Tag-Archive for » şcolarizare «

Guvernul României a adoptat proiectul de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, potrivit unei informări.

Principalele modificări vizează, potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Interne:
– reevaluarea prevederilor referitoare la încetarea raporturilor de serviciu pentru a limita cazurile de accesare excesivă a mecanismelor de ieșire timpurie la pensie, prin utilizarea opțiunii de încetare a raporturilor de serviciu în caz de reorganizare a unității;
– dreptul la avocat și la decontarea cheltuielilor judiciare pentru polițiști;
– gradele de ofițer acordate de către șefii unităților;
– clarificarea unor prevederi referitoare la plata școlarizării;
– calificarea „refuzului nejustificat de a îndeplini o atribuție de serviciu cuprinsă în fișa postului” drept abatere disciplinară.

După cum bine spunea Seneca în urmă cu două milenii, omul nu învață pentru școală, ci spre a fi pregătit pentru viață. La școală, cerințele cărora trebuie să le facă față copiii noștri sunt din ce în ce mai numeroase și firesc ar fi, în aceste condiții, ca efortul depus de către cei mici să fie cu folos, pentru existența lor viitoare.

Mai mult …

images-8Ministerul Finanțelor Publice vine cu al doilea pachet de măsuri concrete de simplificare și cu facilități acordate atât mediului de afaceri, cât și anumitor categorii de persoane fizice.

Pachetul vizează modificări ale Codurilor fiscal și de procedură fiscală, ale Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, și OUG 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, precum și modificări ale unor proceduri interne.

Ministerul Finanțelor are în vedere extinderea documentelor acceptate ca dovadă a plății în relația cu instituțiile publice, pentru toate modalitățile de plată existente la nivel național (internet banking, mobile banking, terminale de plată și ATM-uri aparținând instituțiilor de credit). Măsura își propune să încurajeze utilizarea mijloacelor de plată moderne de către cetățeni prin reglementarea acceptării ca dovadă a plății, de către toate instituțiile publice, a documentelor care atestă realizarea tranzacțiilor atât la ghișeu, cât și în online.

Din toamnă, adeverințele de venit și certificatele de atestare fiscală vor putea fi cerute și transmise online către instituțiile publice beneficiare.
Concret, de la 1 noiembrie 2016, ANAF va pune la dispoziție celorlalte instituții publice, inclusiv primării, pe bază de protocol de schimb de informații, pârghiile necesare în vederea transmiterii, în format electronic, a documentelor ce atestă situația fiscală a contribuabililor, în vederea acordării, de către instituțiile respective, a unor drepturi legale. Mai mult …

stdntsUmblă vorba că omul care are dragoste de carte va ajunge departe. E adevărat. Doar că, pentru unii, dragostea de învățătură vine la pachet cu… dorul de ducă.

Așa ajung ei să-și desăvârșească pregătirea școlară peste mări și țări. Nu-s puține cazurile în care școlarizarea efectuată „printre străini” furnizează „tineretului studios” beneficii superioare celor oferite de instituțiile de învățământ din patria mamă! Mai mult …

schoolŞcolile şi-au deschis, larg, porţile! Cu deplină încredere în viitor sau cu sfială, după fire, toţi elevii şi-au ocupat locurile în bănci. Dacă, cel puţin în prima zi, mai toţi elevii s-au prezentat la şcoală, gândurile unora deja colindă prin alte direcţii, prea puţin legate de mediul didactic.

Cum putem cunoaşte cam pe unde le umblă mintea anumitor elevi? Păi, oricine deţine o cafenea ori comercializează bere şi tutun poate relata, mai pe ferite, cum i-au crescut vânzările în prima zi de şcoală. Desigur, nu părinţii sunt cei cuprinşi subit de sete sau de poftă pentru tabac. Să nu generalizăm, există şi numeroşi elevi însetaţi de carte! Rezultatele obţinute la Bac ne arată şi care-i proporţia lor, an de an. Mai mult …

descărcare (27)Guvernul a aprobat Ordonanţa cu privire la dreptul absolvenţilor de a beneficia de acte de studii recunoscute la finisarea unor studii neautorizate.

Conform actului normativ, au dreptul de a beneficia de acte de studii, recunoscute de către stat, care atestă finalizarea studiilor, absolvenţii înmatriculaţi anterior începerii anului universitar 2011-2012, care au promovat examene de finalizare a studiilor dintre cele prevăzute în Legea educaţiei naţionale 1/2011, la instituţii de învăţământ superior acreditate şi care au fost înmatriculaţi, după caz:

– la programe de studii organizate la forme de învăţământ şi/sau în spaţii neautorizate;
– la programe de studii organizate în limba de predare neautorizată;
– peste capacitatea maximă de şcolarizare aprobată;
– la programe de studii aflate în curs de autorizare, la data înmatriculării;
– la programe autorizate/ acreditate, cu nerespectarea condiţiilor de înmatriculare sau mobilitate.

Astfel, instituţiile de învăţământ superior care înmatriculează studenţi peste capacitatea maximă de scolarizare aprobată sunt sancţionate cu o amendă egală cu de 10 ori valoarea taxelor de şcolarizare încasate, pentru numărul de studenţi înmatriculaţi peste capacitatea de şcolarizare aprobată pentru respectivul program de studii.

Se sancţionează cu amendă de la 5.000 la 10.000 de lei nerecunoaşterea validităţii diplomelor eliberate de către instituţiile de învăţamânt superior acreditate, de către orice persoană fizică sau juridică în procesul de angajare sau pentru continuarea de studii.

Sancţiunile se aplică pentru fapte săvârşite începând cu anul universitar 2015 – 2016.

De asemenea, anual, în termen de 6 luni de la începerea fiecărui an universitar, instituţiile de învăţământ superior transmit MECS tabele nominale cu toţi studenţii înmatriculaţi la fiecare program de studii, pentru fiecare domeniu, forma de învăţământ, limba de predare, locaţie geografică.

descărcare (27)Potrivit unui proiect de ordonanţă de guvern publicat pe site-ul instituţiei, Ministerului Educației va recunoaşte diplomele a peste 70 de mii de absolvenţi care au finisat studii neautorizate. În cea mai mare parte sunt absolvenţi ai Universităţii „Spiru Haret”, iar decizia vine ca urmare a numeroaselor procese pierdute în ultimii ani de stat.

Ministerul Educaţiei a pierdut 7.400 de procese şi mai are pe rol încă 2.300 din partea a peste 47 de mii de absolvenţi.

Prin proiectul de ordonanţă menţionat, toate diplomele acestor absolvenţi înmatriculați până în anul universitar 2014 – 2015 inclusiv vor fi recunoscute.

Totodată, actul normativ prevede şi că universităţile care înmatriculează studenţi peste capacitatea maximă, ori la programe de studii neautorizate, se sancţionează cu plata integrală către stat a contravalorii taxelor de şcolarizare. Beneficiari ai acestor ordonanţe sunt cei care au absolvit forme de învăţământ şi programe neautorizate sau neacreditate şi cei care au fost înmatriculaţi peste cifra de şcolarizare.

school1Învăţământul românesc trebuie să depăşească faza experimentelor, pentru a intra în zona reuşitelor şi în era performanţei. Şcoala românească nu se mai poate schimba după cum bate vântul, fără să se ţină seama de modificările contextului global(izat), dar şi de specificul naţional.

În actualul context global, şcoala românească trebuie să faciliteze adaptarea tinerei generaţii de români la realităţile erei tehnologice şi la condiţiile de competiţie generate de către mobilitatea globală a forţei de muncă. Mai mult …

tineri elevi studentiPotrivit unui comunicat al Guvernului, în şedinţa din 23 aprilie, au fost efectuate corecţii prin majorări ale cifrelor de şcolarizare la învăţământul profesional şi postliceal, pentru a se asigura şcolarizarea în proporţie de sută la sută a elevilor în învăţământul general obligatoriu.

De asemenea, în concordanţă cu evoluţia demografică a populaţiei de vârstă şcolară, s-au scăzut cifrele de şcolarizare pentru învăţământul gimnazial şi liceal (clasa a IX), învăţământ de zi.

Conform programului legislativ al Ministerului Educaţiei pentru 2014-2015, cifra de şcolarizare propusă de către instituţiile de învăţământ superior militar este: 1.233 pentru licenţă, 413 pentru masterat şi şase pentru doctorat.

O-noua-serie-de-politisti-locali--instruiti-la-Orastie---a-intrat---in-examenMai multe programe legislative pun la dispoziţie prevederile Ordinului M.A.I. nr. 180/2013 publicat în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2014, prin care este reglementată formarea iniţială, în anul 2014, în instituţiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere.

Potrivit actului normativ menţionat, instituţiile de formare din cadrul Ministerului Afacerilor Interne alocă, în anul 2014, un număr de 2.635 locuri în vederea formării iniţiale a poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere.

Formarea iniţială a personalului poliţiei locale în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere se desfăşoară potrivit unui curriculum unitar întocmit de către Direcţia formare iniţială şi continuă, după consultarea structurilor de specialitate din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române. Poliţiştii locali care au funcţii de conducere urmează pe timpul cursului de formare iniţială şi modulul de management.

Direcţia formare iniţială şi continuă transmite inspectoratelor generale şi instituţiilor de învăţământ situaţia centralizată cuprinzând repartizarea solicitărilor instituţiilor beneficiare privind formarea iniţială a poliţiştilor locali.

Achitarea cheltuielilor de şcolarizare ocazionate de urmarea programelor de formare se realizează de către structurile poliţiei locale.