Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Protecţia consumatorului

Procedura de stabilire şi aplicare a sancţiunii la cifra de afaceri rezultate din activitatea de control aplicată de ANPC

A fost aprobată Procedura de stabilire şi aplicare a sancţiunii la cifra de afaceri rezultate din activitatea de control aplicată în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023 şi pentru aprobarea instrucţiunilor referitoare la procedura de lucru.

Conform Ordinului nr. 155/2022, publicat în Monitorul Oficial nr. 499/2022, menţionăm că procedură se aplică activităţii de control desfăşurate de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.

Categories
Economie Ştiri

Unele amenzi pot fi diminuate având în vedere contextul economic!

Ordinul nr. 388/2021 prevede punerea în aplicare a Instrucţiunilor pentru completarea Instrucţiunilor privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 55 din Legea concurenţei nr. 21/1996, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 1.037/2019.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Avem un nou model de “Proces – verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor” utilizat de Corpul de Control al Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi

În Monitorul Oficial nr. 954/2020 a fost publicat Ordinul nr. 1360/2020 privind stabilirea formularului – tip al procesului – verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.

Modelul formularului – tip “Proces – verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor” este destinat utilizării în activitatea de control a persoanelor cu atribuţii de control din cadrul Corpului de Control al Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii.

Categories
Dreptul muncii Ştiri

Codul muncii a fost modificat!Amenzi mai drastice pentru nerespectarea dispoziţiilor privind munca suplimentară!

În Monitorul Oficial nr. 525/2020 a fost publicată Legea nr. 85/2020 pentru modificarea art. 260 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii.

Se prevede că sancţiunea pentru nerespectarea dispoziţiilor privind munca suplimentară, este amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei pentru fiecare persoană identificată ca prestând muncă suplimentară.

Categories
Articole Funcţionari publici

Răspunderea disciplinară a funcţionarilor publici!

Răspunderea disciplinară a funcționarilor publici îşi are izvorul în dispozițiile art.77 alin.(1) din Legea nr. 188/19991 privind Statutul funcționarilor publici, potrivit cărora „încălcarea cu vinovăție de către funcționarii publici a îndatoririlor corespunzătoare funcției publice pe care o dețin şi a normelor de conduită profesională şi civică prevăzute de lege constituie abatere disciplinară şi atrage răspunderea disciplinară a acestora”.

Conform legislaţiei, art. 77 alin. 2 legea nr. 188/1999, constituie abatere disciplinară:

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

ICCJ. Atragerea răspunderii contravenționale indiferent de percepția publicului

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că pentru atragerea răspunderii contravenționale, relevantă este participarea la săvârşirea faptei contravenţionale, și nu percepția publicului asupra autorilor contravenţiei. În speță (respectiv difuzarea pe un post de televiziune a unui colind cu caracter antisemit care a fost sancționată de CNCD) instanța supremă a apreciat că este greșită concluzia instanţei de fond, conform căreia sancţionarea contravenţională ar fi aplicabilă exclusiv persoanelor care, în opinia publicului larg, au contribuit la prezentarea colindului. Așadar, este fără relevanţă juridică, în scopul stabilirii răspunderii juridice, dacă publicul larg a cunoscut toţi participanţii care, în calitate de coautori, au contribuit la săvârşirea contravenţiei, de vreme ce sancţiunea este aplicabilă, în conformitate cu cadrul normativ incident, persoanelor în sarcina cărora, datorită comportamentului lor activ sau pasiv, poate fi reţinută o contribuţie la săvârşirea faptei cu caracter discriminatoriu.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Contencios-administrativ

ICCJ a admis o sesizare în ceea ce priveşte Legea contenciosului administrativ

Actele administrative pot fi atacate la instanţa de contencios administrativ iar în urma admiterii acţiunii autoritatea publică este obligată să încheie, să înlocuiască sau să modifice actul administrativ, să elibereze un alt înscris sau să efectueze anumite operaţiuni administrative, executarea hotărârii definitive se face de bunăvoie în termenul prevăzut în cuprinsul acesteia, iar în lipsa unui astfel de termen, în termen de cel mult 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii.

Iar, dacă în termen de 3 luni de la data comunicării încheierii de aplicare a amenzii şi de acordare a penalităţilor debitorul nu execută obligaţia prevăzută în titlul executoriu, instanţa de executare, la cererea creditorului, va fixa suma definitivă ce se va datora statului şi suma ce i se va datora lui cu titlu de penalităţi, prin hotărâre dată cu citarea părţilor. Totodată, prin aceeaşi hotărâre, instanţa va stabili, în condiţiile art. 891 din Codul de procedură civilă, despăgubirile pe care debitorul le datorează creditorului pentru neexecutarea în natură a obligaţiei.

Categories
Drept penal Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Persoanele care nu se prezintă la muncă în folosul comunităţii ar putea risca închisoarea!

Un număr de 54 de parlamentari au depus pe 10 mai la Senat un proiect de lege care prevede pedepse cu închisoarea de la trei luni la doi ani pentru persoanele care nu se prezintă la munca în folosul comunităţii.

Iniţiativa legislativă propune modificarea art. 287 din Legea nr. 289/2009 privind Codul Penal, prin introducerea după alineatul (1) a unui nou alineat, (1¹): „Nerespectarea hotărârii judecătoreşti prin care s-a aplicat sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii săvârşită prin neprezentarea la primar pentru luarea în evidenţă şi executarea sancţiunii, sustragerea de la executarea sancţiunii după începerea activităţii sau neîndeplinirea îndatoririlor ce revin la locul de muncă se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani”, potrivit textului iniţiativei legislative.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

România ar putea fi sancţionată din cauza poluării aerului

Comisia Europeană va decide dacă lansează ori nu procedurile de sancţionare a celor nouă state membre UE, printre care se numără şi România, evaluate în privinţa măsurilor de îmbunătăţire a calităţii aerului în zone urbane.

Membrii Comisiei Europene vor decide miercuri eventualele sancţiuni, care ar urma să fie comunicate public joi, au declarat surse din instituţii europene citate de agenţia ANSA.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

A fost propusă sancționarea prin lege a demnitarilor care dezinformează!

A fost propusă sancționarea prin lege a demnitarilor, reprezentanților autorităților executive, judecătorești, dar și legislative, din Parlamentul României sau din Parlamentul European, care ar dezinforma cu privire la măsurile sau legile adoptate de statul român.

Inițiativa parlamentarului vine după ce Premierul i-a calificat drept ”autiști” pe unii europarlamentari ai opoziției, care ar dezinforma forurile europene cu privire la situația din România, iar ministrul Justiției a susținut că procurorul-șef al DNA a afectat imaginea României prin declarații și interviuri.