Categories
Dreptul proprietăţii Ştiri

Reguli pentru acordarea gratuită de teren pentru construirea unei case

prima-casa-300x193Potrivit legislaţiei în vigoare, tinerii care vor să-şi construiască o casă în 2016 pot primi un ajutor de la stat, prin acordarea la cerere a unui teren gratuit.

Astfel, în Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală sunt incluse regulile pentru acordarea gratuită de teren pentru construirea unei case.

Persoanele care au o vârstă cuprinsă între 18 şi 35 de ani au posibilitatea de a solicita autorităţilor locale atribuirea unei suprafeţe de teren, în vederea construirii unei locuinţe proprii.

De asemenea, normele pentru aplicarea Legii nr. 15/2003 stabileşte că fiecare localitate trebuie să inventarieze anual terenurile ce pot fi atribuite tinerilor, să le valideze prin hotărâre a consiliului local şi apoi să informeze cetăţenii cu privire la acestea, prin afişare la sediul consiliului local.

Potrivit Legii nr. 15/2003, cererea de atribuire a terenului se poate depune la consiliul local al comunei, oraşului, municipiului sau sectorului municipiului Bucureşti în care îşi are domiciliul solicitantul. Ea trebuie să conţină prenumele, numele şi domiciliul acestuia. Pe lângă acest act, persoanele mai trebuie să depună:

  • o copie a certificatului de naştere;
  • o copie a cărţii de identitate;
  • o declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că solicitantul nu deţine/n-a deţinut în proprietate o locuinţă/un teren destinat construirii unei locuinţe;
  • o declaraţie similară, însă care se depune la data rezolvării cererii.
Categories
Legislaţie rutieră Ştiri

Noi reguli pentru autorizarea taximetriștilor

taxiOrdonanţa Guvernului nr. 8/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 66/2016.

Actul normativ stabilește că pentru a putea practica transportul de persoane în regim de taxi sau transportul în regim de închiriere, conducătorul auto nu trebuie să aibă în certificatul de cazier judiciar mențiuni referitoare la următoarele fapte:
– infracţiuni contra siguranţei pe drumurile publice;
– infracţiuni privind traficul şi consumul de droguri;
– infracţiuni contra vieţii, sănătăţii şi integrităţii corporale;
– infracţiuni privind traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile;
– infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale;
– infracţiuni contra patrimoniului.

Totodată, ordonanţa introduce noțiunea de “manager de transport în regim de taxi şi închiriere”. Astfel, pentru a putea exercita funcţia de manager de transport în regim de taxi şi închiriere, persoana fizică trebuie să deţină un certificat de competenţă profesională a managerului de transport în regim de taxi şi închiriere, eliberat de către Autoritatea Rutieră Română – ARR.