Categories
Organizare judiciară

Proiect. Planuri regionale de servicii de sănătate

Ministerul Sănătăţii a lansat în dezbatere publică ordinul privind modificarea punctului II din anexa la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.376/2016 pentru aprobarea Planurilor regionale de servicii de sănătate.

Categories
Organizare judiciară

A fost reglementat cadrul legislativ referitor la desfăşurarea activităţilor de promovare a sănătăţii şi prevenire a îmbolnăvirilor

Legea care reglementează cadrul legislativ referitor la desfăşurarea activităţilor de promovare a sănătăţii şi prevenire a îmbolnăvirilor în rândul populaţiei din România a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 659/2020.

Categories
Sănătate Ştiri

Se prevede stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii

Ministerul Sănătăţii a lansat în dezbatere publică proiectul de ordin pentru aplicarea art. 37 din Ordonanţa de urgenţă nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii.

Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, a fost reglementată taxa clawback, o contribuţie financiară pusă în sarcina producătorilor de medicamente.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de dializă va suferi modificări!

Ministerul Sănătăţii a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin pentru completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de dializă publice şi private, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.718/2004.

Categories
Medici/personal medical Programe de sănătate Ştiri

Avem o Metodologie privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din sănătate!

Posturile vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii pot fi ocupate fără concurs conform Metodologiei aprobate de Ordinul nr. 905/2020.

Iniţierea procedurii de ocupare, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, se aprobă de către conducătorul fiecărei unităţi prin referat întocmit de conducătorul structurii în care se regăseşte postul vacant sau temporar vacant.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Ultimele decrete semnate de Președinte!

Președintele României a semnat următoarele decrete:

  • Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2019 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății;
  • Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative