Tag-Archive for » scutire «

Guvernul României a aprobat, prin Ordonanță de urgență, eliminarea prevederilor referitoare la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele care beneficiază de indemnizație pentru creșterea copilului prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1 11/2010, de ajutor social prevăzut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat sau de indemnizație pe perioada concediului de acomodare prevăzută de Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției, potrivit unui comunicat al Ministerului Muncii și Justiției Sociale.

Aceste categorii de beneficiari ai drepturilor sociale devin asigurați fără plata contribuției, având acces la serviciile de sănătate prevăzute de Legea nr. 95/2006. Mai mult …

Categorii: Social, Ştiri  Etichete: , ,  Lasa un comentariu

Atunci când te decizi să îți cauți dreptatea în instanță trebuie să știi că ai obligația de a achita taxa judiciară de timbru în cuantumul stabilit de legiuitor. Sunt și cazuri în care legea a prevăzut posiblitatea scutirii de la plata acestei taxe judiciare de timbru.

Astfel, este scutită de la plata taxei judiciare de timbru orice cerere pentru exercitarea unei căi de atac, ordinare și extraordinare, împotriva hotărârii judecătorești prin care a fost soluționată o acțiune sau cerere scutită, potrivit legii, de taxă judiciară de timbru. În funcție de obiectul pe care îl au o serie de acțiuni sunt scutite de plata taxei judiciare de timbru, inclusiv în cazul exercitării căii de atac. Mai mult …

cum-platim-impozitul-pe-locuinta-si-cas-din-2016
Guvernul a emis o ordonanță conform căreia scutirea pe profitul reinvestit va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2017
.

Profitul investit în echipamente tehnologice, calculatoare electronice şi echipamente periferice, maşini şi aparate de casă, de control şi de facturare, în programe informatice, precum şi pentru dreptul de utilizare a programelor informatice, produse şi/sau achiziţionate, inclusiv în baza contractelor de leasing financiar, şi puse în funcţiune, folosite în scopul desfăşurării activităţii economice, este scutit de impozit. Activele corporale pentru care se aplică scutirea de impozit sunt cele prevăzute în subgrupa 2.1, respectiv în clasa 2.2.9 din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin hotărâre a Guvernului„, scrie în actul normativ.

Scutirea de impozit pe profitul reinvestit urma să expire la finalul anului 2016, însă facilitatea a fost extinsă pe perioadă nedeterminată. De asemenea, se precizează că procentul de compensare în cotă forfetară va fi 1% pentru anul 2017, 4% pentru anul 2018 şi 8% începând cu anul 2019.

Contrar unor aparențe, nimic nu-i ancorat în veșnicie. Nici măcar taxele și impozitele! Nu toate impozitele apar azi și dispar mâine sau după doar câteva luni, dar… se mai întâmplă și minuni. Sunt miracole care trebuie consemnate și relatate cu lux de amănunte.

Începând cu prima zi a lui 2016, pentru bunurile deținute în comun cu soții sau soțiile de către veteranii de război, văduvele de război, de către persoanele persecutate din motive politice pe timpul dictaturii instaurate începând cu 6.03.1945, de către persoanele deportate ori constituite în prizonieri, precum și de către persoanele persecutate din motive etnice în perioada septembrie 1940 – martie 1945, nu s-a mai acordat scutirea de la plata impozitelor pe clădiri, terenuri și mijloacele de transport pentru cotele-părți ale soților sau soțiilor acestora, într-un evident contrast cu prevederile anteriorului Cod fiscal – valabil până-n ultima zi a anului trecut. Mai mult …

asigurator RCAProiectul de act legislativ pentru modificarea art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, adoptată de senatori, propune ca persoanele cu handicap grav sau accentuat care deţin maşini să fie scutite de la plata timbrul de mediu, indiferent dacă autoturismele sunt sau nu adaptate handicapului proprietarului. Pentru a intra în vigoare, documentul va avea nevoie şi de votul decisiv al Camerei Deputaţilor, forul decizional în acest caz.

Altfel spus, acest proiect îndreaptă situaţia creată de la 1 ianuarie, când noul Cod fiscal a abrogat anumite facilităţi în acest sens.

Propunerea legislativă prevede ca persoanele cu handicap grav sau accentuat să nu plătească timbrul de mediu (fosta taxă auto), iar persoanele cu handicap să fie scutite de la plata taxei doar dacă maşinile pe care le conduc sunt adaptate corespunzător handicapului,  facilitatea va fi valabilă pentru o singură maşină.

lc
Potrivit unei legi adoptate de Parlamentul României mai multe categorii de persoane fizice vor fi scutite de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, scutire care se referă la perioada 1 ianuarie 2012 – 1 februarie 2015.

Categoriile de persoane fizice vizate în actul normativ sunt:
– copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă au fost elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenici sau studenţi;
– tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care au provenit din sistemul de protecţie a copilului;
– soţul, soţia şi părinţii care nu au avut venituri proprii şi care se aflau în întreţinerea unei persoane asigurate;
– femeile însărcinate şi lăuzele;
– bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii, până la vindecarea respectivei afecţiuni; etc.

lc
La 13 iulie 2015, în Monitorul Oficial nr. 518, a fost publicată Legea nr. 193/2015 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Potrivit actului normativ pesoanele cu handicap vor beneficia de scutire de la plata taxei asupra autoturismelor, motocicletelor cu ataş şi mototriciclurilor.

Deasemenea documentul prevede că atât persoanele cu handicap, cât şi însoţitorii sau asistenţii personali ai acestora, deţinători de autoturisme, vor fi scutiţi de la plata tarifului de utilizare a reţelelor de drumuri naţionale. Prevederea legislativă este valabilă doar în cazul deţinerii unui singur autoturism.

taxeLegislaţia fiscală se modifică de la o zi la alta. Sau… peste noapte! Plouă cu noutăţi legislative în materie de fiscalitate! Uneori sunt veşti bune, alteori sunt propuneri şi proiecte apte să trimită contribuabilii (câţi mai sunt!) direct în stradă, la proteste. Nu ştim cum de poate exista, la alţii, un sistem fiscal predictibil, fiindcă la noi nu aduce anul ce aduce ceasul.

Prea adesea, noile reglementări fiscale ne-au complicat viaţa, ne-au împuţinat veniturile. Însă cei desemnaţi să se ocupe de administrarea statului încep să priceapă că nu poţi impune biruri la nesfârşit, riscând să aduci poporul la sapă de lemn. Mai mult …

AgriculturaÎn istoria agriculturii, rare au fost episoadele în care truditorii pământului să fi fost complet scutiţi de biruri! Dar seceta, inundaţiile şi alte capricii ale naturii nu ţin seama nici de truda agricultorului, nici de apetitul pe care-l are statul român pentru impozitarea veniturilor agricole.

În „Monitorul Oficial” nr. 139/2015 a fost publicat, recent, Ordinul ministrului finanţelor nr. 197/2015 privind Procedura de anulare a impozitului pe venitul din activităţi agricole datorat, potrivit art. 74 din Codul fiscal, pentru anul fiscal 2013, precum şi a obligaţiilor fiscale accesorii aferente acestuia, aducând un strop de alinare agricultorilor greu încercaţi de vremea capricioasă. Mai mult …

persoanele-cu-handicap-grav-sau-accentuat-scutite-de-impozit-pentru-toate-veniturile_01

Ministerul Muncii informează că, prin Ordonanţa Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată pe 28 ianuarie în Monitorul Oficial, persoanele cu handicap grav sau accentuat vor fi scutite de la plata impozitului pentru toate categoriile de venituri realizate începând din 2015.

Potrivit actului normativ, pe lângă scutirea de la plata impozitului pe salarii, persoanele cu handicap grav sau accentuat nu vor plăti impozit nici pentru veniturile provenite din pensii, din activităţi independente ori agricole, din silvicultură şi piscicultură, altele decât cele impozitate prin tranşe de venit.

De această reglementare vor beneficia peste 680.000 de persoane. Reprezentanţii Ministerului Muncii au precizat că, la 31 decembrie 2014, numărul total de adulţi cu handicap grav şi accentuat era de 683.738.