Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Catalogul electronic va fi implementat în şcoli pilot

A fost aprobată introducerea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care consemnează situaţia şcolară a elevilor în format electronic în programul de şcoli – pilot pentru anul şcolar 2022 – 2023.

Potrivit Ordinului nr. 4871/2022 catalogul electronic se tipăreşte, semnează, avizează şi arhivează de directorul unităţii de învăţământ, la finalul anului şcolar.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Învăţământ şi educaţie Protecţie socială Ştiri

În anul 2027, trebuie să avem 10.000 de consilieri școlari în școlile din România!

Conform Ministerului Educaţiei în prezent, sunt puțin peste 3.000 de consilieri școlari în toată România (3.138 de consilieri școlari).

Sunt situații în care un singur consilier școlar trebuie să asigure servicii de consiliere pentru 2.400 de elevi. Acest lucru este în mod evident imposibil, într-o perioadă în care este nevoie mai mult decât oricând de consiliere școlară!

Categories
Articole Învăţământ şi educaţie

Până la sfârşitul anului 2025 se va operaţionaliza o reţea de “şcoli verzi”

Susţinerea şi dezvoltarea unei reţele a “şcolilor verzi” este un obiectiv strategic din domeniul prioritar “Infrastructura sistemului de educaţie” din cadrul proiectului “România Educată”.

În Monitorul Oficial nr. 705/2022 a fost publicat Ordinul nr. 4147/2022 pentru aprobarea Metodologiei – cadru privind organizarea şi funcţionarea “şcolilor verzi “.

Categories
Articole Învăţământ şi educaţie Protecţie socială Social

Norme metodologice pentru aplicarea Programului – pilot de acordare a unui suport alimentar elevilor

Hotărârea nr. 1296/2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 7/2022 prevede aprobarea normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2021 privind aprobarea continuării Programului – pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Scenariile de funcţionare ale instituţiilor de învăţământ

Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ propune ISJ/ISMB aplicarea scenariului de organizare şi desfăşurare a cursurilor în unitatea de învăţământ.

Categories
Ştiri Transporturi

Noi reguli privind autorizarea şcolilor de conducători auto

Ordinul nr. 1123/2021 prevede modificarea şi completarea anexelor nr. 1, 2 şi 3 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 733/2013 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şcolilor de conducători auto şi a instructorilor auto, a Normelor privind atestarea profesorilor de legislaţie rutieră şi a instructorilor de conducere auto, a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a cursurilor de pregătire teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, a Programei de şcolarizare, precum şi privind condiţiile şi obligaţiile pentru pregătirea teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Catalogul electronic face parte din programul de şcoli – pilot

Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care consemnează situaţia şcolară a elevilor în format electronic, se pot înscrie, până la data de 10 septembrie 2021, în programul de şcoli – pilot pentru anul şcolar 2021 – 2022 printr-o solicitare scrisă adresată Ministerului Educaţiei şi transmisă inspectoratului şcolar pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea.

Categories
Articole Învăţământ şi educaţie

Cum vor fi organizate bazele de practică pedagogică?

Ordinul nr. 3654/2021 prevede înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea bazelor de practică pedagogică care funcţionează cu statut de consorţii şcolare pentru practica pedagogică şi pentru mentoratul didactic.

Potrivit ştirilor juridice, bazele de practică pedagogică se constituie în jurul unei unităţi de învăţământ preuniversitar liceal cu statut de şcoală de aplicaţie care încheie acorduri de parteneriat cu alte unităţi de învăţământ, în scopul organizării şi desfăşurării activităţilor de practică pedagogică şi de mentorat didactic, constituind un consorţiu şcolar.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Situaţia epidemologică în şcoli după prima săptămână de la reînceperea cursurilor fizice!

Ministerul Educaţiei şi Cercetării transmite că incidenţa cumulată în rândul elevilor pe cele 4 zile de la debutul semestrului al II-lea (1 caz de elev confirmat/10.000 elevi) este mult mai mică decât în rândul populaţiei generale.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Preşedintele României a declarat că elevii vor putea merge fizic la şcoală începând de luni!

Conform unui comunicat al Preşedintelui începând de luni elevii vor merge fizic la şcoală.