Categories
Fiscalitate Formulare/declaraţii Ştiri

Calendarul obligaţiilor fiscale – iulie 2022

Conform calendarului de obligaţii fiscale vineri 29 iulie trebuie depuse:

-Cererea de restituire a accizelor în baza prevederilor art.395 din Codul fiscal – Anexa nr. 27 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal.

Categories
Economie Fiscalitate Ştiri Transporturi

ANAF continuă restituirea taxei auto

Agenția Națională pentru Administrare Fiscală a anunțat că, din dispoziția lui Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice, ANAF. a restituit în perioada 3-5 iunie 2019, la nivel național, suma de 700 milioane de lei către 420.000 contribuabili români, sumă ce reprezintă taxe auto achitate de către aceștia în perioada 1 ianuarie 2007-31 ianuarie 2017, potrivit unui comunicat.

Demersul Ministerului Finanțelor Publice și al Agenției Naționale de Administrare Fiscală va continua până la restituirea ultimului leu datorat contribuabililor români, care au achitat taxe auto (taxe auto pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrul de mediu).

Categories
Administraţie publică locală Articole Autorităţi şi instituţii publice Dreptul proprietăţii

Știri juridice: Legea fondului funciar a fost modificată și completată. Ce reiese din noile prevederi?

Multă dreptate a avut înțeleptul anonim, când a spus că un nesăbuit aruncă o piatră în apă și, apoi, zece oameni iscusiți nu izbutesc s-o mai scoată la suprafață. Așa s-au petrecut lucrurile și după ce a avut loc abuzivul proces de trecere a terenurilor din proprietatea privată în cea de stat (din perioada comunistă).

Milioane de proprietari au fost lăsați fără pământurile dobândite cu mari sacrificii. Deși a trecut multă apă pe Dunăre de la schimbarea din decembrie 1989, efectele colectivizării și ale preluării de către stat a terenurilor aflate în proprietate privată mai sunt resimțite și astăzi. Consecința preluării abuzive a terenurilor de către stat? Un haos de nedescris. Chiar și după ce legea a îngăduit retrocedarea, nu s-a lucrat întotdeauna cu onestitate și competență. Mai e de muncit, pe palier legislativ!

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Taxe/Impozite

Ai plătit o taxă care nu era în sarcina ta? Care este procedura de recuperare a acesteia?

În cazul în care contribuabilul a platit un impozit care nu era în sarcina sa sau a plătit mai mult decât se cuvenea îşi poate recupe sumele plătite. Recent a fost publicat Ordinul nr. 187/2018 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care nu există obligaţia de declarare, publicat în Monitorul Oficial nr. 80/2018.

Procedură reglementează modalitatea de restituire a sumelor plătite la bugetul de stat în plus faţă de obligaţia legală ori a sumelor plătite în vederea realizării unei prestaţii care nu a mai fost efectuată şi pentru care nu există obligaţia de declarare, încasate/stabilite de autorităţile şi instituţiile publice, altele decât cele prevăzute de Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.465/2010 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor aferente veniturilor încasate din activitatea desfăşurată de autorităţile şi instituţiile publice reorganizate ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat, potrivit anexelor nr. 1 şi 2 la Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor – cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, cu modificările ulterioare, denumite în continuare sume de restituit.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Un proiect prevede restituirea taxei auto până la 31 decembrie 2018

Restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule şi taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule se va face până cel târziu până la 31 decembrie 2018, iar pentru timbrul de mediu pentru autovehicule până la 31 martie 2019, pe baza unei proceduri administrative, reiese din prevederile Proiectului de ordin privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG 52/2017, supus dezbaterii publice pe site-ul Ministerului Mediului.

Sumele restituite vor conţine şi dobânda aferentă calculată pe baza sumei de restituit înmulţită cu numărul de zile aferent perioadei cuprinsă între data perceperii taxei/timbrului şi data restituirii efective şi cu nivelul dobânzii prevăzut în Codul de procedură fiscală, respectiv de 0,02% pe zi.

Categories
Organizare judiciară

Obiecția de neconstituționalitate referitoare la legea privind restituirea imobilelor preluate abuziv, respinsă

justitie1Potrivit unui comunicat al Curţii Constituționale a României, obiecția de neconstituționalitate privind dispozițiile Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, a fost respinsă cu unanimitate de voturi.

Sesizarea privind obiecția de neconstituționalitate a fost formulată de Guvern, mai arată CCR. Decizia este definitivă și general obligatorie.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Donaţiile pentru “Cuminţenia Pământului” ar putea fi restituite până la finalul anului viitor

cumintenia-pamantului-4-800x532

Ministerul Culturii a transmis Parlamentului o listă de amendamente la OUG privind achiziţionarea Cuminţeniei Pământului.

Prin aceste amendamente, Executivul cere aleşilor ca donaţiile pentru achiziţionarea sculpturii să poată fi restituite până la 31 decembrie 2017 pe bază de cerere scrisă.

Condiţiile, procedura şi termenele pentru restituirea sumelor donate se vor stabili prin hotărâre de Guvern până cel mai târziu la data de 30 iunie 2017, urmând ca restituirea efectivă a sumelor donate conform OUG să se realizeze până cel târziu la 31 decembrie 2017.

În termen de 40 de zile de la intrarea în vigoare a legii, persoanele fizice sau juridice care au donat şi care doresc restituirea sumelor vor trebui să îşi exprime în scris această opţiune către Ministerul Culturii. Donatorii care nu vor putea fi identificaţi până la finalul lui 2017 vor rămâne fără bani, iar donaţiile se vor face venituri la bugetul de stat.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Noi sancţiuni pentru practicile comerciale incorecte

2011_12_24_0_6_protejarea-populatiei-impotriva-unor-activitati-comerciale-ilicite-intre-utilitate-si-abuz-impotriva-comerciantilor-iv_14929

Conform unui proiect de act normativ aflat pe lista de vot decisiv a deputaţilor, comercianţii care folosesc practici comerciale incorecte şi care sunt sancţionaţi de autorităţi pentru acest lucru vor putea fi obligaţi să restituie clienţilor banii pe produse şi servicii.

În octombrie 2015, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2015 pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei consumatorilor a trecut de Senat, iar acum figurează pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor, fiind propus pentru adoptare.

Potrivit iniţiativei legislative, comercianţii sancţionaţi de autorităţi pentru practici comerciale incorecte vor fi obligaţi să restituie consumatorilor banii pe produse şi servicii într-un termen de cel mult 15 zile. Însă, dacă nu vor da banii înapoi în perioada prevăzută de lege, comercianţii vor risca să fie sancţionaţi cu amenzi cuprinse între 5.000 şi 50.000 de lei.

În prezent, Legea nr. 363/2007 interzice folosirea practicilor comerciale incorecte şi se sancţionează cu amenzi:

  • de la 2.000 la 100.000 de lei, pentru utilizarea practicilor comerciale incorecte;
  • de la 5.000 la 100.000 de lei, pentru utilizarea practicilor comerciale înşelătoare;
  • de la 2.000 la 100.000 de lei, pentru utilizarea practicilor comerciale agresive.
Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri Taxe/Impozite Transporturi

Ordonanţă de Guvern privind condiţiile de recuperare a taxei auto

LC
La 26 august Guvernul României a aprobat o ordonanţă care prevede că taxa auto poate fi recuperată pe cale administrativă, doar în baza unei cereri adresată organului fiscal, fără a mai fi nevoie de o acţiune în instanţă a solicitanţilor.
Şi persoanele care au procese pe rol pot solicita restituirea vechii taxe auto prin cerere la ANAF.

Cererile vor fi soluţionate în termen de 45 de zile de la înregistrare, iar în cazul în care nu au fost soluţionate în termenul legal, persoana interesată poate face contestaţie în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei sau, după caz, de la împlinirea termenului în care decizia trebuia comunicată.

Actul normativ mai prevede instituirea obligaţiei de plată a timbrului de mediu cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat, în situaţia autovehiculelor pentru care s-a emis decizie de restituire a taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule sau taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.

Categories
Administraţie publică centrală Administraţie publică locală Articole Autorităţi şi instituţii publice Dreptul proprietăţii Internaţional Legislaţie internaţională

Cauza Toşcuţă şi alţii contra României. Fie terenul înapoi, fie o despăgubire straşnică!

echrDreptul de proprietate e garantat, grăieşte Constituţia! Proprietatea privată e ocrotită-n mod egal, indiferent de titular. Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, cu o dreaptă şi prealabilă despăgubire.

Cu ani în urmă, CEDO a fost sesizată printr-o cerere îndreptată contra statului român, în temeiul Convenţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, de către şapte reclamanţi, printre care A.Toşcuţă şi P.I.Toşcuţă.