Categories
Agricultură şi silvicultură Ştiri

Sectorul vitivinicol va beneficia de sprijin financiar

Ordinul nr. 150/2022 prevede modificarea şi completarea unor acte normative în sectorul vitivinicol.

Categories
Agricultură şi silvicultură Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Legislaţie internaţională Ştiri

Comisia adoptă măsuri excepționale de sprijin pentru sectorul vitivinicol și pentru sectorul fructelor și legumelor

Măsurile de sprijin pentru sectorul vitivinicol adoptate de Comisia Europeană includ un sprijin mai mare pentru instrumentele de gestionare a riscurilor, cum sunt asigurarea recoltelor și fondurile mutuale, și prelungirea, până la 15 octombrie 2022, a măsurilor de flexibilitate aflate deja în vigoare.

Categories
Agricultură şi silvicultură Economie Ştiri

UE oferă sprijin producătorilor din sectorul vitivinicol şi în anul 2021!

Începând cu exerciţiul financiar 2021 cuantumul anual al sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol este de 45,844 milioane euro, în conformitate cu prevederile anexei VI «Limite bugetare pentru programele de sprijin menţionate la articolul 44 alineatul (1)» la Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole.

Categories
Agricultură şi silvicultură Ştiri

Producătorii din sectorul vitivinicol vor primi sprijin din partea UE

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 868/2018 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2019-2023.

Categories
Economie Ştiri

Sectorul vitivinicol este sprijinit în pandemie!

În Monitorul Oficial nr. 877/2020 a fost publicat Ordinul nr. 281/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în sectorul vitivinicol.

În cursul exerciţiului financiar 2019 – 2020, în cazuri justificate în mod corespunzător de pandemia de COVID – 19, beneficiarul poate pune în aplicare, fără aprobare prealabilă, doar prin notificarea adresată A.P.I.A. de către acesta cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de realizarea acţiunii, modificări ale programului de investiţii aprobat, cu condiţia ca acestea să fie efectuate cel târziu la 15 octombrie 2020 şi să nu afecteze obiectivele generale şi nici eligibilitatea niciunei părţi a programului, iar valoarea totală a sprijinului aprobat pentru acesta să nu fie depăşită.

Categories
Economie Ştiri

A fost aprobate normele Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019 – 2023

În Monitorul Oficial nr. 789/2020 a fost publicat Ordin nr. 240/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de distilare a vinului în situaţii de criză, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019 – 2023.

Categories
Agricultură şi silvicultură Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Fonduri europene pentru promovarea vinurilor

vin1Conform unui proiect publicat pe site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), instituţiile publice vor putea avea acces la fondurile europene alocate pentru măsurile de promovare din programul naţional de sprijinire a sectorului vitivinicol 2014-2018, dacă se vor asocia cu una sau mai multe organizaţii profesionale din sector.

Proiectul aduce completări Hotărârii Guvernului nr. 578/2014 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2014 – 2018, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 537/2014.

Prin urmare, se introduc două alineate noi, alineatele 11 şi 12, cu următorul cuprins: “Pentru măsura prevăzută la articolul 2, lit. b) beneficiarii sunt producătorii din sectorul vitivinicol – persoane juridice, forme asociative profesionale ale producătorilor din sectorul vitivinicol şi/sau organizaţii interprofesionale din sectorul vitivinicol şi/sau entităţi/instituţii publice”, respectiv “în cazul entităţilor/instituţiilor publice, accesarea măsurii se poate face numai în asociere cu una sau mai multe dintre formele asociative profesionale menţionate la alineatul 11”.

România beneficiază de o alocare financiară în sumă de 47,7 milioane euro anual, în perioada 2014 – 2018 pentru măsurile de sprijin notificate în cadrul Programului Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol, respectiv pentru restructurarea/reconversia plantaţiilor viticole, promovarea vinurilor, prin submăsura de promovare a vinurilor produse în Uniune care constă în acţiuni de informare în statele membre, în scopul informării consumatorilor cu privire la consumul moderat de vin şi la schema de denumiri de origine controlată şi indicaţii geografice, dar şi submăsura de promovare în ţări terţe, în vederea ameliorării competitivităţii vinurilor cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau a vinurilor pentru care se indică soiul viţei-de-vie.

Accesul României la programul Uniunii Europene de reconversie-replantare a viţei de vie a dus la replantarea unei suprafeţe de aproape 20.000 de hectare, sumele atrase fiind de peste 220 milioane de euro în ultimii 5 ani.
Sectorul vitivinicol din România deţine o piaţă de aproximativ 450 milioane euro.