Tag-Archive for » salariu «

Se spune că marile realizări ale vieții sunt condiționate de asumarea unor riscuri pe măsură. Această observație este valabilă, adeseori, și în viața profesională. Un lucru este cert: nu există profesie sau activitate profesională – dependentă sau independentă – complet lipsită de riscuri sau de potențiale pericole!

Mai mult …

Persoanele cu handicap sunt acele persoane cărora mediul social, neadaptat deficienţelor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale sau asociate, le împiedică total sau le limitează accesul cu şanse egale la viaţa societăţii, necesitând măsuri de protecţie în sprijinul integrării şi incluziunii sociale. Aceste persoane au nevoie de o protecţie specială şi atentă din partea statului, că nu se întâmplă tot timpul aşa, asta este cu totul altă poveste.

Însă multe dintre aceste persoane sunt angajaţi şi nimic nu îi împiedică să îşi facă meseria foarte bine.

Dată fiind importanţa acestui subiect recent ne-a fost adresată o întrebare dacă odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 250/2016 trebuia mărit şi sporul acordat acestor persoane? Mai mult …

Președintele României a semnat astăzi 28 iunie 2017, decretul de promulgare a Legii cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Preşedintele susţine necesitatea de creştere a veniturilor salariale, în mod sustenabil, pentru îmbunătăţirea nivelului de trai al românilor. Este evident faptul că România are nevoie de un cadru legislativ care să introducă ordine în sistemul public de salarizare, astfel încât să fie eliminate inechităţile şi disfuncţionalităţile salariale. În acelaşi timp, Preşedintele României susţine necesitatea unei creşteri sustenabile a salarizării în sectorul bugetar, care să asigure motivaţiile adecvate şi performanţele necesare din partea tuturor beneficiarilor. Mai mult …


Prin legea 124/2014 s-a decis exonerarea de la plată pentru sumele reprezentând venituri de natură salarială pe care personalul plătit din fonduri publice trebuie să le restituie drept consecință a constatării de către Curtea de Conturi sau alte instituții cu atribuții de control a unor prejudicii. Legea 124/2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice a intrat în vigoare la 27 septembrie 2014. Mai mult …

Salariile personalului auxiliar din învăţământ ar urma să crească cu 15% de la 1 martie, speră ministrul Educaţiei.

Este vorba de personalul nedidactic din învăţământul preuniversitar şi universitar. “Şi ei trebuie să primească acea creştere de 15%. Asta se va regelmenta în urma unei discuţii  împreună şi cu sindicatele, la Guvern”, a spus ministrul.

„Această majorare este în limita bugetului, aproximativ 90 de milioane de lei anual, începând cu data de 1 martie, dar trebuie să avem în vedere că se pregăteşte Legea salarizării unitare. Este nevoie de o discuţie şi cu Ministerul de Finanţe, Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei”

descărcare (57)Salariul se stabileşte prin negocieri individuale între angajator şi salariat, aceasta este dispoziţia legală prevăzută în C. muncii.

Ce se întâmplă în cazul în care angajatorul decide să diminueze salariul angajatorului însă acesta este pus în faţa faptului împlinit?

Caz practic

Prin cererea înregistrată la Tribunal contestatoarea A.M. a chemat în judecată pe intimata S.C. „C” S.A. pentru a fi obligată la anularea actului adiţional la contractul individual de muncă şi a deciziei emisă de pârâtă.

În motivare s-a arătat faptul că din anul 1992 contestatoarea era angajata intimatei, iar la data de 01.02.2007 a fost promovată în funcţia de inspector resurse umane, acordându-i-se clasa de salarizare 22B, cu un salariu brut de 1270 lei. La 1.04.2007 a devenit definitivă pe această funcţie, acordându-i-se clasa de salarizare 23B, cu un salariu brut de 1319 lei. Până la 1.06.2008 au intervenit trei majorări de salariu, ajungând la acel moment să aibă un salariu brut de 1854 lei. Mai mult …

pensie (2)

În România, de ani buni de zile regula este că  pensiile se țin mai bine decât pensionarii. Nu se schimbă cu anii!” (Vitomir Teofiloc) După o viață de muncă, majoritatea pensionarilor din România își drămuiesc fiecare leuț din pensie, banii nefiindu-le suficienți pentru medicamente și pentru un trai decent. Pensia și așa slăbită mai suportă și impozitare și plata contribuției de sănătate, astfel încât atunci când ajunge în mâna beneficiarului îi fuge acestuia printre degete.

Mulți au lucrat în condiții grele de lucru, în schimburi sau au efectuat ore suplimentare și, în mod normal, ar trebui să primească o pensie pe măsura muncii depuse, o pensie care să le asigure un trai liniștit. În realitate, pentru aceștia sunt valabile vorbele lui Alexandru Truță: „La ultima indexare/Pensia mi-a fost mărită:/Primesc acum suma din care/Pot cumpăra lunar o pită.” Mai mult …

justitie4
S-a considerat că modul în care are loc executarea silită a salariilor persoanelor fizice este abuziv, ajungându-se la situații care au generat drame familiale, deoarece în cadrul executării era reținut întreg venitul debitorului atât de angajator, cât și de bancă.

Pentru a evita aceste abuzuri, a fost formulată o propunere legislativă conform căreia popririle pe salariile debitorilor puteau fi făcute doar de angajatori, conform legii. Inițial a fost adoptată de către Parlament ca fiind legea privind unele măsuri de efectuare a reţinerilor din venituri obţinute de persoanele fizice din contracte privind raporturi de muncă în baza unor titluri executorii. Guvernul României a considerat că această lege încalcă prevederile constituționale și a sesizat CCR pentru a stabili legalitatea acesteia. Mai mult …

justitie11
Sunt numeroase cazurile în care angajatorul are inițiativa de a suspenda contractul de muncă. Dar ce se întâmplă atunci când salariatul nemulțumit îl acționează pe angajator în judecată și în timpul procesului CCR emite o decizie prin care constată că temeiul de drept care a stat la baza suspendării contractului său este neconstituțională?

Problema care a generat controverse a fost aceea de a se putea stabili care este momentul de la care poate fi obligat angajatorul să acorde despăgubiri egale cu salariul și celelalte drepturi: de la data deciziei angajatorului de suspendare a raporturilor de muncă, de la data pronunțării deciziei CCR sau a publicării acesteia în Monitorul Oficial ? S-a impus sesizarea ÎCCJ pentru a decide cum se va aplica textul de lege. Mai mult …

bani
Una dintre situațiile care a generat soluții controversate luate de către instanțele de judecată a fost aceea în care bugetarii care au obținut titlul de doctor în perioada 12 decembrie 2009 și până la 9 aprilie 2015 au solicitat instanței să li se acorde sporul de 15% pe care colegii lor posesori de titlu de doctor îl primeau.

Practica neunitară a instanțelor a generat sesizarea ÎCCJ care a fost chemată să precizeze cum se va proceda de acum încolo legat de acordarea sau nu a procentului de 15% pentru cei care au titlul de doctor. Practic, ÎCCJ trebuie să precizeze dacă în aceste situații nu a fost respectat principiul egalității și nediscriminării care presupune plata egală pentru muncă egală. Mai mult …