Tag-Archive for » reexaminare «

Președintele a trimis Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Decizia președintelui este bazată pe mai multe observații cu privire la câteva articole.

Legea retrimisă transpune Directiva nr. 2014/26/UE privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe şi acordarea de licenţe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizare online pe piaţa internă. Mai mult …

Atunci când te decizi să îți cauți dreptatea în instanță trebuie să știi că ai obligația de a achita taxa judiciară de timbru în cuantumul stabilit de legiuitor. Sunt și cazuri în care legea a prevăzut posiblitatea scutirii de la plata acestei taxe judiciare de timbru.

Astfel, este scutită de la plata taxei judiciare de timbru orice cerere pentru exercitarea unei căi de atac, ordinare și extraordinare, împotriva hotărârii judecătorești prin care a fost soluționată o acțiune sau cerere scutită, potrivit legii, de taxă judiciară de timbru. În funcție de obiectul pe care îl au o serie de acțiuni sunt scutite de plata taxei judiciare de timbru, inclusiv în cazul exercitării căii de atac. Mai mult …

Președintele României a transmis Parlamentului spre reexaminare Legea pentru completarea art. 258 din Legea educației naționale nr. 1/2011, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale.

Legea pentru completarea art. 258 din Legea educației naționale nr. 1/2011 vizează situația vacantării funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar. Astfel, potrivit alin. (71) al art. 258, nou introdus prin legea transmisă la promulgare, în cazul prevăzut la alin. (7) al aceluiași articol, în funcțiile rămase vacante sau care se vacantează între perioadele de concurs pot fi numite persoane în funcția de director interimar și director adjunct interimar cu avizul consiliului de administrație al școlii până la organizarea concursului. Această nouă reglementare ridică însă o serie de probleme sub aspectul corelării cu actualele prevederi ale alin. (7) al art. 258 la care alin. (71) nou introdus face trimitere, cu importante consecințe în aplicare, motiv pentru care se impune reexaminarea ei de către Parlament. Mai mult …

Preşedintele a trimis Parlamentului solicitarea de reexaminare a Legii privind Centenarul Războiului pentru Întregirea Neamului (1916-1918) şi Centenarul Marii Uniri.

egea privind Centenarul Războiului pentru Întregirea Neamului (1916-1918) şi Centenarul Marii Uniri are ca scop instituirea unor distincţii naţionale comemorative/aniversare, precum şi crearea cadrului necesar pentru organizarea manifestărilor de cinstire a memoriei eroilor din Războiul pentru Întregirea Neamului şi de marcare a Centenarului Marii Uniri. Mai mult …

Președintele României a transmis Parlamentului, spre reexaminare, legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, precum și pentru modificarea art. 16 alin. (3) din Legea nr. 8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități.

În cererea de reexamnire se arată: “Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, precum și pentru modificarea art. 16 alin. (3) din Legea nr. 8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități are în vedere intervenții legislative privind statutul și atribuțiile Avocatului Poporului, atribuțiile și structura Mecanismului național de prevenire a torturii, statutul personalului angajat al instituției Avocatului Poporului, precum și raporturile acestuia cu alte autorități și instituții. Prin conținutul lor normativ, unele dintre aceste modificări și/sau completări sunt de natură să genereze probleme în aplicare, motiv pentru care se impune reanalizarea lor de către Parlament”. Mai mult …

Preşedintele a transmis Parlamentului, spre reexaminare, Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, informează un comunicat al Administraţiei Prezidenţiale.

Preşedintele susţine că textul este neclar şi că actul modifică substanţial regimul juridic al incompatibilităţilor managerilor de spitale şi servicii de ambulanţă.

În plus Legea abrogă prevederi privind conflictul de interese al managerilor şi limitează ocuparea anumitor funcţii la cadrele didactice universitare medicale.

Președintele a trimis Parlamentului spre reexaminare legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici. Șeful statului face referire la art. I pct. 18 și pct. 22, care abrogă dispozițiile legale conform cărora funcționarului public trimis în judecată pentru săvârșirea unor infracțiuni precum cele de corupție și de serviciu i se suspendă de drept raportul de serviciu.

Acesta susţine că intervenția legislativă prevăzută la art. I pct. 18 și pct. 22 din legea transmisă la promulgare nu se justifică.

O asemenea normă afectează funcția publică și poate genera o serie de consecințe dificil de gestionat, explică Administrația Prezidențială în documentul citat și dă un exemplu: atunci când în cadrul aceleiași instituții publice, unui contractual trimis în judecată angajatorul îi poate suspenda contractul de muncă, în timp ce împotriva unui funcționar public aflat în aceeași situație, angajatorului îi este interzisă această posibilitate.

klaus-iohannis3
Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis, a trimis Parlamentului spre reexaminare, Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei.

În cererea sa de reexaminare, Klaus Iohannis a arătat că Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei vizează eliminarea incompatibilităţii dintre funcţia de primar şi viceprimar, primar general şi viceprimar al municipiului Bucureşti, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean şi funcţia de reprezentant al unităţii administrativ-teritoriale în adunările generale ale societăţilor de interes local sau de reprezentant al statului în adunarea generală a unei societăţi de interes naţional. Mai mult …

Camera-DeputaţilorPe 13 septembrie, în plenul Camerei Deputaţilor, a fost dezbătută reexaminarea legii de aprobare a Ordonanţei de urgenţă privind plagiatele.

Mai multe amendamente propuse de PNL, care vizau modificarea OUG în concordanţă cu solicitările preşedintelui Klaus Iohannis, au fost respinse. Din lipsă de cvorum, votul final a fost amânat.

“PNL a depus o serie de amendamente care aduceau această ordonanţă la forma iniţială. Să avem o instituţie – CNATDCU – de evaluare a eticii academice şi să se pună bazele unei autonomii universitare solide cu sancţiuni pentru cei care au încălcat legea, pentru că orice verdict de plagiat sau orice teză furată înseamnă, de fapt, vicierea şi afectarea tinerilor care au muncit şi au obţinut titlurile academice în mod corect şi a profesorilor coordonatori”, a declarat în cadrul dezbaterilor generale deputatul PNL Raluca Turcan.

cardLegea referitoare la obligaţia magazinelor de a elibera avansuri în numerar a fost trimisă spre reexaminare Parlamentului de preşedintele Klaus Iohannis.

Potrivit cererii de reexaminare, legea transmisă la promulgare conţine unele prevederi ce pot genera incertitudine juridică şi lipsă de previzibilitate în aplicare.

Preşedintele mai arată că stabilirea conduitei abuzive a comerciantului nu este corelată cu norma stabilită, conform căreia în cazul în care numerarul aflat la dispoziţia comercianţilor acceptanţi prevăzuţi nu acoperă suma solicitată de utilizatorul de card, clientului i se va oferi suma disponibilă pentru astfel de operaţiuni.

De asemenea, Klaus Iohannis mai semnalează că normele nu pot afecta libertatea comerciantului de a dispune de lichidităţile sale, iar numerarul aflat la dispoziţia comercianţilor poate fi considerată ca fiind una neclară, deoarece nu se înţelege dacă se referă la suma existentă în casă sau la suma alocată de comerciant acestui tip de operaţiuni.