Tag-Archive for » regie autonomă «

Guvernul României a aprobat Ordonanța de urgență pentru completarea Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, potrivit unui comunicat al Ministerului Educației Naționale.

Prin intermediul actului normativ, se introduce prevederea referitoare la faptul că „regiile autonome pot fi reorganizate ca societăți reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, prin hotărârea consiliului local/hotărârea consiliului județean sau prin hotărârea Consiliului General al Municipiului București, având ca unic acționar/asociat statul român sau autoritatea administrației publice locale”. Mai mult …

consiliu de administratie

În cazul întreprinderilor publice, numirea, remunerarea, atribuțiile, eliberarea din funcție sau înlocuirea membrilor consiliului de administrație este guvernat de reguli clare care trebuiesc respectate. În caz contrar, sancțiunile sunt usturătoare.

Având în vedere noile realități economice, legiuitorul a decis să adopte legea 111/2016 pentru aprobarea OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Aceasta a fost publicată în Monitorul Oficial 415 din 1 iunie 2016 și a intrat în vigoare din 4 iunie 2016.

Mai mult …

parlamentarSenatul a adoptat proiectul de lege iniţiat de Guvern cu privire la guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu 62 de voturi „pentru”, 32 de voturi „împotrivă” şi 5 abţineri.

Proiectul de lege iniţiat de Guvern propune modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 883/2011.

Proiectul de lege presupune că autoritatea publică tutelară poate desemna, dacă numărul de administratori nu este suficient în urma procedurii de selecţie prevăzută de lege, administratori cu caracter temporar. Astfel, aceştia vor avea un mandat de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, dar fără ca durata totală a mandatului acestora să dureze mai mult de 9 luni.

Raportul anual prezentat de Ministerul Finanţelor Guvernului, referitor la regiile autonome şi societăţile comerciale la care statul deţine o particiaţie majoră sau integrală, va include şi informaţii despre regiile autonome şi societăţile comerciale la care unităţile administrativ-teritoriale sau statul deţin o participaţie majoră sau integrală.