Categories
Administraţie publică centrală Alegeri Articole Autorităţi şi instituţii publice

Ce prevede Regulamentul de organizare a birourilor electorale constituite pentru Europarlamentare?

Atunci când două sau mai multe persoane lucrează, laolaltă, pentru realizarea unui obiectiv, organizarea muncii e unul dintre factorii care fac diferența între reușită și eșec. Organizarea este condiția cea dintâi a bunei funcționări unui grup, a unei instituții, a oricărei structuri sociale.

Pornind de la cele mai simple activități și ajungând până la cele mai complexe, organizarea presupune aplicarea unor reguli, norme, regulamente validate în urma unor experiențe anterioare sau elaborate în urma unor procese deliberative. Cum s-a făcut organizarea, așa va fi și funcționarea!

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Programul naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023, modificări

computerMinisterul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a lansat în dezbatere publică Proiectul de Hotărâre pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 294/2015 privind aprobarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023.

Prin proiectul de Hotărâre se propune ca aplicarea criteriilor de prioritizare a unităţilor administrativ-teritoriale în care se vor derula lucrări de înregistrare sistematică şi stabilirea listei unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv a sectoarelor municipiului Bucureşti să fie în responsabilitatea unei Comisii interministeriale.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Dezbatere privind Legea Tinerilor

tineri elevi studentiO dezbatere privind Legea Tinerilor a avut loc la Casa de Cultură a Studenţilor (CCS) Iaşi, eveniment la care au participat, din partea Ministerului Tineretului şi Sportului, Andrei Popescu – secretar de stat şi mai multe ONG-uri.

De asemenea, potrivit organizatorilor, au fost invitaţi să participe reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale de şi pentru tineret, organizaţiilor neguvernamentale de şi pentru studenţi, fundaţiilor judeţene pentru tineret, consiliilor judeţene ale elevilor, organizaţiilor de tineret ale partidelor politice, structurilor sindicale adresate tinerilor, structurilor patronale adresate tinerilor, grupurilor informale sau altor organizaţii de tineret de pe raza judeţului.

Întâlnirea a făcut parte dintr-o serie de opt consultări regionale care se vor desfăşura până pe 29 februarie 2016.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Forumul Emitenţilor Suverani la Bucureşti

1395__MG_4204

Forumul Emitenţilor Suverani (Government Borrowers Forum – GBF) reprezintă o iniţiativă a Grupului Băncii Mondiale care oferă statelor ce accesează pieţele internaţionale de capital oportunitatea ca oficiali din departamentele de datorie publică şi trezorieri ai organizaţiilor supranaţionale să se reunească şi să împărtăşească experienţe şi strategii privind managementul datoriei publice.

Organizarea unui astfel de eveniment la nivel înalt, prin reunirea unor specialişti din mediul investiţional internaţional, creează o platformă de schimb de opinii la cel mai înalt grad de profesionalism şi oferă vizibilitate demersurilor şi activităţilor inovatoare din domeniul datoriei publice guvernamentale din fiecare stat participant la Forum.

În contextul evoluţiilor pozitive din ultimii ani din România, găzduirea unui astfel de eveniment ar accentua şi mai mult recunoașterea performanțelor de către mediul internaţional, odată cu crearea unor contacte la nivel înalt din instituţii similare din alte state precum şi alţi actori din mediul investiţional.

În urma aprobării în data de 20 mai 2014 a Memorandumului, cu tema: Organizarea în România a Government Borrowers Forum (GBF), în anul 2015, în colaborare cu Banca Mondială, Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Mondială au agreat ca evenimentul să se organizeze la Bucureşti în perioada 11 – 14 mai 2015.

Astfel, a fost elaborat proiectul de Hotărâre de Guvern privind organizarea la Bucureşti a Forumului Emitenţilor Suverani, în perioada 11 – 14 mai 2015, supus spre aprobare.

Prin prezentul proiect de act normativ se propune spre aprobare şi devizul estimativ de cheltuieli prilejuite de organizarea Forumului la Bucureşti, pentru cei 100 de reprezentanţi la nivel înalt ai băncilor centrale, departamentelor de datorie, trezorieri din 30 – 35 de state, precum şi reprezentanţi ai organizaţiilor supranaţionale.