Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Ştiri

Va fi creată o reţea de sprijin a drepturilor românilor care lucrează în Germania

Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale (MMJS) sprijină iniţiativa Blocului Naţional Sindical (BNS) de creare a unei reţele de sprijin a drepturilor românilor care lucrează în Germania, potrivit unui acord de parteneriat semnat de ministrul Muncii şi preşedintele Blocului Naţional Sindical (BNS).

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Economie Social Ştiri

Românii care stau la bloc şi au geamuri termopan trebuie să fie dotaţi cu detectoare de gaz

Românii care stau la bloc şi au geamuri termopan trebuie să fie dotaţi cu detectoare de gaz, reaminteşte Autoritatea de Reglementare în domeniul Energie, într-o precizare publicată pe site. În caz contrar, autorităţile pot lua decizia de debranşare de la reţea.

Iată câteva extrase din comunicatul ANRE: începând cu data de 05.06.2018, obligativitatea montării detectoarelor automate de gaze naturale este prevăzută la art. 129, alin. (1) şi alin. (2) precum şi art. 144 alin. (1) din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, conform cărora: “Toate încăperile în care se montează aparate consumatoare de combustibili gazoşi se prevăd, spre exterior sau spre balcoane/terase vitrate, cu suprafeţe vitrate, definite conform art. 128 alin. (1) lit. e), cu suprafaţa minimă totală de: a) 0,03 mp pentru fiecare mc de volum net de încăpere, în cazul construcţiilor din beton armat; b) 0,05 mp pentru fiecare mc de volum net de încăpere, în cazul construcţiilor din zidărie.”

Categories
Articole Domeniul energetic Economie Protecţia consumatorului

S-a aprobat un nou Standard de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice

Ideal ar fi ca, în viață, să nu ne reducem așteptările, pentru a le aduce la același nivel cu performanțele de moment, ci să ne sporim nivelul de performanță, pentru a-l aduce la nivelul așteptărilor și aspirațiilor. Cum evaluăm performanța, în general? Dacă, la nivel strict individual, ne putem evalua activitatea ținând seama de trecutul personal sau ne putem compara cu alte persoane, la nivel organizațional trebuie să existe un set de standarde, pentru a cunoaște cu acuratețe unde ne situăm și unde ar trebui să ajungem.

Categories
Comunicaţii Ştiri

Acces la infrastructura fizică deţinută de operatorii de reţea

electronic internet
Guvernul a aprobat proiectul de Lege privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi unele măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice.

Măsurile incluse în proiectul legislativ au în vedere stimularea extinderii eficiente a reţelelor de bandă largă şi dezvoltarea concurenţei în domeniul comunicaţiilor electronice, prin facilitarea accesului pe proprietăţi şi a construirii reţelelor de comunicaţii electronice şi infrastructurilor fizice asociate acestora. Aceste măsuri urmăresc încurajarea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de comunicaţii electronice şi a infrastructurilor fizice existente.

De asemenea, proiectul de act normativ include o serie de criterii pentru stabilirea tarifelor de acces la infrastructura fizică, în scopul recuperării costurilor suportate de către operatorii de reţea. Acestea vor fi bazate pe tarife de acces orientative, propuse de către ANCOM, care să fie avute în vedere la negocierea contractelor de acces la infrastructura fizică.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Proiecte şi propuneri legislative Ştiri Turism

Zece peşteri din Bihor vor fi incluse într-un circuit turistic

Cele-mai-frumoase-pesteri-din-Romania-1430391420-3.183634-[640x480]

Amatorii de aventuri în subteran vor avea la dispoziţie prima reţea de peşteri vizitabile in România, alcătuită din zece grote din Bihor care nu au fost niciodată deschise publicului: Ciur Ponor, Craiului, Vântului, Bătrânului, Gălășeni, Hârtopul Bonchii, Doboș, Grueț, Moanei și Osoi.

Acest lucru se datorează unui proiect realizat cu fonduri elvețiene, în cadrul căruia se vor instrui ghizi şi personal administrativ şi vor fi amenajate şi trasee pentru parcurgerea în siguranţă a peşterilor.

Proiectul “Prima rețea de peșteri speoturistice din România – model de valorificare durabilă a patrimoniului carstic” se desfășoară în perioada 15 februarie 2015 – 14 mai 2017, având o valoare totală de 84.387 franci elvețieni, fiind cofinanțat printr-un grant din partea Elveției, prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană Extinsă.

Categories
Bugete Ştiri

Bugetul alocat în 2016 pentru înlocuirea echipamentelor uzate se ridică la suma de 2,7 milioane de lei

images (2)Conform datelor Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP), bugetul alocat în 2016 din Fondul de mediu pentru înlocuirea echipamentelor uzate ce alcătuiesc Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului (RNMCA) se ridică la suma de 2,7 milioane de lei.

Astfel, pentru anul 2016 se are în vedere realizarea unei revizii generale a rețelei, dar și reparații necesare remedierii defecțiunilor constatate cu furnizarea pieselor de schimb și aducerea echipamentelor la starea normală de funcționare, întreținere preventivă la 3 luni, întreținere preventivă la 12 luni pentru toate echipamentele din cele 8 stații de monitorizare a calității aerului care compun rețeaua locală de monitorizare a municipiului București.

Totodată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor derulează Programul de dezvoltare și optimizare a Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului (RNMCA) finanțat de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), din bugetul Fondului pentru mediu.

În prezent, România are 142 de stații fixe de monitorizare a calității aerului și 17 stații mobile, dispuse în toată țara prin intermediul RNMCA.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Domeniul energetic Economie Persoane juridice. Societăţi Protecţia consumatorului

Ai fost prejudiciat de către operatorul de reţea din domeniul energiei? ANRE oferă soluţia!

electrigasCelor mai multe persoane le e dragă pacea şi le displace gâlceava. Dacă abordarea este raţională iar vinovatul e dispus să-şi rectifice conduita ori să acopere eventualele pagube, orice conflict are şanse mari de-a fi rezolvat chiar de către cei implicaţi. Împăcarea e aproape. În toate celelalte cazuri, soluţionarea diferendului necesită intervenţia unei terţe entităţi sau autorităţi.

Categories
Comunicaţii Ştiri

ANCOM a lansat document pe tema evoluţiei comunicaţiilor din România în perioada 2016 – 2020

ancom
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii a lansat în dezbatere publică un document care prezintă perspectiva preliminară a ANCOM asupra evoluţiilor din sectorul comunicaţiilor digitale din România până în anul 2020 şi asupra modalităţilor în care Autoritatea îşi propune să răspundă acestor evoluţii.

Iniţiativa ANCOM rezumă principalele elemente identificate în urma unei analize strategice prospective pentru asigurarea funcţionării competitive a comunicaţiilor digitale din România în beneficiul utilizatorilor în perioada 2016-2020.

Este vorba de un document de discuţie, nu de un proiect de strategie, şi reprezintă prima etapă a unui demers de analiză şi dialog care vor ajuta ANCOM să cristalizeze, cu ajutorul tuturor celor interesaţi de domeniul comunicaţiilor, o viziune pentru perioada 2016-2020, dar şi să contureze priorităţi şi direcţii de acţiune definitorii pentru foaia de parcurs a ANCOM.

Astfel, priorităţile strategice identificate de iniţiativa ANCOM sunt: promovarea competitivităţii reţelelor, maximizarea disponibilităţii serviciilor şi capitalizarea beneficiilor reţelelor IP.

Categories
Comunicaţii Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice

electronic internet
Ministerul pentru Societatea Informaţională a supus dezbaterii publice proiectul de Lege privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice.

Proiectul de lege stabilişte:

  • accesul pe proprietatea publică sau privată în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii ori mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură fizică necesare susţinerii acestora;
  • accesul furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice la infrastructura fizică a operatorilor de reţea;
  • măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii electronice şi pentru facilitarea şi stimularea extinderii acestora prin reducerea costurilor asociate acestei extinderi.

Dispoziţiile proiectului legislativ nu se aplică reţelelor de comunicaţii electronice şi elementelor de infrastructură fizică deţinute sau administrate de instituţiile ori autorităţile publice din cadrul sistemului naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

Proiectul de lege transpune prevederile Directivei 2014/61/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind măsuri de reducere a costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice de mare viteză.

Categories
Comunicaţii Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Comisia juridică a aprobat proiectul privind prelucrarea datelor cu caracter personal

legea_referendumului_a_fost_votata_noul_prag__30
În şedinţa din 22 septembrie, Comisia juridică a Camerei Deputaţilor a aprobat proiectul de modificare a Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.

Proiectul de lege prevede că datele de trafic referitoare la abonaţi şi utilizatori, prelucrate şi stocate de către furnizorul unei reţele publice de comunicaţii electronice sau de către furnizorul unui serviciu de comunicaţii electronice destinat publicului vor trebui şterse sau transformate în date anonime atunci când nu mai sunt necesare la transmiterea unei comunicări, dar nu mai târziu de trei ani de la data efectuării comunicării.

De asemenea, accesarea datelor se va putea face într-un cadru precis delimitat, de către instanţa de judecată sau cu autorizarea prealabilă a judecătorului.

Proiectul mai prevede că atunci când datele sunt transmise în format electronic, solicitările şi răspunsurile se semnează cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, pentru asigurarea integrităţii datelor şi pentru stabilirea trasabilităţii acestora.