Categories
Medicamente Ştiri

Ordin care va reglementa prețurile la medicamente

medicamenteUn ordin care va reglementa prețurile la medicamente, precum și alte aspecte care să asigure accesul pacienților la medicamente, un sistem de raportare a lipsei medicamentelor, un sistem de monitorizare a stocurilor disponibile și măsuri coercitive, va fi elaborat în perioada apropiată, a declarat Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu.

Acest lucru este necesar din cauză că în ultima perioada au dispărut de pe piață mai mult de 1.000 de medicamente,  unele companii au decis pur și simplu să nu mai vină în România sau să-și retragă produsele din România.

La moment,  CANAMED conține vreo 4.500 de poziții, ceea ce este puțin. Ministrul a menţionat şi faptul că s-a finalizat licitația la MS pentru vaccinul hexavalent.

Categories
Formulare/declaraţii Ştiri

Reglementări privind registrele şi formularele obligatorii specifice în domeniul jocurilor de noroc

joc norocÎncepând cu 1 iulie 2016 organizatorii de jocuri de noroc folosesc registrele şi formularele reglementate prin Ordinul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc nr. 135/2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 479/2016.

Astfel, prin acest act s-au aprobat Normele generale de întocmire şi utilizare a registrelor şi formularelor obligatorii specifice în domeniul jocurilor de noroc. În funcţie de necesităţile acestora, modelele documentelor financiar-contabile specifice jocurilor de noroc pot fi adaptate de entităţi.

De asemenea, circuitul formularelor şi registrelor, dar şi numărul de exemplare al acestora se stabilesc prin proceduri proprii privind organizarea şi conducerea contabilităţii, aprobate de administratorul entităţii sau altă persoană care are obligaţia gestionării entităţii respective. În cazul în care formularele şi registrele obligatorii sunt întocmite şi preluate în contabilitate prin folosirea sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor, semnătura nu mai constituie element obligatoriu.

Categories
Fiscalitate Proiecte şi propuneri legislative Ştiri Taxe/Impozite

Completarea Codului fiscal și reglementarea unor măsuri financiar – fiscale – Proiect

ccPe site-ul Ministerului Finanţelor Publice a fost publicat, spre dezbatere publică, Proiectul de Ordonanţă de Urgenţă pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar – fiscale.

Potrivit proiectului, schimbările preconizate se referă la Titlul IV „Impozitul pe venit”. Astfel, ca urmare a publicării Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, se propune modificarea prin introducerea unor reglementări care să asigure neimpozitarea persoanelor fizice care au dreptul de a li se stinge datoriile izvorâte din contractele de credit prin darea în plată a imobilului ipotecat în favoarea creditorului, potrivit prevederilor Legii nr.77/2016. Măsura are în vedere protejarea persoanelor fizice care au recurs la darea în plată drept consecință a faptului că acestea sunt în dificultate.

Pentru categoriile de persoane cărora li se adresează Legea nr.77/2016, respectiv persoane fizice care sunt debitori principali, codebitori, coplătitori, garanți personali sau ipotecari, se propune ca să nu să se datoreze impozit la prima dare în plată, în consecința calității acestora de persoane aflate în dificultate ce intră sub incidența Legii nr. 77/2006.

Categories
Legislaţie internaţională Ştiri

Punerea în aplicare a cadrului de reglementare pentru comunicațiile electronice

electronic internetRezoluţia Parlamentului European din 24 octombrie 2013 cu privire la raportul privind punerea în aplicare a cadrului de reglementare pentru comunicațiile electronice (2013/2080 (INI)) a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 208/170 din 10 iunie 2016 .

Astfel, actul normativ a fost adoptată întrucât, în conformitate cu principiile unei mai bune legiferări, Comisia Europeană este obligată să revizuiască periodic cadrul pentru a se asigura că acesta ține pasul cu evoluțiile tehnologice și ale pieței.

Categories
Ştiri Transporturi

Noi reglementări privind cazierul taximetriştilor

taxiLegea transportului în regim de taxi şi de închiriere va fi modificată printr-un proiect de ordonanţă aprobat de Guvern.

Actul normativ stabileşte că cazierul taximetriştilor nu trebuie să conţină menţiuni care să arate că ei au înfăptuit infracţiuni împotriva siguranţei pe drumurile publice, contra vieţii, sănătăţii şi integrităţii corpororale, privind traficul şi consumul de droguri, împotriva integrităţii sexuale.

Totodată, documentul va crea temeiul legal pentru ca Ministerul Transporturilor să reglementeze prin norme aprobate existenţa şi modul de dobândire a unui certificat de competenţă profesională pentru managerii de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere.

Astfel, certificatul de competenţă profesională va fi valabil 10 ani, iar pentru a-l obţine trebuie îndeplinite o serie de condiţii, ca: absolvirea liceului, cu sau fără diplomă de bacalaureat, participarea la curs şi promovarea unui examen.

Categories
Administraţie publică centrală Administraţie publică locală Agricultură şi silvicultură Articole Autorităţi şi instituţii publice Economie

Noutăţi legislative! S-a modificat legea apiculturii. Află în ce sens!

beeDe când zahărul a fost pus la colţ, ca aliment incomplet, cauzator de afecţiuni metabolice, mierea a devenit tot mai cerută, ca îndulcitor natural cu o compoziţie echilibrată. Pentru obţinerea unei linguriţe de miere e nevoie ca albinele să cutreiere 100.000 de flori. Nu întâmplător există zicala “harnic precum o albină”. Ea se aplică, adesea, şi pentru cei care se ocupă de stupărit. Activitatea apicultorului trebuie susţinută prin legi, dar şi prin fiscalitate.

Ca îndeletnicire tradiţională, creşterea albinelor este considerată “o parte a avuţiei naţionale”. Statul român şi-a asumat rolul de a sprijini activitatea de creştere a albinelor, a sporirii numărului şi producţiei familiilor de albine, a valorificării resurselor melifere, a produselor apicole şi a menţinerii biodiversităţii. Însă, greşelile nu lipsesc!

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Cooperare şi relaţii cu alte state Economie Financiar bancar Internaţional Legislaţie internaţională

Noutăţi legislative privind reglementarea “vânzării în lipsă”. Atribuţii noi pentru BNR!

moneyEvocarea anului 2008 le stârneşte unora dintre noi amintiri minunate, dar pentru mulţi alţii el constituie începutul unui lung şir de probleme iscate de criză. Totuşi, economia mondială intrată subit în picaj le-a oferit unor speculanţi neaşteptate “oportunităţi” în materie de investiţii. Lor, criza le-a priit. Le-a adus succes!

La momentul de apogeu al crizei economico-financiare începută în 2008 (pe când economia românească încă mai duduia înşelător), autorităţile competente ale unor state UE au întreprins grabnice şi severe măsuri pentru restricţionarea vânzării în lipsă a unor instrumente financiare.

Categories
Legislaţie internaţională Legislaţie utilă Ştiri

Procedura de furnizare de informații în domeniul reglementărilor tehnice

lcDirectiva (UE) 2015/1535 a Parlamentului European și a Consiliului referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale, a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 241.

Potrivit actului normativ, Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului a fost modificată de mai multe ori și în mod substanțial. Din motive de claritate și de raționalizare, ar trebui să se codifice directiva respectivă.

Piața internă cuprinde un spațiu fără frontiere interne în care este asigurată libera circulație a mărfurilor, persoanelor, serviciilor și capitalurilor. Unul dintre principiile de bază ale Uniunii îl constituie interzicerea restricțiilor cantitative asupra circulației mărfurilor și a măsurilor cu efect echivalent.

Pentru a facilita adoptarea măsurilor de către Parlamentul European și Consiliu, statele membre ar trebui să se abțină de la adoptarea reglementărilor tehnice după ce Consiliul adoptă o poziție în primă lectură referitoare la o propunere a Comisiei cu privire la sectorul respectiv. Este necesar să se instituie un comitet permanent ai cărui membri sunt desemnați de către statele membre și care are sarcina să colaboreze la eforturile Comisiei de a diminua orice efect negativ asupra liberei circulații a mărfurilor.

Directiva menţionată nu ar trebui să aducă atingere obligațiilor statelor membre privind termenele de transpunere în dreptul intern a directivelor.

Categories
Agricultură şi silvicultură Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Noi criterii pentru recunoaşterea și funcționarea grupurilor de producători agricoli

subventii-seminte-bani

În Monitorul Oficial nr. 651 din 27 august 2015 a fost publicată Ordonanţa Guvernului nr. 32/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia.

Prin actul normativ se introduce posibilitatea înfiinţării grupurilor şi organizaţiilor de producători în domeniul agricol şi silvic cu sprijin financiar disponibil prin Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (FEADR). Astfel, se va asigura sprijin pentru înființarea grupurilor si organizațiilor de producători, în scopul adaptării producției acestora la cererile pieței, comercializării comune a bunurilor pe piață, centralizării vânzărilor și aprovizionării cumpărătorilor cu ridicata, precum și îmbunătățirii proceselor de organizare și inovare.

Categories
Financiar bancar Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect: Modificarea Ordinului privind autorizarea entităţilor care desfăşoară activităţi de schimb valutar

Euro coins isolated on whiteMinisterul Finanțelor Publice a supus în dezbatere publică proiectul de Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea şi/sau înregistrarea entităţilor care desfăşoară activităţi de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naţionale a României, publicat în Monitorul Oficial nr. 341/19.05.2012.

Proiectul de ordin cuprinde următoarele reglementări:
– introducerea cu scopul de a asigura o mai bună transparență cu privire la activitatea Comisiei, a unei dispoziţii potrivit căreia, datele în care au loc şedinţele acesteia, se afişează pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice, după fiecare şedinţă a Comisiei, pentru luna următoare. În același scop, se va publica pe pagina de internet a Ministerului Finanțelor Publice și ordinea de zi a ședințelor Comisiei.
– introducerea unor dispoziţii potrivit cărora pe ordinea de zi a Comisiei se cuprind numai solicitările de documentaţii complete, care au fost depuse la registratura Ministerului Finanţelor Publice, cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data şedinţei Comisiei;