Categories
Dreptul muncii Profesii juridice Salarizare Ştiri

Cum vor fi eşalonate drepturile salariale restante pentru unele categorii de personal din justiție?

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 106 din data de 12 februarie 2019, a fost publicat Ordonanța de urgență nr. 3/2019 privind eșalonarea plății drepturilor salariale restante pentru unele categorii de personal din sistemul justiției.

Prezenta ordonanță de urgență se aplică personalului din sistemul justiției ale cărui indemnizații de încadrare/salarii de bază se stabileau în perioada 9 aprilie 2015-30 iunie 2018 pe baza valorii de referință sectorială din cadrul: curților de apel, tribunalelor, judecătoriilor, al celorlalte instituții pentru care ministrul justiției este ordonator principal de credite, al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și al parchetelor de pe lângă curțile de apel, de pe lângă tribunale și de pe lângă judecătorii.

Categories
Articole Proiecte şi propuneri legislative Protecţia consumatorului

Proiect – Ai restanțe la bănci? Îți poți converti creditul în altă monedă fără restricții din partea băncii!

baniÎn ultimii ani apetitul românilor pentru contractarea de credite în scopul achiziționării de imobile și  bunuri de larg consum a fost mare. Mulți au ales să achite creditul într-o monedă străină care le oferea la momentul încheierii contractului avantaje semnificative fără să ia în calcul un posibil risc al creșterii ratei ca urmare a fluctuației cursului valutar. Alții beneficiau de un venit semnificativ mai mare la momentul contractării creditului, însă, în timp, fie li s-a redus salariul, fie au ajuns să fie șomeri, astfel încât achitarea acestuia a devenit imposibilă.

Categories
Administraţie publică locală Ştiri

Încălcarea dreptului cetăţeanului de a intra în posesia actelor de identitate

lc-oleseaMai multe primării din ţară obligă cetăţenii să îşi platească toate restanţele la bugetele locale pentru a le fi eliberate chitanţele care atestă plata taxelor necesare emiterii actelor de identitate.

Astfel, practica contravine normelor legale, iar cetăţenii se plang că nu îşi pot reînnoi cărţile de identitate.

Potrivit reprezentantului Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (DEPABD) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Gina Laura Cusa, o astfel de practică ar conduce la încalcarea dreptului cetăţeanului de a intra în posesia actelor de identitate şi, implicit, la imposibilitatea realizării raporturilor juridice dintre solicitantul documentului de identitate şi persoanele fizice sau juridice ori instituţiile statului de drept”.

Articolul 19 alin. (1) din O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată în Monitorul Oficial nr. 719 din data de 12 octombrie 2011, arată că serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor eliberează o nouă carte de identitate în următoarele cazuri:
a) la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat;
b) dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, prenumele părinţilor, data ori locul naşterii;
c) în cazul schimbării domiciliului;
d) în cazul schimbării denumirii sau a rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înfiinţării localităţilor sau străzilor;
e) în cazul atribuirii unui nou C.N.P.;
f) în cazul deteriorării actului de identitate;
g) în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;
h) când fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
i) în cazul schimbării sexului;
j) în cazul anulării;
k) pentru preschimbarea buletinelor de identitate.

Categories
Articole Protecţie socială Social

Ajutoarele sociale plătite nelegal vor fi recuperate fără dobânzi și penalități

ajutor socialOmul s-a născut în primul rând cu obligații. Noi ne-am obișnuit să punem pe primul plan drepturile, iar despre obligații, o lăsăm mai moale.” (Ion Untaru) Atunci când primim ceva, credem că ni se cuvine, dar, de multe ori, s-a dovedit că nu merităm să primim acel lucru și vine vremea când ni se cere să-l restituim.

Categories
Pensii Ştiri

Vin pensiile recalculate

images (1)

Ministrul Muncii, Mariana Câmpeanu a declarat că peste 220.000 de pensionari vor primi începând cu luna ianuarie pensiile recalculate, după decizia Curţii Constituţionale, iar restanţele probabil că vor fi acordate în martie.

De asemenea, din ianuarie, pensiile vor fi ajustate atât cu valoarea punctului de pensie majorat, cât şi cu indicele de corecţie.

La data de 6 noiembrie 2013, Curtea Constituţională a României a arătat că dispoziţii ale O.U.G. nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice sunt neconstituţionale, deoarece au efecte retroactive evidente, contrare prevederilor Constituţiei. Decizia Curţii a fost publicată în Monitorul Oficial în 7 decembrie.

La aceeaşi dată, ministrul Muncii a declarat că pensionarii din ultimii aproape trei ani vor primi bani în plus, în condiţiile în care coeficienţii aferenţi anilor 2011 şi 2012 sunt mai mari decât cei din 2013.