Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Legislaţie internaţională Protecţie socială Social Ştiri

Comisia propune un Regulament general privind protecția datelor (RGPD)

Comisia Europeană propune un nou act legislativ pentru a raționaliza cooperarea dintre autoritățile pentru protecția datelor atunci când asigură respectarea Regulamentului general privind protecția datelor în cazurile transfrontaliere.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Internaţional Ştiri

Măsuri pentru punerea în aplicare a unui Regulament UE

Legea nr. 181/2023 prevede că stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2021/23 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2020 privind un cadru pentru redresarea şi rezoluţia contrapărţilor centrale.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Consiliul UE a adoptat un regulament care prelungește obiectivul statelor membre de reducere voluntară cu 15% a cererii de gaze

Consiliul UE a adoptat un regulament care prelungește cu un an obiectivul statelor membre de reducere voluntară cu 15% a cererii de gaze. Regulamentul menține posibilitatea declanșării de către Consiliu a unei „alerte la nivelul Uniunii” privind securitatea aprovizionării, caz în care reducerea cererii de gaze ar deveni obligatorie.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

A fost instituit un instrument pentru acordarea de sprijin Ucrainei pentru 2023

Hotărârea nr. 12/2023 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unui instrument pentru acordarea de sprijin Ucrainei pentru 2023 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 238/2023.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Părțile interesate sunt invitate să transmită observații cu privire la punerea în aplicare a Regulamentului privind subvențiile străine

Comisia Europeană invită părțile interesate să îi transmită observații cu privire la punerea în aplicare a Regulamentului privind subvențiile străine. Proiectul de regulament de punere în aplicare clarifică aspectele practice și procedurale legate de aplicarea noilor norme ale UE menite să abordeze denaturările cauzate de subvențiile străine pe piața unică.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Un nou Regulament de funcționare ANI!

Ordinul nr. 1822/2023 prevede aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Integritate şi a Structurii organizatorice a Agenţiei Naţionale de Integritate.

Agenţia este autoritate administrativ autonomă, cu personalitate juridică, ce funcţionează la nivel naţional, ca structură unică, cu sediul în municipiul Bucureşti.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Drept penal Internaţional Ştiri

UE. Regulament privind ordinele europene de păstrare a probelor electronice în cadrul procedurilor penale

Ambasadorii la UE ai statelor membre au confirmat astăzi acordul la care s-a ajuns între președinția Consiliului și Parlamentul European cu privire la proiectul de regulament și la proiectul de directivă privind accesul transfrontalier la probele electronice.

Textele convenite vor permite autorităților relevante să adreseze ordine judiciare privind probele electronice direct prestatorilor de servicii dintr-un alt stat membru.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Regulament privind activitatea de audit public extern

Regulamentul privind activitatea de audit public extern a fost aprobat de Hotărârea nr. 629/2022.

Curtea de Conturi are competenţa de a constata contravenţiile şi de a aplica sancţiunile prevăzute în acte normative.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

UE. Se acordă mai mult timp certificării dispozitivelor medicale în vederea reducerii riscului de penurie!

Comisia a adoptat o propunere pentru a acorda mai mult timp certificării dispozitivelor medicale în vederea reducerii riscului de penurie.

Propunerea introduce o perioadă de tranziție mai lungă de adaptare la noile norme, astfel cum se prevede în Regulamentul privind dispozitivele medicale. Noile termene depind de clasa de risc în care se încadrează dispozitivele medicale și vor garanta continuitatea accesului pacienților la dispozitive medicale.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Regulament privind desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de preşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate

A fost aprobat Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de preşedinte şi vicepreşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate.