Categories
Învăţământ şi educaţie Legislaţie utilă Ştiri

Prevederile Legii nr. 91/2014

1

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 496 din data de 2 iulie 2014 a fost publicată Legea nr. 91/2014 privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătăţii copilului.

Prezentul act normativ prevede acordarea unei zile lucrătoare libere pentru îngrijirea sănătăţii copilului, în scopul de a asigura posibilitatea părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului de a verifica anual starea de sănătate a acestuia.

Respectiv, liberul se acordă la cererea unuia dintre părinţi, la alegere, respectiv a reprezentantului legal al copilului, justificat ulterior cu acte doveditoare din partea medicului de familie al copilului, din care să rezulte controlul medical efectuat.

Categories
Ştiri Unităţi sanitare/spitale

Modificarea OMS privind aprobarea criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor

1
Ministerul Sănătății a lansat în dezbatere publică, proiectul de Ordin privind modificarea art. 5 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei şi a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă.

În cazuri excepţionale, motivate obiectiv, ministrul sănătăţii poate aproba clasificarea provizorie, valabilă până la data de 31 decembrie 2014, pentru un spital care îndeplineşte doar parţial criteriile minime obligatorii pentru categoria solicitată, cu condiţia prezentării de către unitatea solicitantă a unui plan de conformare cu responsabilităţi şi termene de implementare precis specificate.

În România a avut loc un amplu proces de clasificare a unităţilor medicale conform criteriilor de evaluare în categoria corespunzătoare gradului de competenţă în conformitate cu prevederile art. 171 alin.(5) din Legea nr. 95 / 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1408 / 2010 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor în funcţie de competenţă şi în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 323 / 2011 privind aprobarea metodologiei şi a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă, cu modificările ulterioare.

Categories
Administraţie publică centrală Sănătate Ştiri

Repararea maşinii în parcare, interzisă

1

Conform unui ordin emis de Ministerul Sănătăţii în mandatul lui Eugen Nicolăescu, parcările de bloc pot fi amenajate la o distanţă de cel puţin cinci metri de ferestrele imobilului, iar în parcare sunt interzise activităţi de reparaţii şi întreţinere auto.

Prezentul act normativ prevede stabilirea amplasamentelor clădirilor de locuit vor fi precizate şi amplasamentele unor dotări tehnico-edilitare între care “platforme destinate pentru depozitarea recipientelor de colectare selectivă a deşeurilor menajere“. Este discutat faptul că aceste platforme vor fi amenajate la distanţă de minimum 10 metri de ferestrele locuinţelor, vor fi împrejmuite, impermeabilizate, cu asigurarea unei pante de scurgere, vor fi prevăzute cu sistem de spălare şi sifon de scurgere racordat la canalizare, vor fi dimensionate pe baza indicelui maxim de producere a gunoiului şi a ritmului de evacuare a acestuia şi vor fi întreţinute în permanentă stare de curăţenie.

Deasemenea la stabilirea amplasamentelor clădirilor de locuit va fi precizat un amplasament destinat spaţiilor de joacă pentru copii -amenajate şi echipate cu mobilier urban specific, realizat conform normativelor în vigoare astfel încât să fie evitată accidentarea utilizatorilor.

Categories
Asigurări de sănătate Bugete Ştiri

Bugetul bolnavului!

Bugetul de anul acesta alocat Sănătăţii va fi cu 30% mai mare faţă de cel din 2012, a anunţat ministrul de resort, Eugen Nicolaescu. După care a continuat: aproximativ 3,5 miliarde de lei vor merge la acoperirea datoriilor din intervalul 2009 – 2012.
Bugetul pe anul trecut a fost de aproximativ 5,5 miliarde lei, ceea ce înseamnă că dacă luăm în calcul cifrele de mai sus, înaintate de ministru, România va avea în 2013 acesta unul dintre cele mai mici bugete din ultimii ani.
Revenind la declaraţiile ministrului sănătăţii, traduse ele spun următorul lucru: România va avea şi în 2013 un buget similar cu cel al unor state precum Mauritania, Bangladesh, Madagascar, Burundi sau Algeria.
Concluzia e cât se poate de tristă: după două decenii şi ceva, aşa am înţeles noi românii să ne raportăm la un sistem care, alături de Educaţie, reprezintă coloana vertebrală a oricărui stat modern.