Tag-Archive for » reevaluare «

Cât trăiește, omul învață! Un veac de îți va fi dat să trăiești, vei avea de învățat cam… 100 de ani. De învățat învață chiar și oamenii certați cu școala, cei refractari la cunoaștere. Pe ei îi învață nevoia! Dacă viața e considerată o școală, nevoia este cel mai exigent și mai priceput profesor al său.

În general, așa cum spune și un vechi proverb de prin Anatolia, cine învață merge înainte iar cine nu, dă înapoi. Fiecare învață după puteri și după înzestrări, dar când ai fost acceptat în rândurile dascălilor, ale celor datori să-i învețe și verifice pe alții, te afli deja în tagma celor pentru care autodepășirea trebuie să fie o preocupare permanentă. Mai mult …

persoane cu handicap
Persoanele care suferă de anumite boli pot obține, în condițiile legii, încadrarea într-un grad de handicap și eliberarea certificatului care atestă acest lucru. Cei încadrați în grad de handicap beneficiază pe toată durata handicapului de indemnizație lunară, unii pot primi și asistent personal, sunt scutiți de plata chiriei, transportului, de la plata taxei asupra autoturismelor, motocicletelor cu ataș pe care le dețin și de la plata impozitului pe venit.

Există o comisie anume înființată care se ocupă de aceste aspecte, sens în care legiuitorul a elaborat Ordinul MMFPSPV nr. 1261/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap. Acesta a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 575 din 28 iulie 2016 și a intrat în vigoare de la data publicării. Mai mult …

lcInventarierea patrimoniului şi reevaluarea clădirilor, sunt două obligații importante ce trebuie îndeplinite pe final de an, pentru că rezultatele lor au impact semnificativ asupra situaţiilor financiare şi a obligaţiilor fiscale din anul următor.

Inventarierea anuală este impusă de legea contabilităţii, care prevede sancţiuni de la 400 la 5.000 lei, iar rezultatele ei trebuie să fie incluse în situaţiile financiare anuale. Reevaluarea imobilelor este necesară, conform Codului fiscal, pentru stabilirea impozitelor locale.

Inventarierea – laborioasă şi de durată, este importantă nu doar din cauza sancţiunilor, ci şi pentru că greşelile, lipsa de proceduri, diferenţele între patrimoniul stabilit la inventariere şi cel din contabilitate va afecta negativ activitatea.

Reevaluarea imobilelor – în cazul persoanelor juridice, pentru a se plăti cota de impozitare redusă la Direcţia de Impozite şi Taxe Locale, valoarea impozabilă a clădirilor trebuie să fie actualizată cel puţin o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare. Cota de impozit aplicabilă din 2016 este cuprinsă între 0,2% şi 1.3% pentru clădirile nerezidenţiale şi de 0,08% până la 0,2% pentru clădirile rezidenţiale. În lipsa raportului de evaluare în ultimii 3 ani cota impozitului va fi 5%.
În cazul clădirilor deţinute de persoanele fizice este necesar să existe raport de evaluare doar pentru cele care sunt folosite în scopuri nerezidenţiale şi care sunt construite ori achiziţionate de mai mult de 5 ani.

acte studii

Mulți dintre tinerii care aleg calea străinătății pentru a-și desăvârși studiile, ajung să spună după câțiva ani petrecuți în învățământul străin cât de bine pregătiți sunt și ce decizie bună au luat că au plecat din școala românească. Dacă ar fi obiectivi și-ar da seama că rezultatele pe care le obțin în universitățile din străinătate au la bază ceea ce au învățat în anii petrecuți în școala românească.

Unii dintre românii care au diplome obținute în străinătate au recunoscut într-un final că ceea ce i-a ajutat să fie cei mai buni în multe domenii, a fost modul în care i-a format școala românească. Păcat că o dată ajunși pe meleaguri străine, mulți uită atunci când își desăvârșesc studiile, că cel mai bun antrenor al actualei lor performanțe a fost școala românească. Mai mult …