Categories
Dreptul proprietăţii Ştiri

OUG de deblocare a restituirii imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist

Prima-OUG-a-Guvernului-Ungureanu--Legea-societatilor-comerciale
În şedinţa din 24 iunie, Guvernul a adoptat, printr-o OUG, o serie de măsuri necesare pentru deblocarea și accelerarea procesului de restituire a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist.

Actul normativ completează și clarifică anumite aspecte ale cadrului legislativ, astfel încât să poată fi deblocată soluționarea câtorva mii de dosare de retrocedare aflate în analiza Comisiei Naționale pentru Compensarea Imobilelor.

Totodată, actul normativ reglementează și o serie de aspecte procedurale. Astfel, Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile ce au aparținut cultelor religioase și comunităților aparținând minorităților naționale din România își modifică componența prin cooptarea câte unui reprezentant al Instituției Prefectului și autorității publice locale. Aceștia se vor alătura reprezentanților ministerelor Culturii și Cultelor, Justiției, Finanțelor Publice, Secretariatului General al Guvernului și Cancelariei Primului-Ministru.

Completarea componenței Comisiei speciale are drept scop implicarea efectivă a coordonatorilor administrației publice în luarea deciziilor cu privire la imobilele ce urmează să fie retrocedate.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Noua lege a restituirilor – aprobată

camera-deputatilorCamera Deputaţilor a aprobat proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, informează Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor (ANRP).

Conform noii legi a restituirilor, aprobată de deputaţi cu 275 de voturi ‘pentru’, 51 ‘împotrivă’ şi patru abţineri, comisiile locale pentru inventarierea terenurilor vor fi conduse de primarii de comună, oraş sau municipiu. Anterior legea prevedea că preşedinţii acestor comisii sunt reprezentanţii instituţiilor prefectului.

O altă modificare este majorarea termenului de decădere în procedura administrativă în care persoanele care se consideră îndreptăţite pot completa cu înscrisuri dosarele depuse la entităţile învestite de lege. Termenul a fost majorat la 120 de zile.

Totodată, noua lege prevede că titularii de dosare constituite în temeiul Legii nr. 10/2001, republicată în Monitorul Oficial nr. 798/2005, pot opta pentru returnarea dosarelor înregistrate la Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor către entităţile învestite cu soluţionarea notificării în vederea restituirii în natură sau compensării imobilelor cu alte bunuri.

Conform noului act normativ, în cazul în care din documentele existente în dosarele de despăgubiri nu se pot identifica vechiul amplasament sau caracteristicile tehnice ale imobilului, calculul despăgubirilor se va face prin aplicarea valorii minime prevăzută de grila notarială pentru localitatea respectivă.

Camera Deputaţilor este Cameră decizională în acest caz, urmând ca proiectul adoptat să fie trimis la promulgare Preşedinţiei.