Tag-Archive for » salariu de baza «

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-a pronunţat asupra unei chestiuni de drept supusă în atenţia sa potrivit ultimelor noutăţi legislative.

Astfel problema supusă atenţiei se referă la: În interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 33 şi art. 34 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal – bugetare, cu modificările şi completările ulterioare, art. 1 alin. (1), (2) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal – bugetare, aprobată prin Legea nr. 152/2017, începând cu 1 ianuarie 2017, cuantumul sporurilor şi indemnizaţiilor legale pentru personalul din învăţământ se determină prin raportare la salariul de bază cuvenit în luna decembrie 2016 sau prin raportare la salariul de bază cuvenit în luna ianuarie 2017? Mai mult …

Guvernul vrea să completeze lista bugetarilor din Sănătate şi Asistenţă Socială care primesc sporuri. De exemplu, personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din cabinetele medicale organizate în creşe va primi spor de la 12% la 15% din salariul de bază, pentru muncă în condiţii deosebite, cum ar fi stres sau risc, potrivit unui proiect de Hotărâre de Guvern, lansat recent în dezbatere publică de Ministerul Sănătăţii.

Sporul de la 12% până la 15% din salariul de bază pentru muncă în condiţii deosebite, cum ar fi stres sau risc, va fi acordat şi personalului de specialitate medico-sanitar din cabinetele medicale organizate în creşe.

Mai mult …

Angajatorii mai pot transmite în registrul general de evidenţă a salariaţilor (REVISAL), până la sfârşitul lunii martie, orice modificare a salariului de bază brut, a indemnizaţiilor şi sporurilor, iar după 31 martie autorităţile anunţă controale pentru sancţionarea abaterilor, a anunţat Inspecţia Muncii.

„Inspecţia Muncii atenţionează angajatorii asupra apropierii datei de 31 martie 2018, care reprezintă termenul până la care aceştia trebuie să transmită în registrul general de evidenţă a salariaţilor (REVISAL), orice modificare a salariului de bază brut, a indemnizaţiilor, sporurilor, precum şi ale altor adaosuri, în contextul mutării CAS şi CASS la angajat”, se arată în comunicatul instituţiei. Mai mult …

Președintele a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și modificarea și completarea unor acte normative.

Legea prevede că, începând cu luna iunie 2017, să fie majorat cu 20% cuantumul brut al salariilor de bază aflate în plată pentru personalul oficiilor teritoriale pentru întreprinderile mici și mijlocii și cooperație, personalul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, agențiilor județene pentru protecția mediului și gărzilor naționale de mediu și Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării, personalul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și a comisariatelor regionale și județene pentru protecția consumatorului. Mai mult …

justitie1
Funcționarii publici sunt slujitorii și reprezentanții oamenilor pentru a pune în practică legile pe care oamenii le-au făcut”. (Grover Cleveland) Ca în orice altă meserie și cea de funcționar public presupune riscuri și stres, iar legiuitorul a considerat că s-ar impune să dea naștere unei inițiative legislative conform căreia doar personalul ANAF să poată primi un spor de risc și suprasolicitare neuropsihică de 50% care se va aplica la salariul de bază lunar, va face parte din acesta și va constitui bază de calcul pentru sporuri și alte drepturi care se acordă în raport cu salariul de bază.

Această propunere legislativă a fost înregistrată la Senat în februarie 2015 și adoptată în iunie 2015. În septembrie 2015 a fost înregistrată spre dezbatere la Camera Deputaților, iar în iunie 2016 a fost adoptată legea. În iulie 2016 Guvernul a sesizat CCR cu o excepție de neconstituționalitate privind aceste prevederi. Mai mult …

salarizare-bugetari
Majoritatea românilor visează cu ochii deschiși la o mărire a salariului, pentru că, în fiecare lună, după ce încasează leafa pățesc ca în epigrama lui Gheorghe Gurău: „Diminuat și fără vlagă,/Salariul mă luă la rost:/-Mai lasă-mă în pace, dragă,/Ce tragi de mine ca un prost! ”

Iată că legiuitorul s-a gândit că este momentul ca  anumiți bugetari să beneficieze de mărirea salariului. Firește că acest fapt va duce la bucurii pentru unii și invidii pentru alții care se vor simți dați la o parte și nedreptățiți. Este recomandat ca în viață să înveți să te poți bucura de ceea ce ai și obții prin munca ta fără să numeri realizările semenilor și banii acestora.  „De obicei oamenii nu se bucură atât de ceea ce au,  cât se amărăsc cu gândul la ceea ce nu au.”  (Belinski) Mai mult …

salariu profesor
Se spune că „atunci când un stat nu își plătește profesorii, copiii sunt cei ce plătesc în cele din urmă.” (Guy Bedos) Rezultatele școlare ale elevilor și, în special, cele de la bacalaureat  au demonstrat faptul că în ultimii 25 de ani învățământul românesc este într-un continuu declin. Când vezi tineri proaspăt ieșiți de pe băncile școlii care merg să se înscrie pentru a lua șomajul fără să aibă în intenție să își caute un loc de muncă sau să dorească să susțină examenul la o facultate, nu poți să nu te întrebi: cine poartă vina pentru această situație? Să fie de vină profesorii ale căror salarii sunt demotivante, să fie elevii care și-au pierdut în timp interesul pentru învățătură sau vina o poartă statul care nu a investit în învățământ și, implicit, în viitorul acestei țări? Mai mult …

ccPotrivit unui proiect a Legii salarizării, personalul medical va beneficia de câteva drepturi legate de sporul pentru gărzi, pentru desfăşurarea activităţii în trei schimburi sau pentru asigurarea asistenţei medicale de urgenţă, precum şi cel de 100% pentru activitatea din zilele de repaus sau de sărbători.

Prin urmare, în unităţile sanitare, de asistenţă socială şi de asistenţă medico-socială, unde activitatea se desfăşoară fără întrerupere, personalul care lucrează lunar în cele trei ture, dar şi personalul care lucrează în două ture, în sistem de 12 cu 24, poate primi, în locul sporului pentru munca prestată în timpul nopţii, un spor de 15% din salariul de bază pentru orele lucrate în cele trei, respectiv două ture.

Totodată, actul normativ prevede şi acordarea unui spor de 100% din salariul de bază al funcţiei îndeplinite pentru munca prestată de personalul din unităţile sanitare, de asistenţă socială şi de asistenţă medico-socială, în vederea asigurării continuităţii activităţii, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, conform legii, nu se lucrează.

Pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, proiectul prevede un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective, acelaşi cuantum fiind stabilit şi pentru condiţii grele de muncă.

Personalul care îşi desfăşoară activitatea cu surse de radiaţii sau generator de radiaţii va putea beneficia de un spor pentru condiţii periculoase de până la 30% din salariul de bază, diferenţiat pe categorii de risc radiologic astfel: 10% la categoria I, 15% la categoria a II-a, 20% la categoria a III-a şi 30% la categoria a IV-a.

baniÎn Monitorul Oficial al României nr. 233/2015 a fost publicată Legea nr. 71/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice.

Prin OUG nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, s-a stabilit că în anul 2015, cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2014.

Astfel, începând cu data de 1 ianuarie 2015, salarizarea personalului din structurile cu rol de organisme intermediare pentru Programul operaţional sectorial Creşterea competitivităţii economice, Programul operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane, Programul operaţional Mediu şi Programul operaţional pentru Pescuit/Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime se stabileşte la nivelul de salarizare aferent funcţiilor din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, cu excepţia agenţiilor pentru dezvoltare regională.

Începând cu luna iulie 2015, personalul din structurile din domeniile informaţii pentru apărare, cercetare sau operaţii speciale ale Ministerului Apărării Naţionale beneficiază de o compensaţie de risc/pericol deosebit, în procent de până la 30% din solda de funcţie/salariul de bază.

Personalul din cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care ocupă funcţii publice specifice de inspector antifraudă, inspector-şef antifraudă, inspector general adjunct antifraudă şi inspector-general antifraudă beneficiază de sporul pentru risc şi suprasolicitare neuropsihică de până la 25% la salariul de bază lunar.

salariuRomânul, veșnic preocupat de „capra vecinului”, a ajuns să fie recunoscut pentru „grija” pe care o poartă semenilor săi. „Altruismul românului – veșnic preocupat de salariul aproapelui său.” (Valeriu Butulescu)

Majoritatea românilor visează cu ochii deschiși la o mărire a salariului, pentru că în fiecare lună, după ce încasează leafa, pățesc ca în epigrama lui Gheorghe Gurău: „Diminuat și fără vlagă,/Salariul mă luă la rost:/-Mai lasă-mă în pace, dragă,/Ce tragi de mine ca un prost! ” Mai mult …