Categories
Articole Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Piaţa muncii

Au fost aduse modificări regimului străinilor din România

Cadrul prin care sunt reglementate intrarea, şederea şi ieşirea străinilor pe teritoriul României sau de pe teritoriul României, drepturile şi obligaţiile acestora, precum şi măsurile specifice de control al imigraţiei este reglementat prin OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România.

Recent, în Monitorul Oficial al României nr. 941/2018, a fost publicată Legea nr. 247/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Modul de contestare a deciziei de returnare a străinilor încalcă dispoziţiile constituţionale?

Pentru străinii aflaţi pe teritoriul româniei se poate emite o decizie de returnare împotriva străinilor pentru care se constată şederea ilegală, dispusă de Inspectoratul General pentru Imigrări.

Potrivit art. 83 din OUG nr. 194/2002 decizia de returnare constituie actul administrativ prin care Inspectoratul General pentru Imigrări constată şederea ilegală pe teritoriul României a străinului şi stabileşte obligaţia acestuia de returnare, precum şi termenul pentru plecarea voluntară.