Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

A fost instituit un instrument pentru acordarea de sprijin Ucrainei pentru 2023

Hotărârea nr. 12/2023 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unui instrument pentru acordarea de sprijin Ucrainei pentru 2023 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 238/2023.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Părțile interesate sunt invitate să transmită observații cu privire la punerea în aplicare a Regulamentului privind subvențiile străine

Comisia Europeană invită părțile interesate să îi transmită observații cu privire la punerea în aplicare a Regulamentului privind subvențiile străine. Proiectul de regulament de punere în aplicare clarifică aspectele practice și procedurale legate de aplicarea noilor norme ale UE menite să abordeze denaturările cauzate de subvențiile străine pe piața unică.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Un nou Regulament de funcționare ANI!

Ordinul nr. 1822/2023 prevede aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Integritate şi a Structurii organizatorice a Agenţiei Naţionale de Integritate.

Agenţia este autoritate administrativ autonomă, cu personalitate juridică, ce funcţionează la nivel naţional, ca structură unică, cu sediul în municipiul Bucureşti.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Drept penal Internaţional Ştiri

UE. Regulament privind ordinele europene de păstrare a probelor electronice în cadrul procedurilor penale

Ambasadorii la UE ai statelor membre au confirmat astăzi acordul la care s-a ajuns între președinția Consiliului și Parlamentul European cu privire la proiectul de regulament și la proiectul de directivă privind accesul transfrontalier la probele electronice.

Textele convenite vor permite autorităților relevante să adreseze ordine judiciare privind probele electronice direct prestatorilor de servicii dintr-un alt stat membru.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Regulament privind activitatea de audit public extern

Regulamentul privind activitatea de audit public extern a fost aprobat de Hotărârea nr. 629/2022.

Curtea de Conturi are competenţa de a constata contravenţiile şi de a aplica sancţiunile prevăzute în acte normative.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

UE. Se acordă mai mult timp certificării dispozitivelor medicale în vederea reducerii riscului de penurie!

Comisia a adoptat o propunere pentru a acorda mai mult timp certificării dispozitivelor medicale în vederea reducerii riscului de penurie.

Propunerea introduce o perioadă de tranziție mai lungă de adaptare la noile norme, astfel cum se prevede în Regulamentul privind dispozitivele medicale. Noile termene depind de clasa de risc în care se încadrează dispozitivele medicale și vor garanta continuitatea accesului pacienților la dispozitive medicale.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Regulament privind desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de preşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate

A fost aprobat Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de preşedinte şi vicepreşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Protectia mediului Ştiri

Senatul României salută introducerea de noi module pentru conturile economice de mediu

Senatul României constată că propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 691/2011 în ceea ce priveşte introducerea de noi module pentru conturile economice de mediu – COM (2022) 329 final respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Regulamentul de organizare a Agenţiei Naţionale Anti – Doping

A fost aprobată structura organizatorică şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti – Doping.

Conform Hotărârii nr. 1182/2022 numărul maxim de posturi al Agenţiei Naţionale Anti – Doping este de 69, inclusiv demnitarii şi cabinetele acestora.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Taxele percepute de ASF au fost actualizate

Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară a fost modificat de Regulamentul nr. 14/2022.