Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Învăţământ şi educaţie

Ce prevede noul regulament-cadru privind regimul actelor de studii?

Ce-și doresc tinerii din ziua de azi? În linii mari, nimic mai mult decât tinerii… de ieri! Ajunși la vârsta marilor speranțe, cu toții ne dorim ca, la maturitate, să obținem un anume statut social, să avem un acoperiș solid, stabil deasupra capului, să nu ne lipsească niciun lucru important, să ne întemeiem o familie sau măcar să existe câteva persoane care să ne fie alături la bine și la rău și să avem acces la o fericire de durată, de s-ar putea, cumva. Pentru a ne îndeplini dorințele e nevoie de resurse. Însă, prin voia destinului, nu toți ne-am născut în familii în care prosperitatea e la ea acasă. Și puțini sunt privilegiații care s-au trezit, peste noapte, stăpâni peste vreo moștenire de milioane. Cum trăim într-un context imprevizibil, în care chiar și obținerea strictului necesar poate deveni, pe neașteptate, problematică, ajungem să fim conștienți, la un moment dat, mai devreme sau mai târziu, că ar cam trebui să punem osul la treabă și… mintea la contribuție. Să muncim, să învățăm cât mai multe.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Drept penal Ştiri

Au fost adoptate măsurile alternative de executare a pedepselor!

Camera Deputaţilor a adoptat proiectul de lege privind măsurile alternative de executare a pedepselor, prin care se propune ca persoanele condamnate la o pedeapsă de până la 5 ani să poată beneficia de executarea pedepsei la domiciliu sau în weekend într-un centru de detenţie special.

Iniţiativa legislativă a primit 170 de voturi ‘pentru’, 81 – ‘împotrivă’ şi şase abţineri.

Categories
Articole Cooperare şi relaţii cu alte state Dreptul muncii Internaţional Persoane juridice. Societăţi Piaţa muncii Protecţie socială Social

Încadrarea în muncă a străinilor pe teritoriul României. Noutăți legislative!

imgrExperiențele trăite prin țări străine i-au făcut pe unii să declare: „fie pâinea cât de rea, e tot mai bine în țara mea”. Alții împărtășesc, mai degrabă, opinia exprimată într-o zicală arabă – „omul nevoiaș este asemenea unui străin, chiar și în țară la el”. Care este realitatea? Diferitele lipsuri și nevoi îi împing pe diferiți oameni să-și părăsească țările – vremelnic sau definitiv. De regulă, preferă statele prospere. Dar, uneori, destinația lor este… țara noastră!

OG 25/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul străinilor a fost publicată în „Monitorul Oficial” 670/2016. Care sunt actele normative modificate? OG 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României, OUG 194/2002 privind regimul străinilor, Legea 122/2006 privind azilul în România.

Categories
Domeniul energetic Ştiri

Modificări privind regimul bateriilor și acumulatorilor

descărcareHotărârea nr. 540/2016 publicată în Monitorul Oficial nr. 591/2016 vine în modificarea Hotărârii nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori.

Modificările se referă la:
– Bateriile și acumulatorii introduși pe piață care nu mai îndeplinesc noile cerințe privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, vor mai putea fi comercializate în continuare până la epuizarea stocurilor;
– Se abrogă exceptarea aplicată bateriilor tip pastilă de a conține mercur într-o proporție mai mare de 0,0005% din greutate;
– Se limitează exceptarea aplicată bateriilor și acumulatorilor portabili, integrați în unelte electrice fără fir, de a conține cadmiu într-o proporție mai mare de 0,002% din greutate până la data de 31 decembrie 2016;
– Se detaliază responsabilitatea autorităților administrației publice locale de a colecta separat deșeurile de baterii și acumulatori;
– Nu se supun procedurii aprobării tacite autorizarea organizațiilor colective și a planului de operare în cazul producătorilor care organizează colectarea de deșeuri în mod individual.

Categories
Comunicaţii Domeniul energetic Ştiri

Noi reguli privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice

downloadFurnizorii vor avea acces pe proprietatea publică sau privată pentru a construi sau întreţine reţelele de comunicaţii electronice şi elementele de infrastructură fizică asociate acestora, precum şi condiţiile în care se face accesul la infrastructura fizică a altor operatori, sunt noile reguli incluse în Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, care  va intra în vigoare la data de 28 iulie 2016, declară Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM).

Actul normativ instituie reguli noi pentru asigurarea transparenţei în ceea ce priveşte utilizarea infrastructurii fizice, pentru planificarea şi coordonarea lucrărilor de construcţii civile, dar şi pentru autorizarea construirii reţelelor de comunicaţii electronice şi a infrastructurilor asociate acestora.

 Noua lege include condiţiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată în vederea realizării lucrărilor de construire a reţelelor de comunicaţii electronice şi a elementelor de infrastructură fizică asociate acestora, accesul la infrastructura fizică a operatorilor de reţea (furnizori de utilităţi, infrastructura de transport a căilor ferate, drumuri etc.) şi construirea de reţele de comunicaţii electronice şi infrastructuri fizice asociate acestora.
Categories
Legislaţie internaţională Ştiri

Regulamentul cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane

Punct-trecere-frontiera

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 77 a fost publicat Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane.

Prezentul regulament prevede absența controlului asupra persoanelor la trecerea frontierelor interne dintre statele membre ale Uniunii şi stabilește normele aplicabile controlului asupra persoanelor la trecerea frontierelor externe ale statelor membre ale Uniunii.

În acelaşi regulament se arată că măsurile comune privind trecerea frontierelor interne de către persoane, precum și controlul la frontierele externe ar trebui să reflecte acquis-ul Schengen integrat în cadrul Uniunii și, în special, dispozițiile relevante ale Convenției de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 între guvernele statelor Uniunii Economice Benelux, Republicii Federale Germania și Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune și ale Manualului comun.

Regulamentul intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Categories
Administraţie publică centrală Articole Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate Formulare/declaraţii Persoane juridice. Societăţi Taxe/Impozite

Ce contribuabili pot cere aprobarea regimului de declarare derogatoriu? Ce condiții li se cer?

txSituațiile de excepție necesită măsuri execepționale, până la revenirea la normal. E un principiu pe care unii nu vor să-l înțeleagă. Alții… nu-l pot pricepe. Rațiunea ne spune că nu poți trata identic persoanele și entitățile aflate în situații diferite. Întotdeauna, legea trebuie să urmeze căile rațiunii. Iraționalul nu poate zămisli decât fărădelege!

Legiutorul nu trebuie să perceapă viața social-economică doar în alb-negru. Trebuie să existe nuanțe, excepții, derogări. De pildă, Codul de procedură fiscală prevede că, în caz de inactivitate momentană sau în cazul obligaţiilor de declarare a unor venituri care sunt scutite la plata impozitului pe venit, organul fiscal central poate aproba, la cererea contribuabilului, alte condiţii de depunere a declaraţiilor fiscale.

Categories
Articole Drept penal Pensii Social

Foştii torţionari vor plăti despăgubiri către victimele regimului comunist!

hndcfserTot românul (ar trebui să) ştie că în anii de orânduire comunistă sute de mii de semeni de-ai săi au umplut puşcăriile sau au fost persecutaţi sistematic, pe motive politice. Acest fenomen şi-a avut apogeul în cumpliţii ani ’50, ai proceselor staliniste.

Există zeci de volume, în care foştii deţinuţi politici descriu perioadele petrecute în temniţele cele mai cumplite – Aiud, Piteşti, Gherla, Râmnicu Sărat, Sighet, Jilava. Există mii de pagini ce descriu chinurile celor ce s-au opus colectivizării, precum şi mii de pagini despre rezistenţa armată opusă de către români ocupantului roşu şi cozilor sale de topor.

Categories
Legislaţie internaţională Ştiri

Noul Cod Vamal al UE – 1 mai 2016

Steag-UE-balantaLa data de 1 mai 2016, intră în vigoare noul Cod Vamal al Uniunii Europene prin care este reformată legislaţia vamală. Agenţii economici implicaţi în operaţiuni de comerţ exterior sunt direct afectaţi de noile prevederi, deoarece trebuie să acţioneze încă din acest an, pentru a se conforma noilor modificări şi a nu fi puşi în situaţia de a întreru­pe/modifica la jumătatea anului 2016 modul în care efectuează în prezent vămuirea mărfurilor.

Unul din obiectivele politicii vamale a UE este de a spori eficienţa organizării controalelor vamale dar în acelaşi timp de a eficientiza procedurile de vămuire şi a reduce obligaţiile administrative.

Astfel, pentru a ţine pasul cu teh­nologia, la nivelul Uniunii s-a luat decizia reformării legislaţiei vamale de bază şi anume Codul Vamal şi Dispoziţiile de aplicare a acestuia.

Una din modificările majore introduse de CVU constă în restructurarea regimurilor vamale. Noua categorie numită „regimuri speciale” înglobează pe lângă fostele regi­muri vamale suspensive şi destinaţii vamale pentru care în pre­zent nu se depun declaraţii vamale, cu consecinţele şi costurile aferente – depunere garanţie/plată taxe vamale. În această categorie intră şi operaţiunile de plasarea mărfurilor în zona liberă sau depozit temporar.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Modificarea legislaţiei privind aparatele de marcat fiscale

descărcareLegislaţia referitoare la aparatele de marcat fiscale va suferi modificări, începând cu anul 2014. Modificările respective vor avea loc în cazul în care va fi aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia operatorilor economiei de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.479/2003, republicată în Monitorul Oficial nr. 348/2005.

La moment, regimul folosirii aparatelor de marcat electronice fiscale este reglementat de prevederile OUG nr. 28/1999 şi de Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999.

Astfel, prin proiectul de hotărâre se urmăreşte deblocarea activităţii Comisiei de avizare a distribuitorilor şi a aparatelor de marcat electronice fiscale.

Aparatele de marcat electronice fiscale supuse avizării sunt strâns legate de domeniul fiscalităţii, iar controlul aplicării legislaţiei în domeniul aparatelor de marcat electronice fiscale se face de către structurile de specialitate din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.