Categories
Dreptul muncii Piaţa muncii Ştiri

Lichidatorul judiciar este obligat să înceteze şi să transmită în registrul general de evidenţă a salariaţilor încetarea contractelor individuale de muncă

Legea nr. 26/2023 a modificat Codul muncii și Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996.

În cazul în care angajatorul se află în procedură de insolvenţă, faliment sau lichidare conform prevederilor legale în vigoare, administratorul judiciar sau, după caz, lichidatorul judiciar este obligat să elibereze salariaţilor, în termen de maximum 60 de zile calendaristice, un document care să ateste activitatea desfăşurată de aceştia, să înceteze şi să transmită în registrul general de evidenţă a salariaţilor încetarea contractelor individuale de muncă.

Categories
Articole Dreptul muncii Piaţa muncii

Ce procedura trebuie să urmeze salariaţii care doresc să acceseze REGES?

Procedura de acces online al salariaţilor sau foştilor salariaţi la datele din registrul general de evidenţă a salariaţilor, a modalităţii de generare şi descărcare a extrasului, precum şi a condiţiilor în care prin extras se poate dovedi vechimea în muncă şi/sau specialitate a fost aprobată de Hotărârea nr. 1164/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 937/2022.

Categories
Dreptul muncii Piaţa muncii Ştiri

Guvernul a aprobat procedura de acces online a angajaților la datele din REGES

Guvernul a aprobat procedura de acces online a angajaților și a foștilor angajați la datele din registrul general de evidență a salariaților (REGES), modalitatea de generare și descărcare a extrasului, precum și condițiile în care se poate dovedi vechimea în muncă și/sau specialitate, această posibilitate fiind creată prin modificările aduse Codului Muncii de Legea nr. 144/2022.

Categories
Articole Dreptul muncii Piaţa muncii Salarizare Social

Modelele documentelor pentru şomajul tehnic suportat de stat au fost aprobate!

În Monitorul Oficial nr. 1001/2021 a fost publicat Ordinul nr. 947/2021 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS – CoV – 2.

Reamintim că de la data de 4 octombrie şi până la 31 decembrie 2021, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din iniţiativa angajatorului ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS – CoV – 2, indemnizaţiile de care beneficiază salariaţii se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat şi se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut.

Potrivit legislaţiei, indemnizaţia se calculează pentru numărul de zile în care activitatea a fost suspendată, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2021 şi este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor sociale obligatorii.

În vederea acordării sumelor necesare plăţii indemnizaţiei angajatorii depun, prin poşta electronică, la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene în raza cărora îşi au sediul social o cerere semnată şi datată de reprezentantul legal însoţită de o declaraţie pe propria răspundere şi de lista persoanelor care urmează să beneficieze de această indemnizaţie, asumată de reprezentantul legal al angajatorului.

Pe scurt, Ordinul nr. 947/2021 aprobă modelele cererilor, declaraţiei pe propria răspundere şi listei persoanelor care urmează să beneficieze de plata.

Categories
Articole Dreptul muncii Ştiri

Codul muncii a suferit modificări importante!

Codul muncii a suferit numeroase modificări aduse de OUG nr. 117/2021 publicată în Monitorul Oficial nr. 951/2021.

Categories
Dreptul muncii Ştiri

Un proiect prevede ca angajații să aibă acces online la istoricul muncii lor în sistemul Revisal!

Registrul general de evidenţa a salariaţilor (REVISAL) ar putea deveni accesibil online, în orice moment, pentru salariaţi şi foşti salariaţi, potrivit unei initiaţive legislative înregistrata la Senat, care prevede modificarea şi completarea Codului muncii.

Categories
Dreptul muncii Piaţa muncii Ştiri

Modificarea normelor metodologice privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale

Pentru a stabili dacă o întreprindere exercită în mod efectiv activităţi semnificative, în statul membru de stabilire, altul decât România, sau dacă un salariat este detaşat temporar pe teritoriul României, Inspecţia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, realizează o evaluare a tuturor elementelor faptice caracteristice unei detaşări transnaţionale.

Categories
Dreptul muncii Piaţa muncii Ştiri

În cazul în care angajatorul se află în procedura de insolvenţă, lichidatorului îi revin mai multe obligaţii!

Codul muncii a fost recent modificat de Legea nr. 138/2021 care a adus completări art. 34.

Se introduce un nou alineat care prevede că în cazul în care angajatorul se află în procedură de insolvenţă, faliment sau lichidare conform prevederilor legale în vigoare, administratorul judiciar sau, după caz, lichidatorul judiciar este obligat să elibereze salariaţilor un document care să ateste activitatea desfăşurată de aceştia, conform prevederilor alin. (5), să înceteze şi să transmită în registrul general de evidenţă a salariaţilor încetarea contractelor individuale de muncă.

Categories
Articole Dreptul muncii

Procedura reducerii temporare a timpului de muncă a salariaţilor în contextul stării de alertă!

Legea nr. 58/2021 a aprobat Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecţie socială adoptate în contextul răspândirii coronavirusului SARS – CoV – 2, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS – CoV – 2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă.

Categories
Articole Dreptul muncii Salarizare

Angajatorii au scăpat de plata majorată a contribuţiilor pentru salariaţii part time încă de la începutul anului !

Angajatorii au scăpat de plata majorată a contribuţiilor de pensii(CAS) şi sănătate(CASS) pentru salariaţii part time încă de la începutul anului.

Legea nr. 263/2019 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1054/2019.