Tag-Archive for » retrospectiva «

Noutăți de la ASF: obținerea și certificarea competențelor profesionale în sectorul asigurărilor – elaborat de Tomi Tohaneanu
Orice expert, în orice domeniu, a fost odinioară un începător. Cu pași mai mult sau mai puțin siguri, mai mult sau mai puțin rapizi…

Folosirea Stemei cu acvila încoronată este obligatorie! – elaborat de Diana Jitaru
Stema României, adoptată de cele două Camere ale Parlamentului, reunite în sesiunea din 10 septembrie 1992, constă într-un vultur sau o acvilă… Mai mult …

Categorii: Articole  Etichete:  Lasa un comentariu

Ce declaraţii fiscale trebuie depuse în luna noiembrie? – elaborat de Diana Jitaru
Ca în fiecare luna, de altfel, aveţi obligaţia de a depune mai multe declaraţii fiscale pe care le vom exemplifica mai jos cu datele limită aferente…

A fost majorată vârsta la care minorii pot fi plasați în servicii de tip rezidențial – elaborat de Diana Jitaru
Camera Deputaților a adoptat, în calitate de for decizional, cu 289 de voturi pentru, fără voturi împotrivă și fără abțineri, proiectul de Lege pentru modificarea alin. (1) şi (2) ale articolului 64 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului… Mai mult …

Reglementarea privind asistenţa juridică în cursul judecăţii încalcă dreptul la un proces echitabil? – elaborat de Diana Jitaru
În cursul urmăririi penale, avocatul persoanei vătămate, al părţii civile sau al părţii responsabile civilmente are dreptul să fie încunoştinţat, să asiste la efectuarea oricărui act de urmărire penală, dreptul de a consulta…

Mai sunt câteva zile până la începerea unui nou an şcolar! Cum va fi structurat noul an şcolar? – elaborat de Diana Jitaru
Mai sunt câteva zile până la începerea unui nou an şcolar.  Structura anului şcolar a fost aprobată  prin Ordinul nr. 3220/2018 publicat în Monitorul Oficial nr. 189/2018… Mai mult …

Categorii: Articole  Etichete:  Lasa un comentariu

Legea contenciosului administrativ a suferit modificări! – elaborat de Diana Jitaru
Legea contenciosului administrativ, potrivit ultimelor noutăţi legislative a suferit unele modificări. Astfel, Legea nr. 212/2017 publicată în Monitorul Oficial nr. 658/2018 a modificat şi completatLegea nr. 554/2004…

Sintagma “în limita numărului de locuri” încalcă principiul egalităţii în drepturi? – elaborat de Diana Jitaru
Judecătorii şi procurorii pot promova în limita locurilor disponibile dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor… Mai mult …

Prin stabilirea limitelor ariilor naturale protejate se încalcă principiile constituţionale? – elaborat de Diana Jitaru
Ariile naturale sunt protejate şi se supun unor restricţii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice…

Statutul poliţistului a fost modificat! – elaborat de Diana Jitaru
Poliţistul este funcţionarul public civil, cu statut special, înarmat, ce poartă, de regulă, uniformă şi exercită atribuţiile stabilite pentru Poliţia Română prin lege, ca instituţie specializată a statului… Mai mult …

Contestaţia în anulare, motiv de sesizare CCR! – elaborat de Diana Jitaru
Cazurile când pot fi atacate cu contestaţie în anulare hotârârile definitive sunt strict şi limitativ prevăzute de lege…

Dispunerea măsurilor asigurătorii nu restrânge dreptul de proprietate privată – elaborat de Diana Jitaru
Dispunerea măsurilor asigurătorii au ca scop evitarea ascunderii, distrugerii, înstrăinarii sau sustragerii de la urmărire a bunurilor care pot face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse… Mai mult …

Angajatorul are posibilitatea de a se regresa împotriva salariatului pentru recuperarea pagubelor! – elaborat de Diana Jitaru
Potrivit legislaţiei actuale constituie contravenţie fapta săvârşită cu vinovăţie, stabilită şi sancţionată prin lege, ordonanţă, prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, prin hotărâre a consiliului local…

CCR. Cine poate obţine copie electronică a înregistrării şedinţei de judecată? – elaborat de Diana Jitaru
Desfăşurarea şedinţei de judecată se înregistrează cu mijloace tehnice audio. Potrivit art. 369 alin. 6 C. procedură penală la cerere, părţile, pe cheltuiala acestora, pot obţine o copie electronică a înregistrării şedinţei de judecată…

Interzicerii unor drepturi se aplică în cazul persoanelor condamnate la pedeapsa detenţiunii pe viaţă? – elaborat de Diana Jitaru
Potrivit dispoziţiilor penale pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi poate fi aplicată dacă pedeapsa principală stabilită este închisoarea sau amenda… Mai mult …

Lipsa unui proces echitabil ne mai aduce o condamnare la CEDO! – elaborat de Avocat Stoia Irina
Ne-am obișnuit să fim sancționați de Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) pentru faptul că multe procese desfășurate în România nu respectă drepturile justițiabilului și, în final, acesta este supus unor nedreptăți…

Asigurătorul RCA nu își îndeplinește obligațiile. I se pot cere penalități? – elaborat de Avocat Stoia Irina
În materia răspunderii civile pentru prejudiciile produse prin accidente legislația a suferit o serie de modificări și completări determinate de situațiile din viața de zi cu zi. Mai mult …

Acordarea pensiei de urmaș pentru copiii judecătorilor, motiv de sesizare la ÎCCJ – elaborat de Avocat Stoia Irina
Legea prevede faptul că soțul supraviețuitor al judecătorului sau procurorului are dreptul, la împlinirea vârstei de 60 de ani, la pensia de urmaș calculată din pensia de serviciu aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul la data decesului susținătorul, actualizată…

Înfiinţarea și completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor. Un nou act normativ! – elaborat de Tomi Tohaneanu
Necesitatea și utilitatea existenței unei evidențe a salariaților sunt evidente, pentru oricine. Codul Muncii arată că fiecare angajator are obligația de a înființa un registru general de evidență a salariaților… Mai mult …

Modul de calcul al pensiei magistraților care au exercitat și funcția de avocați – elaborat de Avocat Stoia Irina
Mulți magistrați aleg după o carieră în care au împărțit dreptatea să treacă în avocatură. După ce ies din roba de magistrat și o îmbracă pe cea de avocat…

Au fost aprobate noile regulamente-cadru de organizare ale serviciilor publice de asistență socială – elaborat de Tomi Tohaneanu
Cicero (106-43 î.Hr.), faimosul filosof, om politic și jurist al Romei antice, se întreba, pe bună dreptate: „De ce să compătimești, în loc să ajuți, atunci când poți?”…

Infracțiunea de evaziune fiscală, motiv de sesizare a ÎCCJ – elaborat de Avocat Stoia Irina
De-a lungul vremii reglementarea infracțiunii de evaziune fiscală a suferit o serie de modificări și completări. Inițial a fost reglementată prin legea 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale … Mai mult …