Tag-Archive for » securitate nationala «

Senatul a adoptat propunerea legislativă pentru abrogarea Legii nr. 56/2012 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe ale Securităţii Naţionale, prin care instituţia de învăţământ se desfiinţează.

„Se desfiinţează Academia de Ştiinţe ale Securităţii Naţionale, ca for naţional de consacrare ştiinţifică, aflată în coordonarea ştiinţifică a Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii, cu sediul în municipiul Bucureşti, şos. Panduri nr.68-72, sectorul 5, în termen de 5 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea I”, potrivit unui amendament adoptat de Comisia pentru învăţământ şi Comisia de apărare ale Senatului.

casa_35035900

Senatorii liberali Puiu Haşotti şi Octavian Motoc, au depus un proiect de lege potrivit căruia distrugerea patrimoniului ar putea fi considerată ameniţare la adresa secutităţii naţionale.

În expunerea de motive a acestei propuneri legislative se arată că involuția internă din ultimii 20 de ani a favorizat alterarea, degradarea și distrugerea, fie că a fost accidentală sau intenționată, a bunurilor de patrimoniu și a proliferării contrabandei cu obiecte de acest tip.

“Orice acţiuni sau inacţiuni care au ca rezultat afectarea gravă a obiectivelor naţionale de securitate din domeniul promovării identităţii naţionale, a prezervării şi valorificării patrimoniului cultural, prin distrugerea sau degradarea bunurilor culturale mobile clasate în categoria TEZAUR sau a monumentelor istorice înscrise în lista monumentelor istorice înscrise în lista monumentelor istorice, grupa A; traficul ilicit cu bunuri culturale aparţinând Patrimoniului Cultural Naţional, inclusiv tentativa; săpăturile arheologice ilegale şi toate activităţile asociate braconajului arheologic efectuate în zonele de interes naţional aşa cum sunt definite prin O.G. nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional”, prevede proiectul de lege.

Proiectul se află în dezbatere publică la Senat, fiind în procedură de urgenţă.

lcLegea nr. 2/2016 pentru completarea art. 3 din Legea nr. 51/1991 privind securitatea naţională a României, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 27/2016.

Astfel, actul normativ completează art. 3 din Legea nr. 51/1991 privind securitatea naţională a României, în sensul că se completează faptele ce constituie ameninţări la adresa securităţii naţionale a României, cu următoarele:

– orice acţiuni sau inacţiuni care lezează interesele economice strategice ale României, cele care au ca efect periclitarea, gestionarea ilegală, degradarea ori distrugerea resurselor naturale, fondurilor forestier, cinegetic şi piscicol, apelor şi altor asemenea resurse, dar şi monopolizarea ori blocarea accesului la acestea, cu consecinţe la nivel naţional sau regional.

cinegetic31-303x163

În ședința din 14 decembrie, Senatul au adoptat, cu 99 de voturi “pentru” și 4 abțineri, propunerea legislativă care completează Legea nr. 51/1991 privind securitatea naţională a României, republicată în Monitorul Oficial nr. 190 din 18 martie 2014.

Propunerea legislativă prevede completarea articolului 3 al Legii cu litera m), potrivit căreia, constituie ameninţări la adresa securităţii naţionale a României: “orice acțiuni sau inacțiuni care lezează interesele economice strategice ale României, cele care au ca efect periclitarea, gestionarea ilegală, degradarea ori distrugerea resurselor naturale, fondului forestier, cinegetic și piscicol, apelor și altor asemenea resurse, precum și monopolizarea ori blocarea accesului la acestea, cu consecințe la nivel național sau regional”.

Iniţial s-a propus ca defrișarea ilegală pe suprafețe mai mari de un hectar să fie considerată amenințare la adresa siguranței naționale a României, însă membrii Comisiei juridice și cei ai Comisiei pentru administrație din Senat au fost de părere că este necesară referirea expresă, pe lângă fondul forestier, și la celelalte resurse naturale, respectiv fondurile cinegetic, piscicol, apele și alte asemenea resurse economice strategice ale țării.

Propunerea legislativă a fost adoptată de către Camera Deputaților în ședința din 7 octombrie.

images (5)Ministerul Afacerilor Interne a supus spre dezbatere publică Ordinul viceprim-ministrului pentru securitatea națională, ministrul Afacerilor Interne privind stabilirea şi delegarea competenţelor de gestiune a resurselor umane în Ministerul Afacerilor Interne.

Astfel, actul normativ reglementează stabilirea şi delegarea competenţelor de gestiune a resurselor umane în Ministrul Afacerilor Interne.

Competenţele de gestiune a resurselor umane, altele decât cele prevăzute expres ordinul menţionat, se exercită, în limite legii de persoanele care au competenţă de numire în funcţie a personalului.

Ministrul afacerilor interne numeşte, definitivează în funcţie, eliberează din funcţie, modifică, suspendă şi încetează raporturile de serviciu, respectiv încheie, modifică, suspendă şi încetează contractele individuale de muncă ale personalului, în cazurile prevăzute de actele normative în vigoare, în condiţiile prevăzute de reglementările statutare aplicabile fiecărei categorii de personal.

senat_agenda_ro_46988500Senatul a adoptat propunerea legislativă de modificare a Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.

Potrivit prevederilor actului normativ, accesul la datele personale se face numai cu autorizarea prealabilă a judecătorului.

Astfel, propunerea legislativă arată că “la solicitarea instanţelor de judecată sau la solicitarea organelor de urmărire penală ori a organelor de stat cu atribuţii în domeniul apărării şi securităţii naţionale, cu autorizarea prealabilă a judecătorului stabilit potrivit legii, furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului şi furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice pun la dispoziţia acestora, de îndată, dar nu mai târziu de 48 de ore, datele de trafic, datele de identificare a echipamentului şi datele de localizare, în conformitate cu prevederile referitoare la protecţia datelor cu caracter personal“.

aeroportÎn scopul prevenirii şi combaterii actelor de terorism şi a infracţiunilor care ameninţă securitatea naţională, Guvernul a adoptat o ordonanţă cu privire la utilizarea unor date din registrele cu numele pasagerilor.

Unitatea Naţională de Informaţii privind Pasagerii înfiinţată în cadrul Poliţiei de Frontieră va prelua datele transmise de către transportatorii aerieni privind pasagerii zborurilor având puncte de plecare, escală sau destinaţie finală pe teritoriul României.

Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, sistemul de informare înaintea sosirii pasagerilor va permite autorităţilor naţionale competente să efectueze evaluări relevante din perspectiva potenţialelor ameninţări la adresa securităţii naţionale în scopul contracarării acestora.

lc+olesea
Valeriu Zgonea, preşedintele Camerei Deputaţilor, este de părerea că structurile din domeniul securităţii naţionale nu au instrumentele necesare, considerând astfel absolut necesară adoptarea urgentă a legilor Big Brother şi a cartelelor pre-pay, până la finele lui februarie.

Cele două iniţiative legislative, declarate anterior neconstituţionale, vor oferi noi facilităţi pentru ca sistemul de siguranţă naţională să funcţioneze la parametrii pentru care ţara este şi respectată de ţările vecine.

La subiectul privind accesul la datele reţinute de operatori să se facă cu un mandat de la judecător sau fără, Zgonea a evitat să se pronunţe.

armtCine vrea pace să se pregătească de război! Cunoaşteţi zicala, nu? Forţele armate ale României sunt aprovizionate, în mare parte, cu armament din producţia internă. Altceva nu ne prea permitem şi-n plus, e necesar să fim cât mai autonomi sub acest aspect. Pe plan mondial fabricile de armament nu duc lipsă de comenzi, majoritatea din partea statelor de apartenenţă.

La noi, exceptând efectivele trimise prin Orientul mijlociu alături de trupele americane, înzestrarea armatei a fost lăsată multă vreme de izbelişte, fiind vehiculate opinii conform cărora doar 4 din 10 echipamente mai funcţionează. Ne dăm seama, implicit, că nici situaţia industriei naţionale de apărare nu-i una înfloritoare. Necenzurat vorbind, prin unele fabrici de profil a cam suflat vântul falimentului!

Din păcate Mai mult …