Categories
Dreptul muncii Salarizare Ştiri

ICCJ a admis un recurs în interesul legii referitor la salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în interesul legii, legal constituit, a soluţionat un recurs în interesul legii, fiind pronunţată următoarea soluţie:

Prin Decizia nr. 7/2019, ÎCCJ a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Oradea şi, în consecinţă, stabileşte că:

Categories
Salarizare Social Ştiri

În sistemul bugetar se va aplica începând de anul viitor creşterea de 25%!

Ministrul Finanţelor a dat asigurări că în sistemul bugetar se va aplica începând de anul viitor creşterea de 25% prevăzută în Legea salarizării, infirmând, totodată, o îngheţare a salariilor conform documentului transmis Comisiei Europene.

“A fost o discuţie la nivelul Guvernului şi mesajul este foarte clar: se merge începând de anul viitor pe ceea ce înseamnă Legea 152, Legea salarizării, adică se va merge pe creşterea pe care am promis-o în programul de guvernare. 

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Zilele dintre Crăciun şi Revelion ar putea fi declarate zile libere pentru angajaţii din sectorul public

Zilele dintre Crăciun şi Revelion ar putea fi declarate zile libere pentru angajaţii din sectorul public, potrivit unui proiect de act normativ.

Proiectul prevede:

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Categories
Social Ştiri

Numărul de angajaţi din sectorul bugetar se află în creştere

Efectivul de salariaţi din sectorul bugetar a crescut cu aproape 13.000 de persoane în prima jumătate a acestui an, ajungând, din nou la 1,2 milioane de persoane, arată datele publicate de Ministerul de Finanţe.

Creşterea numărului de angajaţi la stat din prima jumătate a anului reprezintă 10% din numărul total de noi angajări făcute la nivelul întregii economii anul acesta. Managerii de HR susţin că: „Sunt din ce în ce mai mulţi angajaţi interesaţi de locurile de muncă din instituţiile de stat, pentru că la banii pe care îi primesc, nivelul de responsabilitate şi volumul de muncă sunt mai reduse.”

Categories
Articole Organizare judiciară

Personalul care nu este salarizat în sectorul bugetar intră sub incidența legii amnistiei fiscale?

Începând cu 27 septembrie 2014, legea 124/2014 a stabilit că personalul ale cărui venituri de natură salarială au fost stabilite în baza actelor normative privind salarizarea personalului din sectorul bugetar, urmează să fie exonerat de la plată pentru sumele reprezentând venituri de natură salarială pe care ar trebui să le restituie ca urmare a constatării de către Curtea de Conturi sau de către alte instituții de control a unor prejudicii.

Caz practic

Autoritatea de Supraveghere Financiară a solicitat instanței să oblige pe pârât la plata sumei de 19.934 lei reprezentând primă de merit, de vacanță și cheltuieli de deplasare nedatorate.  Instanța a admis acțiunea acestuia obligându-l pe pârât să achite aceste sume de la data pronunțării hotărârii până la plata integrală a debitului.

Categories
Salarizare Ştiri

Creșterea în medie cu 15% a salariilor din Educație și Sănătate

salarii-mari
Deputații din Comisiile de buget, finanțe și de muncă au adoptat mai multe amendamente la Ordonanța 20/2016 privind salarizarea din sectorul bugetar, care prevăd creşterea salariilor mai multor categorii de personal.

Președintele Comisiei de muncă de la Camera Deputaților, Adrian Solomon, a declarat că comisiile de resort se vor reuni din nou pentru a da un raport privind amendamentele adoptate de deputați ce constă în salariile din Educație și Sănătate care vor crește, în medie, cu 15%.

Ne-am pronunțat doar pe anumite amendamente. Când am ajuns la anexe au apărut niște diferențe între ceea ce se susținea de către o parte și alta. Trebuie să ne lămurim și noi, să vedem care sunt cu adevărat grilele cele mai corecte, care asigură acea creștere medie pentru sănătate și pentru educație de 15% în medie. Asta înseamnă că la unii din sistem vor crește salariile mai mult, la alții mai puțin, dar, per total, mai mult de 15% acest buget nu poate în acest moment să susțină. Specialiștii noștri vor analiza aceste grile cu cei de la Ministerul Muncii și Ministerul de Finanțe (…) pentru a face o lege care să se aplice. Nu trebuie să mințim lumea“, a precizat Adrian Solomon.

Potrivit acestuia, discrepanțele în ce privește calcularea sporurilor pentru personalul medical au fost eliminate.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Salarizare Ştiri

Proiectul legii salarizării – noi modificări

management-finaciarGuvernul aproape a finalizat proiectul legii salarizării prin care sunt prevăzute modificări, în medie de aproape 20%, pentru toate categoriile de bugetari, majorări pe care executivul vrea să fie aplicate în etape până în anul 2020. Conform proiectului, până în 2020 este prevăzută o majorare de doar 100 de lei a salariului minim.

Astfel, potrivit actului normativ, cel mai mic salariu de bază în sectorul bugetar ar urma să fie, în 2020, de 1.350 de lei, iar cel mai mare de 20.250 de lei, pentru funcţia cu cea mai mare reponsabilitate în stat,  raportul dintre salariul minim de bază şi cel maxim fiind de 1 la 15. Modificările salariale sunt influenţate de eliminarea suprapunerilor datorate majorărilor salariului minim, eliminarea diferenţelor salariale pentru aceeaşi funcţie care desfăşoară aceeaşi activitate, refacerea corelaţiilor între funcţii din domenii de activitate şi majorările salariale din 2015.

De asemenea, funcţionarii publici din administraţia centrală vor beneficia de o modificare medie a salariului de bază de 20%, generată de eliminarea suprapunerilor salariale, eliminarea diferenţelor şi refacerea corelaţiilor între funcţii. Prin urmare, cu creşterea de 10% din 2015, modificarea cumulată stabilită prin proiectul de lege va fi de 32%.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Bugete

Personalul din sectorul bugetar va primi dobânda legală la plata eșalonată a drepturilor salariale

salÎn ultimii ani șirul proceselor colective prin care personalul bugetar a dat în judecată statul român pentru a primi majorări salariale, a fost consistent. Având legea de partea lor, bugetarii au obținut hotărâri judecătorești prin care li se acordau măriri salariale. Bucuria a fost de scurtă durată, pentru că au constatat că au câștigat banii doar pe hârtie, deoarece statul român nu-și putea onora obligația de plată imediat.

Legiuitorul român a venit în ajutorul statului sufocat de miile de titluri executorii prin care bugetarii solicitau să li se achite deîndată banii cuveniți și câștigați în instanță și a elaborat un program legislativ salvator. Astfel, s-a născut O.U.G. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea 230/2011.

Ce măsuri salvatoare pentru stat a adus programul legislativ al OUG 71/2009?

La momentul apariției OUG 71/2009, în 18 iunie 2009, legiuitorul prevăzuse ca până la 31 decembrie 2012 bugetarii

Categories
Salarizare Ştiri

Ordonanţa prv. salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014 – promulgată

salariiPreşedintele Traian Băsescu a semnat în 18 martie 2014, decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice.

Conform O.U.G. nr. 103/2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 703 din 15 noiembrie 2013, în anul 2014, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2013 în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii şi nu se aplică valoarea de referinţă şi coeficienţii de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuţi în anexele la Legea privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.

În anul 2014, munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul bugetar încadrat în funcţii de execuţie sau de conducere, precum şi munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se vor compensa numai cu timp liber corespunzător.

Categories
Salarizare Ştiri

Ore suplimentare de muncă

taxe notar

Potrivit unui act normativ publicat, începând de anul viitor, angajaţii din sectorul bugetar care lucrează peste program nu vor mai avea posibilitatea de a primi spor la salariu pentru orele lucrate în plus.

Astfel munca efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul bugetar încadrat în funcţii de execuţie sau de conducere, precum şi munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se vor compensa numai cu timp liber corespunzător.

Normele legale în vigoare, stabilite prin Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, pentru munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul bugetar încadrat în funcții de execuție sau de conducere se aplică prevederile Codului muncii.