Tag-Archive for » rezidenţiat «

GUVERNUL ROMÂNIEI
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului

Având în vedere că Ministerul Sănătăţii organizează admiterea în rezidenţiatul pe posturi şi pe locuri, prin concurs naţional, cu tematică şi bibliografie unică, la nivelul instituţiilor de învăţământ superior medical cu facultăţi de medicină, medicină dentară şi farmacie acreditate, în sesiune unică, în trimestrul IV al fiecărui an,
în considerarea faptului că pregătirea în rezidenţiat reprezintă un proces continuu de pregătire teoretică şi practică, în acord cu necesităţile din teritoriu şi pentru unităţile sanitare publice din zone deficitare, Mai mult …

Un număr de 6.817 candidaţi au susţinut examen, ieri, pe cele 3.524 de locuri scoase la concursul pentru admiterea în rezidenţiat în domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie, care va fi organizat în centrele universitare din Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Târgu Mureş şi Timişoara.

Potrivit unui comunicat de presă al Universităţii de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” din Bucureşti, 2.537 de concurenţi vor susţine examenul în Capitală.

Pentru acest concurs, la UMF “Carol Davila” s-au înscris 1.888 de candidaţi la medicină, 483 la medicină dentară şi 166 la farmacie. Mai mult …

Examenul de rezidenţiat este un examen important şi mulţi se pregătesc intens pentru a-l promova.

O noutate legislativă în domeniu este reprezentată de Ordinul nr. 325/2017 privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat sesiunea 21 mai 2017 pentru locurile şi posturile rămase neocupate pentru domeniul medicină în sesiunea 20 noiembrie 2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 225/2017. Mai mult …

descarcare-96Absolvenţii de medicină care vor participa la concursul de rezidenţiat aşteaptă cu sufletul la gură metodologia pentru desfăşurarea acestui concurs.

Ordinul nr. 1114/2016 privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 20 noiembrie 2016, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 811/2016.

Astfel, Ministerul Sănătăţii organizează concurs de intrare în rezidenţiat pe post şi rezidenţiat pe loc în domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie la data de 20 noiembrie 2016. Concursul se desfăşoară în centrele universitare Bucureşti, Cluj – Napoca, Craiova, Iaşi, Târgu Mureş şi Timişoara. Pentru organizarea concursului de rezidenţiat este desemnată o comisie centrală de rezidenţiat, formată din reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, ai Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi ai universităţilor de medicină şi farmacie din România, aprobată prin ordin comun al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice şi al ministrului sănătăţii. Mai mult …

medic rezident(1)

Ca în fiecare an, rezidențiatul dă posibilitatea celor care promovează acest concurs să încheie contract de muncă cu un spital și să își desăvârșească practica în specialitatea aleasă sub îndrumarea unui medic. Ca de fiecare dată, speranțele sunt mari și este bine ca cei care vor susține acest concurs în 2015 să cunoască data la care are loc, modul de desfășurare și notare a lucrărilor.

Astfel, în Monitorul Oficial 751 din 8 octombrie 2015 a fost publicat Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1195/5414/2015 privind aprobarea metodologiei pentru desfășurarea concursului de rezidențiat pe loc și pe post în medicină, medicină dentară și farmacie, sesiunea 15 noiembrie 2015. Mai mult …

lcUn proiect de Ordin privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidenţiat pe post şi pe loc în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 15 noiembrie 2015 a fost lansat în dezbatere publică de Ministerul Sănătății.

Astfel, potrivit proiectului de act normativ, cuantumul taxei de participare la concursul de rezidenţiat pe post şi pe loc în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 15 noiembrie 2015, se stabileşte la suma de 360 lei/participant.

Sumele încasate din plata taxelor se fac venit la bugetul Ministerului Sănătăţii şi se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor de personal şi materiale necesare susţinerii concursului de rezidenţiat.

Din sumele încasate o cotă de maximum 80% se va repartiza universităţilor de medicină şi farmacie din Bucureşti, Craiova, Cluj-Napoca, Iaşi, Târgu Mureş şi Timişoara, în vederea acoperirii cheltuielilor ocazionate de organizarea concursului de rezidenţiat.

Repartizarea sumelor între universităţi se va face proporţional cu numărul de candidaţi care susţin concursul în centrul universitar respectiv şi nota de calcul estimativ privind cheltuielile ocazionate de organizarea concursului de rezidenţiat, însuşită sub semnătură de rector, se mai arată în proiectul legislativ.

MSMinisterul Sănătății vine cu o noutate legislativă, prezentând dezbaterii publice un proiect, potrivit căruia, MS ar putea avea patru secretari de stat, un subsecretar de stat, un secretar general şi de un secretar general adjunct.

Schimbările preconizate prin acest proiect prevăd eficientizarea activităţii MS şi crearea de instrumente care să faciliteze implementarea reformelor în acest domeniu, în cel mai scurt timp.

Astfel, faţă de numărul de 3 secretari de stat aprobaţi în prezent, se propune suplimentarea numărului de secretari de stat cu un post, pentru o mai bună coordonare şi reprezentare a tuturor structurilor organizatorice, precum şi pentru relaţionarea permanentă şi eficientă cu Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate.

De asemenea, programul legislativ mai prevede: înființarea Direcției generală de asistenţă medicală şi sănătate publică, care să abordeze în mod corelat politicile de sănătate din domeniul asistenţei medicale primare, ambulatorii de specialitate şi spitaliceşti cu politica sanitară în domeniul prevenţiei, mediului de viaţă şi de muncă; înfiinţarea Direcţiei generale resurse umane, juridic şi contencios care va avea posibilitatea corelării tuturor problemelor care se derulează la nivelul Ministerului Sănătăţii în domeniul resurselor umane specifice sectorului sanitar, respectiv organizarea rezidenţiatului, promovarea în grad profesional pentru medici farmacişti şi alte categorii de personal sanitar.

medicNoutăţi legislative: Prin O.U.G. nr. 11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, se modifică Ordonanţa nr. 18/2009, publicată în Monitorul Oficial nr. 601 din 31 august 2009, aprobată prin Legea nr. 103/2012.

Potrivit actului normativ, la Ordonanţa nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, se introduce un nou articol, care prevede că medicii rezidenţi încadraţi în direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi cei încadraţi în alte unităţi cu personalitate juridică din subordinea Ministerului Sănătăţii beneficiază de drepturile prevăzute la art. 13 alin. (1), precum şi la art. 18 din O.U.G. nr. 103/2013.

Astfel, art. 13 alin. (1) din O.U.G. nr. 103/2013 prevede că în anul 2014, cuantumul compensaţiei băneşti, respectiv al alocaţiei valorice pentru drepturile de hrană şi, respectiv, valoarea financiară anuală a normelor de echipare, precum şi valoarea financiară a drepturilor de echipament se menţin în plată la nivelul stabilit pentru anul 2013.

De asemenea, art. 18 alin. (1) din O.U.G. nr. 103/2013 prevede că începând cu data de 1 ianuarie 2014, medicii rezidenţi, medicii dentişti rezidenţi şi farmaciştii rezidenţi din unităţile sanitare de stat, cu un salariu lunar brut/soldă brutălunară mai mic/mică decât 3.000 lei, care nu include drepturile aferente gărzilor efectuate pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului normal de lucru de la funcţia de bază, beneficiază de o bursă de rezidenţiat în cuantum lunar de 670 lei.

rezidentiatDin noianul de noutăţi legislative ale acestei luni de toamnă capricioasă nu puteau lipsi nici câteva reglementări privind rezidenţiatul. Asta fiindcă până la examinarea celor ce vor să ajungă medici rezidenţi mai este prea puţină vreme!

În acest an, concursul (naţional) de intrare în rezidenţiat pe loc şi pe post în domeniile medicinei, stomatologiei şi farmaciei se va desfăşura în 17 noiembrie, în vreme ce înscrierile se mai pot face până în data de 21 octombrie.

Chiar la timp, cei de la Ministerul Sănătăţii şi-au dat seama că, până atunci, mai sunt lucruri de pus la punct, aşa că în paginile Monitorului Oficial au trebuit să fie publicate o serie de trei ordine, identificabile prin numerele 1128, 1129 şi 1131.

Toate trei prezintă interes în primul rând pentru cei care, după 6 ani de luptă aprigă a neuronilor cu imensele cursuri de embriologie, fiziologie, histologie, parazitologie şi toate cele care se mai învaţă la facultatea de medicină, vor trebui, acum, să se supună şi exigenţelor examenului de rezidenţiat.

 

Ne va rămâne ţara fără doctori?

Anual, sunt sute de absolvenţi ai facultăţilor de medicină şi farmacie care nu pot lua examenul de intrare la rezidenţiat. Pe de altă parte, în ultimii 6 ani circa 14-15000 de medici şi asistente medicale, mulţi instruiţi pe banii contribuabilului român, au roit înspre tărâmuri mai primitoare, unde îi aşteaptă angajatori mai generoşi decât statul român.

Ei nu sunt de condamnat, fiindcă orice om caută condiţii mai bune de viaţă iar patriotismul şi devotamentul faţă de pacienţi nu pot compensa lipsurile decât în situaţia în care vezi măcar bune intenţii din partea căpeteniilor statului şi un oarecare efort din partea societăţii de a-ţi recompensa munca. Mai mult …

medicinafamilieProiectul de ordonanță a Guvernului privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, supus dezbaterii publice de Ministerul Sănătăţii, are ca scop înlăturarea neajunsurilor, majorarea numărului de coordonatori, directori și responsabili de formare în rezidențiat, de asemenea, formarea numărului optim medici specialişti necesar asigurării stării de sănătate a populaţiei.

Potrivit proiectului de act normativ, rezidenţiatul are o durată cuprinsă între 3 şi 7 ani, în funcţie de specialitate, şi se organizează în regim de programe cu timp integral în formele pe locuri şi pe posturi. În cazul specialităţii medicină de familie se poate organiza rezidenţiat în regim de program cu timp parţial, cu durată de 5 ani.

Ministerul Sănătăţii organizează admiterea în rezidenţiatul prin concurs naţional, cu tematică şi bibliografie unică, în temeiul unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei naţionale.