Tag-Archive for » regulament UE «

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 115/1 din 2 mai 2019 a fost publicată Declarația transmisă Secretariatului Tratatului privind Carta energiei (TCE), în temeiul articolului 26 alineatul (3) litera (b) punctul (ii) din TCE, care înlocuiește declarația făcută la 17 noiembrie 1997 în numele Comunităților Europene.

Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (Euratom) și statele membre ale acestora fac următoarea declarație: Mai mult …

insolvent
În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a fost publicat Regulamentul (UE) nr. 848/2015 al Parlamentului European şi al Consiliului privind procedurile de insolvenţă.

Uniunea Europeană şi-a pus ca obiectiv instituirea unui spaţiu de libertate, securitate şi justiţie. Buna funcţionare a pieţei interne impune ca procedurile transfrontaliere de insolvenţă să funcţioneze eficient şi efectiv.

Adoptarea prezentului act a fost necesară pentru atingerea obiectivului menţionat, care este de domeniul cooperării judiciare în materie civilă.

Prezentul regulament se aplică procedurilor colective publice, inclusiv procedurilor provizorii, care se întemeiază pe legislaţia privind insolvenţa.

CC,  LC - Olesea

Executivul României a anunţat că va modifica, în baza unui nou regulament UE, actualul sistem care interzice acordarea de ajutoare acelor firme considerate ca fiind în dificultate. Astfel  că Guvernul şi-a propus să acorde ajutoare pentru firmele care au dificultăţi financiare în limita a 200.000 euro pe trei ani.

În prezent firmele primesc anual, din bugetul de stat, fonduri pentru acoperirea, parţială sau totală, a cheltuielilor generate de participarea la târguri şi expoziţii internaţionale organizate în străinătate, organizarea de misiuni economice şi acţiuni de promovare a exporturilor în străinătate, etc. bani ce sunt acordaţi prin Programul de promovare a exportului, gestionat de Ministerul Economiei, cu acordul Consiliului de Export. Deoarece legislaţia în vigoare interzice acordarea unor astfel de fonduri acelor firme care se confruntă cu dificultăţi financiare, în baza  noului regulament al Comisiei Europene se va elimina definitiv această restricţie.

Noul act legislativ prevede că banii din fondurile europene vor fi acordaţi următoarelor categorii de firme: Mai mult …