Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Regulamentul Băncii Naţionale a României a suferit modificări

Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit a fost modificat şi completat de Regulamentul nr. 11/2020.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Regulamentul de organizare a Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice a suferit modificări!

Ordinul nr. 3450/2020 prevede modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, aprobat prin Ordinul ministrului culturii nr. 2.173/2013.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Avem un nou Regulament privind autorizarea instituţiilor de credit

Regulamentul nr. 12/2020 prevede autorizarea instituţiilor de credit şi modificările în situaţia acestora.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Învăţământ şi educaţie Ştiri

Avem un nou Regulament de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar

În Monitorul Oficial nr. 1281/2020 a fost publicat Ordinul nr. 6106/2020 privind aprobarea Regulamentului de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Avem un Program multianual strategic privind cooperarea internaţională pentru dezvoltare şi asistenţa umanitară în perioada 2020 – 2023

Hotărârea nr. 995/2020 prevede aprobarea Programului multianual strategic privind cooperarea internaţională pentru dezvoltare şi asistenţa umanitară în perioada 2020 – 2023.

Categories
Articole Economie

Reguli noi pentru deschiderea pieţelor agroalimentare!

Închiderea pieţelor agroalimentare a creat o întreagă revoltă şi pe bună dreptate dacă analizăm activităţile economice care nu au fost închise în perioada stării de alertă.

Se pare că autorităţile şi-au dat seama că aceasta nu a fost tocmai o măsură eficientă şi populistă iar pieţele se deschid însă cu respectarea anumitor măsuri de siguranţă.

Categories
Notari Ştiri

Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale a fost modificat

Ordinul nr. 6887/2020 prevede că pentru situaţii excepţionale, Adunarea generală a Camerei poate adopta hotărâri fără a fi întrunită în şedinţă, prin vot exprimat prin corespondenţă.

Categories
Dreptul proprietăţii Ştiri

Regulamentul privind mărcile şi indicaţiile geografice va suferi modificări

Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea Regulamentului pentru aplicarea Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, republicată.

Proiectul de act normativ conţine reglementări privind conţinutul declaraţiei de divizare a unei cereri de înregistrare, modul în care oficiul trebuie să examineze o astfel de declaraţie şi detaliile pe care trebuie să le conţină publicarea cererii divizionare.

Proiectul aduce o  modificare şi în procedura de examinare a cererilor de marcă, prin reintroducerea procedurii opoziţiei ca posibilitate de apărare a drepturilor terţilor, aceasta fiind reglementată ca o etapă distinctă, după admiterea cererii de înregistrare a mărcii.

Astfel, opoziţia este prevăzută a fi formulată după publicarea admiterii cererii de înregistrare a mărcii, în urma etapei de examinare de fond a cererii de marcă. Această modificare s-a bazat pe faptul că procedura de opozitie reprezintă o etapă distinctă în cadrul procedurii de examinare, după etapa examinării ex officio a motivelor absolute de refuz la înregistrarea unei mărci.

Categories
Domeniul energetic Economie Ştiri

Desemnarea furnizorilor de ultimă instanţă de energie electrică!

Regulamentul de desemnare a furnizorilor de ultimă instanţă de energie electrică stabileşte etapele, termenele şi criteriile de selecţie concurenţială pentru desemnarea de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei a furnizorilor de ultimă instanţă de energie electrică, precum şi condiţiile de desfăşurare şi de încetare a activităţii acestora.

Categories
Activităţi industriale Domeniul energetic Economie Ştiri

A fost aprobat Regulamentul privind accesul la conductele de alimentare din amonte

În Monitorul Oficial nr. 1008/2020 a fost publicat Ordinul nr. 185/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la conductele de alimentare din amonte.