Tag-Archive for » securitate cibernetică «

Recentele evoluţii ale ameninţărilor din spaţiul cibernetic care vizează infrastructurile cibernetice ale statului au un impact relevant asupra securităţii şi apărării naţionale.

În acest context, România trebuie să adopte un cadru legislativ prin care să se stabilească un pachet de măsuri în domeniul securităţii şi apărării cibernetice. Fiind deja o certitudine faptul că entităţi statale şi non-statale ostile vizează, prin derularea de agresiuni cibernetice, domenii de importanţă strategică pentru un stat, respectiv afaceri externe şi interne, apărare şi securitate naţională, instituţiile statului trebuie să dispună de măsuri şi capabilităţi specializate care să facă faţă unor atacuri caracterizate de un nivel foarte ridicat al impactului şi al probabilităţii de manifestare. Mai mult …

Preşedintele Comisiei Europene a declarat că Uniunea Europeană ar trebui să creeze o agenție paneuropeană pentru securitatea cibernetică, pentru protejarea statelor membre împotriva amenințărilor informatice.

În discursul său anual privind starea UE, susținut în plenul Parlamentului European la Strasbourg, Juncker a spus că o astfel de agenție este esențială, în contextul în care în 2016 au avut loc 4.000 de atacuri cibernetice pe zi numai în Europa. Mai mult …

Comisia Europeană vrea să sporească securitatea cibernetică în Uniunea Europeană prin creşterea investiţiilor în tehnologie, stabilirea unor măsuri mai stricte de protecţie a consumatorilor şi intensificarea diplomaţiei pentru a descuraja atacuri din partea altor ţări.

Comisia urmează să-şi anunţe propunerile într-un raport în cursul acestei luni, dar Reuters a obţinut o copie a documentlui.

Proiectul mai prevede o cooperare sporită la nivel naţional pentru a opri atacurile viitoare.

Drapeaux parlement europe 3DVictor Negrescu, membru al Parlamentului European (PE), a afirmat că România trebuie să implementeze noua legislație europeană în materie de securitate cibernetică până cel târziu în toamna anului 2018, interval până la care vor trebui create și acordurile cu furnizorii de internet.

„Parlamentul European a adoptat, în luna august, o nouă legislație în materie de securitate cibernetică (Directiva NIS — Network Internet Security — n. r.) pe care România trebuie să o implementeze în cel mult 27 de luni. În maximum 21 de luni trebuie implementate legile, iar în alte șase luni trebuie create acordurile cu furnizorii de internet. Acest nou regulament uniformizează modul în care Guvernul cooperează cu mediul privat în combaterea infracțiunilor cibernetice”, a precizat Negrescu.

Conform europarlamentarului, în domeniul securității cibernetice au fost create un milion de locuri de muncă, în timp ce PE consideră că ar fi mai eficient să limitezi accesul la instrumentele ce pot fi utilizate în infracțiuni, ca Dark Internet.

aofja4eqxjqhuywfcgbiProiectul de lege referitor la securitatea cibernetică a României, lansat în dezbatere publică de către Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională, prevede faptul că firmele care au baze de date ar putea fi nevoite să respecte o serie de obligaţii de raportare şi de securitate cibernetică, pentru a nu risca amenzi de până la 10.000 de lei, iar fimele care deţin infrastructuri cibernetice de interes naţional vor trebui, să realizeze anual un audit de securitate cibernetică.

În categoria deţinătorilor de infrastructuri cibernetice vor intra toate persoanele juridice care au calitatea de proprietari, administratori sau operatori de astfel de infrastructuri.

De asemenea anumite infrastructuri cibernetice vor fi considerate a fi de interes naţional, şi anume cele se încadrează în cel puţin una dintre următoarele categorii:
– infrastructuri cibernetice destinate susţinerii actului de guvernare;
– infrastructuri cibernetice destinate susţinerii administraţiei publice;
– infrastructuri cibernetice destinate susţinerii serviciilor publice;
– infrastructuri cibernetice prin intermediul cărora se asigură accesul cetăţenilor şi mediului de afaceri la servicii publice; Mai mult …

justitie-600x450

Curtea Constituţională, cu majoritate de voturi, a admis obiecţia de neconstituţionalitate şi a constatat că Legea securităţii cibernetice este neconstituţională în ansamblul ei, întrucât are deficienţe de respectare a normelor de tehnică legislativă, coerenţă, claritate, previzibilitate, dar şi sub aspectul procedurii legislative, prin lipsa avizului Consiliului Suprem de Apărare a Ţării.

De asemenea, Curtea a constatat încălcarea dispoziţiilor constituţionale cuprinse în articolul 1, alineatele 3, 4 şi 5 referitoare la principiul statului de drept, principiul separaţiei puterilor în stat, respectiv principiul legalităţii, în articolul 21, alineatele 1 şi 3, referitor la accesul liber la justiţie şi dreptul la un proces echitabil, în articolul 26 privind viaţa intimă, familială şi privată şi în articolul 28 referitor la secretul corespondenţei, din perspectiva lipsei garanţiilor necesare respectării acestor drepturi, precum şi în articolul 53 privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi.

Decizia este definitivă şi general obligatorie şi se comunică Preşedintelui României, preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului şi prim-ministrului. Argumentaţiile reţinute în motivarea soluţiei pronunţate de Plenul Curţii Constituţionale vor fi prezentate în cuprinsul deciziei, care se va publica în Monitorul Oficial.