Categories
Articole Salarizare

ÎCCJ. Cumularea sporurilor acordate funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată să se pronunţe asupra unei chestiuni de drept.

Categories
Dreptul muncii Internaţional Ştiri

CJUE. Repausul săptămânal al lucrătorilor

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a statuat, în Hotărârea în cauza C-306/16 Maio Marques da Rosa/Varzim Sol – Turismo, Jogo e Animagâo, SA, că repausul săptămânal al lucrătorilor nu trebuie acordat în mod necesar în ziua următoare unei perioade de sase zile consecutive de muncă. Acesta poate fi acordat în orice zi înăuntrul fiecărei perioade de şapte zile.

Curtea subliniază că directiva se limitează să prevadă norme minime de protecţie a lucrătorului în materie de organizare a timpului de lucru. Prin urmare, statele membre pot aplica sau adopta dispoziţii mai favorabile protecţiei securităţii şi sănătăţii lucrătorilor sau pot favoriza ori permite aplicarea unor convenţii colective sau a unor acorduri încheiate între partenerii sociali mai avantajoase.