Categories
Agricultură şi silvicultură Articole Economie Organizare judiciară

Producţia de cartof de consum este susținută financiar!

Hotărârea nr. 394/2023 prevede aprobarea schemei “Ajutor de minimis pentru aplicarea Programului de susţinere a producţiei de cartof de consum”, în anul 2023.

Schema de ajutor de minimis se acordă întreprinderilor/întreprinderilor unice care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Dreptul proprietăţii Ştiri

Registrul agricol pentru perioada 2020-2024 a fost aprobat!

A fost aprobat registrul agricol pentru perioada 2020 – 2024.

Cheltuielile privind tipărirea şi difuzarea registrelor agricole, precum şi cele privind gestionarea registrului agricol în format electronic vor fi suportate din bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti.

Categories
Agricultură şi silvicultură Autorităţi şi instituţii publice Economie Ştiri

Ministerul Agriculturii propune o schemă transparentă de ajutor de minimis în sectorul agricol

Ministerul Agriculturii propune o schemă transparentă de ajutor de minimis în sectorul agricol, iar suma pusă în jos pentru fermieri este de circa 50 milioane euro.

Ministerul vrea să le acorde astfel fermierilor un sprijin pentru cultura de tomate în spaţii protejate, potrivit unui proiect de Hotărâre a Guvernului.

Categories
Administraţie publică locală Agricultură şi silvicultură Articole Economie Protecţia consumatorului Sancţiuni

Reglementarea pieţei produselor din sectorul agricol – noutăți legislative. Ce ar trebui să știe producătorii?

O vorbă de duh din Țările de Jos spune că „nu există arta de a deveni țăran, arta este de a rămâne țăran”. S-ar putea spune, rămânând pe linia acestui proverb, că este o artă să rămâi țăran inclusiv atunci când faci comerț, când vinzi, în piață, produse agricole.

Un gânditor român spunea că țăranul rămâne țăran chiar și atunci când a devenit academician. Și bine face! Un țăran autentic îți poate oferi surprinzătoare lecții de viață și minunate pilde de înțelepciune. Un țăran autentic nu va renunța la felul său firesc de a fi nici atunci când va juca, vremelnic, rolul unui mic negustor. Un producător agricol harnic, onest, are șanse maxime de a deveni un negustor cinstit, de bună-credință.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Dreptul proprietăţii

Au fost aduse noi modificări şi completări în materia registrului agricol!

Document oficial de evidenţă primară unitară, registrul agricol conţine date cu privire la gospodăriile populaţiei şi la societăţile sau asociaţiile agricole, precum şi la orice alte persoane fizice sau entităţi juridice care au teren în proprietate, folosinţă şi animale.

Necesitatea acestuia rezultă din faptul că acesta constituie o sursă de date pentru elaborarea pe plan local a unor politici în domeniile: fiscal, agrar, protecţie socială, cadastru, edilitar-urbanistic, sanitar, şcolar, servicii publice de interes local şi altele asemenea.

O noutate legislativă în ceea ce priveşte registrul agricol este reprezentată de Legea nr. 54/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, publicată în Monitorul Oficial nr. 253/2017.

Categories
Agricultură şi silvicultură Ştiri

Aprobarea Registrului agricol pentru 2015-2019

camp2Hotărârea privind registrul agricol pentru perioada 2015-2019, care stabileşte formularele registrului agricol, conţinutul acestora şi perioada de valabilitate a fost aprobată de Guvern.

Astfel Registrul agricol constituie o sursă de informaţii şi o bază de date importantă, respectiv: sursă de date pentru aplicarea pe plan local a unor politici în domeniile agrar, al protecţiei sociale, fiscal, edilitar-urbanistic, sanitar, şcolar etc; bază de date pentru a răspunde solicitărilor cetăţenilor cum ar fi eliberarea documentelor doveditoare privind proprietatea asupra animalelor şi păsărilor în vederea vânzării, documente care să ateste calitatea de producător agricol în vederea vânzării produselor pe piaţă sau cele necesare pentru obţinerea unor drepturi materiale; sursă administrativă de date pentru sistemul informaţional statistic, de exemplu, pentru pregătirea şi organizarea recensămintelor.