Categories
Articole Drept civil

RIL admis. Competenţa teritorială de soluţionare a contestaţiei la executare

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată cu soluţionarea recursului în interesul legii ce vizează următoarea problemă de drept:

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

RIL admis.Termenul de 5 ani de prescripţie a dreptului organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale reprezentând impozit pe profit

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis un recurs în intersul legii.

A stabilit că în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi (2), coroborate cu cele ale art. 23 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, termenul de 5 ani de prescripţie a dreptului organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale reprezentând impozit pe profit şi accesorii ale acestora curge de la data de 1 ianuarie a anului următor anului fiscal în care s-a realizat profitul impozabil din care rezultă impozitul pe profit datorat de contribuabil.

Categories
Acţiunea civilă Articole Drept civil

RIL admis. Desfacerea căsătoriei nu se poate realiza prin acord de mediere!

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis recursul în interesul legii cu privire la interpretarea dispoziţiilor privind medierea.

Obiectul sesizării vizează interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 2 alin. (4), art. 59 alin. (2) şi art. 64 alin. (2) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul de a stabili dacă instanţa de judecată poate lua act de acordul de mediere prin care părţile s-au înţeles cu privire la desfacerea căsătoriei şi la rezolvarea aspectelor accesorii divorţului.

Categories
Drept penal Ştiri

RIL admis. Procedura simplificată a recunoaşterii învinuirii

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în interesul legii, legal constituit, a soluţionat un recurs în interesul legii, fiind pronunţată următoarea soluţie:

Prin Decizia nr. 4/2019, ÎCCJ a admis recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție şi, în consecinţă, în interpretarea şi aplicarea unitară a prevederilor art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală, stabileşte că:

Categories
Dreptul muncii Salarizare Ştiri

ICCJ a admis un recurs în interesul legii referitor la salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în interesul legii, legal constituit, a soluţionat un recurs în interesul legii, fiind pronunţată următoarea soluţie:

Prin Decizia nr. 7/2019, ÎCCJ a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Oradea şi, în consecinţă, stabileşte că:

Categories
Articole Dreptul muncii

A fost admis recursul în interesul legii privind acţiunile în constatare a condiţiilor deosebite de muncă

images-35Condiţiile de muncă în care se desfăşoară activitatea asiguraţilor din sistemul public de pensii pot fi normale, deosebite şi speciale. O dificultate în interpretarea legislaţiei a constituit-o locurile de muncă desfăşurate în condiţii deosebite prevăzute strict şi limitativ de lege.

Rezumatul problemei îl concluzionăm intr-o întrebare: Instanţele judecătoreşti pot admite acţiunile formulate de persoanele interesate şi pot recunoaşte ca activitate desfăşurată în condiţii speciale o activitate sau o instituţie care nu se regăseşte în lista strict prevăzută de lege?

Datorită practicii judiciare neunitare existente pe această problemă, procurorul general al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a formulat un recurs în interesul legii.