si extrem de delicat conform iniţiatorilor.

Senatorii si deputatii se reunesc in sedinta comuna de plen pentru a vota, printre altele, infiintarea a doua noi comisii speciale, una pentru Legile Securitatii nationale si una pentru Codul Administrativ.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Academia de Ştiinţe ale Securităţii Naţionale se va desfiinţa

Senatul a adoptat propunerea legislativă pentru abrogarea Legii nr. 56/2012 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe ale Securităţii Naţionale, prin care instituţia de învăţământ se desfiinţează.

„Se desfiinţează Academia de Ştiinţe ale Securităţii Naţionale, ca for naţional de consacrare ştiinţifică, aflată în coordonarea ştiinţifică a Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii, cu sediul în municipiul Bucureşti, şos. Panduri nr.68-72, sectorul 5, în termen de 5 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea I”, potrivit unui amendament adoptat de Comisia pentru învăţământ şi Comisia de apărare ale Senatului.