Categories
Agricultură şi silvicultură Ştiri

Finanţare europeană pentru sectorul pomicol

bani-lei5Din 16 august, investitorii care doresc să primească finanţare europeană nerambursabilă prin Schema de ajutor de stat în sectorul pomicol pentru obţinerea de produse neagricole, pot depune cereri de finanţare şi pot consulta gratuit Ghidul Solicitantului pe pagina de internet a Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR).

De ajutor de stat pot beneficia persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi familiale, societăţi comerciale, cooperative agricole, grupuri de producători.

AFIR a declarat că a publicat varianta finală a Ghidului Solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de stat GBER “Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii pentru procesarea şi marketingul produselor din sectorul pomicol în vederea obţinerii de produse neagricole”, aferentă Submăsurii 4.2a “Sprijin pentru investiţii în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol”.

În cheltuielile finanţate prin Schema GBER – pomicultură se numără: construcţia, extinderea, modernizarea şi dotarea clădirilor realizate în scopul colectării, condiţionării şi/sau procesării materiei prime provenite din sectorul pomicol; construcţii destinate unei etape sau întregului flux tehnologic; infrastructură internă şi utilităţi, precum şi branşamente şi racorduri necesare proiectelor, sisteme supraveghere video pentru activitatea propusă prin proiect etc; unităţi mobile de procesare; pentru respectarea condiţiilor de igienă, sanitar-veterinare şi a fluxului tehnologic, sunt eligibile spaţiile destinate personalului de producţie: laboratoare, vestiare tip filtru pentru muncitori, spaţiu pentru pregătirea şi servirea mesei etc.