Categories
Medici/personal medical Programe de sănătate Sănătate Ştiri Unităţi sanitare/spitale

România va beneficia de o nouă donație de echipamente medicale din partea Organizației Mondiale a Sănătății

România va beneficia de o nouă donație a Organizației Mondiale a Sănătății constând în 106 defibrilatoare, 228 de kituri de echipamente individuale de protecție și 220 de tărgi pentru transportul pacienților.

Categories
Programe de sănătate Sănătate Ştiri Unităţi sanitare/spitale

Se acordă fonduri pentru revoluționarea sistemului medical

În 2023, prin Programul Sănătate vor fi deschise 79 de apeluri în valoare totală de 5,45 miliarde de euro pentru investiții în infrastructura de sănătate, servicii de screening, medicină de familie și medicină școlară, precum și pentru digitalizarea sistemului public de sănătate și soluții de cercetare cu aplicabilitate în domeniul medical.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Programe de sănătate Sănătate Ştiri

Norme metodologice de aplicare a prevederilor privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate

Au fost aprobate Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2022 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate.

Hotărârea nr. 1506/2022 prevede că Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate, ANDIS, va funcţiona şi îşi va desfăşura activitatea în scopul şi pentru îndeplinirea atribuţiilor sale.

Categories
Asigurări de sănătate Medicamente Programe de sănătate Sănătate Ştiri Unităţi sanitare/spitale

Persoanele neasigurate beneficiază de aceleaşi servicii ca persoanele asigurate în vederea efectuării testării pentru virusul hepatitic

Legea nr. 328/2022 prevede aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi stabilirea unor alte măsuri în domeniul sănătăţii.

Categories
Medicamente Medici/personal medical Programe de sănătate Sănătate Ştiri Unităţi sanitare/spitale

Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative au fost completate!

Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2022 şi 2023 au fost aprobate de Ordinul nr. 867/2022.

Categories
Articole Medici/personal medical Programe de sănătate Sănătate Unităţi sanitare/spitale

Cabinetele de medicină de familie pot deschide puncte secundare de lucru

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii a fost modificată de Legea nr. 282/2022.

Cabinetele de medicină de familie pot deschide cel mult două puncte secundare de lucru dacă solicitantul asigură un program fracţionat de minimum 10 ore pe săptămână în norma lui de bază sau peste norma lui de bază. Însă un medic de familie poate fi titularul unui singur cabinet.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Programe de sănătate Sănătate Ştiri

Se doreşte facilitarea liberei circulaţii a datelor cu caracter personal privind sănătatea

Senatul României consideră oportună facilitarea liberei circulaţii a datelor cu caracter personal privind sănătatea în contextul asistenţei medicale transfrontaliere, întrucât acestea pot sprijini continuitatea asistenţei medicale atunci când persoanele fizice călătoresc în alte state membre sau îşi schimbă reşedinţa.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Camera Deputaţilor susţine abordarea propusă pentru un spaţiu european al datelor privind sănătatea

Camera Deputaţilor susţine abordarea propusă pentru un spaţiu european al datelor privind sănătatea: valorificarea puterii datelor privind sănătatea în sprijinul cetăţenilor, al pacienţilor şi al inovării.

Hotărârea nr. 63/2022 prevede adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu – Un spaţiu european al datelor privind sănătatea: valorificarea puterii datelor privind sănătatea în sprijinul cetăţenilor, al pacienţilor şi al inovării – COM (2022).

Categories
Programe de sănătate Sănătate Ştiri

Va fi înfiinţată Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate

Hotărârea nr. 857/2022 prevede organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate.

Categories
Medici/personal medical Sănătate Ştiri

A fost aprobată Strategia multianuală pentru dezvoltarea resurselor umane în sănătate 2022 – 2030

Hotărârea nr. 854/2022 prevede aprobarea Strategiei multianuale pentru dezvoltarea resurselor umane în sănătate 2022 – 2030.

Prin Strategia multianuală pentru dezvoltarea resurselor umane în sănătate 2022 – 2030 se propune identificarea de iniţiative care au potenţialul de a atrage cu succes medicii în zonele care oferă posturi vacante, precum şi selecţia de opţiuni fezabile pentru păstrarea medicilor în zone rurale, izolate sau neatractive.