Categories
Articole Medicamente Medici/personal medical Programe de sănătate Sănătate Unităţi sanitare/spitale

Cum va fi plătit personalul medical implicat în campania de vaccinare?

Ne aflăm în plină campanie de vaccinare şi se impune necesitatea adoptării măsurilor pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare care desfăşoară activitate în centrele de vaccinare organizate în conformitate cu prevederile Strategiei de vaccinare.

Categories
Programe de sănătate Sănătate Ştiri

Va fi înfiinţat Registrul naţional pentru evidenţa persoanelor cu boli şi afecţiuni alergice

Legea nr. 4/2021 instituie cadrul normativ pentru protecţia, siguranţa vieţii şi respectarea, în condiţii de egalitate şi nediscriminare, a drepturilor persoanelor diagnosticate, precum şi ale celor care sunt suspectate a fi diagnosticate cu următoarele boli şi afecţiuni alergice: astm bronşic; rinită alergică; alergie alimentară; rinoconjunctivită alergică; dermatită alergică; anafilaxie.

Categories
Programe de sănătate Ştiri

Termenul de aplicare a programelor naţionale de sănătate a fost prelungit până la 31 martie 2021

În Monitorul Oficial nr. 1227/2020 a fost publicată Hotărârea nr. 1068/2020 pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018.

Categories
Programe de sănătate Sănătate Ştiri

Servicii de sănătate asigurate persoanelor cu tulburare de spectru autist!

Au fost modificate Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 968/5.194/1.945/714/2016.

Categories
Medici/personal medical Sănătate Ştiri

Iniţierea procedurii de ocupare, fără concurs, a posturilor vacante din sănătate se aprobă de către conducătorul unităţii!

Iniţierea procedurii de ocupare, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, se aprobă de către conducătorul fiecărei unităţi prin referat întocmit de conducătorul structurii în care se regăseşte postul vacant sau temporar vacant.

Referatul aprobat va fi înaintat structurii de resurse umane din cadrul Ministerului Sănătăţii, respectiv din cadrul unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii care organizează selecţia, în vederea demarării procedurii de ocupare, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

A avut loc o nouă suplimentare a bugetului Ministerului Sănătăţii

A fost suplimentat bugetul Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, la cap. 66.01 “Sănătate” cu suma de 505.000 mii lei, din care 430.000 mii lei la titlul 20 “Bunuri şi servicii” şi 75.000 mii lei la titlul 51 “Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, destinată implementării activităţilor din cadrul programelor naţionale de sănătate publică finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii.

Categories
Programe de sănătate Ştiri

Se prelungeşte până la data de 31 decembrie 2020 aplicabilitatea măsurilor în domeniul sănătăţii

Începând cu data de 1 octombrie 2020 se prelungeşte până la data de 31 decembrie 2020 aplicabilitatea măsurilor în domeniul sănătăţii, generate de riscul iminent asupra stării de sănătate a populaţiei

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Ştiri

Îmbunătăţirea sănătăţii şi a bunăstării cetăţenilor europeni este mai importantă ca oricând!

Poluarea atmosferică şi fonică, efectele schimbărilor climatice (de exemplu caniculele) şi expunerea la substanţe chimice periculoase provoacă probleme de sănătate în Europa.

Calitatea scăzută a mediului contribuie la 13 % din numărul deceselor, potrivit unei evaluări referitoare la sănătate şi mediu publicate de Agenţia Europeană de Mediu (AEM).

Categories
Programe de sănătate Ştiri

Vor fi aduse modificări în domeniul sănătăţii

Ministerul Sănătăţii a lansat în dezbatere publică Ordinul privind modificarea şi completarea anexei Ordinului ministrului sănătăţii nr. 85/2013 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 703 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii referitoare la medicamentele utilizate pentru rezolvarea unor nevoi speciale.

Categories
Organizare judiciară

Proiect. Planuri regionale de servicii de sănătate

Ministerul Sănătăţii a lansat în dezbatere publică ordinul privind modificarea punctului II din anexa la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.376/2016 pentru aprobarea Planurilor regionale de servicii de sănătate.