Categories
Articole Drept civil

Obligativitatea deciziei dată în recurs în interesul legii încalcă independenţa judecătorilor?

Recursul în interesul legii se judecă de un complet format din preşedintele sau, în lipsa acestuia, unul dintre vicepreşedinţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, preşedinţii de secţii din cadrul acesteia, precum şi 20 de judecători, din care 14 judecători din secţia a cărei competenţă intră problema de drept care a fost soluţionată diferit de instanţele judecătoreşti şi câte 2 judecători din cadrul celorlalte secţii.

Potrivit art. 517 C. procedură civilă asupra cererii completul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se pronunţă prin decizie. Iar potrivit alin. 4 din acelaşi articol dezlegarea dată problemelor de drept judecate este obligatorie pentru instanţe de la data publicării deciziei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Protecţie socială Social

Înlocuirea plasamentului în regim de urgenţă cu tutela. Cine are competența de soluționare, în primă instanță?

Atunci când se pune problema ocrotirii intereselor unor categorii vulnerabile, cum ar fi copiii lipsiți de ocrotirea părintească, este necesară intervenția neîntârziată. Autoritățile cărora legea le cere să intervină ar trebui să acționeze în baza unor proceduri clare, aplicate cu operativitate. Interesul copilului trebuie să fie, mereu, în plin plan. Nu este loc de ezitări și neclarități!

În iunie 2017, completul competent de la ICCJ a trebuit să examineze un recurs în interesul legii în materie civilă în ceea ce privește interpretarea şi aplicarea unitară unor prevederi ale Legii 272/2004 (cu al său art. 133, alin. 1) şi ale Codului civil (art. 107). În concret a trebuit să se precizeze dacă instanţa competentă să soluţioneze cererile având ca obiect înlocuirea plasamentului în regim de urgenţă cu tutela e judecătoria ori tribunalul.

Categories
Articole Drept civil

Dezlegare chestiune de drept în domeniul taxelor judiciare de timbru

images (100)

Taxele judiciare de timbru sunt prevăzuute ca o necesitate a asigurării, pe de o parte a unui echilibru corespunzător între eforturile bugetare de asigurare a unui serviciu public calitativ şi obligaţia cetăţeanului care foloseşte acest serviciu de a contribui la susţinerea costurilor, dar şi, pe de altă parte, a transparenţei aplicării normelor în materie implicând o evidenţă clară asupra tuturor operaţiunilor pe care le implică sistemul de taxare.

Ca şi cadru legislativ, condiţiile, modul de calcul, scutirile sunt prevăzute în O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru publicată în Monitorul Oficial nr. 392/2013.

În art. 34 alin. 1) din Ordonanţă se prevede că atunci când o acţiune are mai multe capete de cerere, cu finalitate diferită, taxa judiciară de timbru se datorează pentru fiecare capăt de cerere în parte, după natura lui, cu excepţia cazurilor în care prin lege se prevede altfel.

Acest alineat al art. 34 a făcut obiectul unui recurs în interesul legii. Astfel, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată să se pronunţe asupra interpretării şi aplicării unitare a acestor dispoziţii.

Categories
Articole Drept penal

Ştii care sunt diferenţele dintre hotărârea prealabilă şi recursul în interesul legii?Prezentare comparată

download (3)

Hotărârea prealabilă şi recursul în interesul legii sunt instituţii juridice care garantează interpretarea unitară a legii. Legislaţia în vigoare, reglementează cele două instituţii este Capitolul VI din C. procedură penală iar justiţia are la dispoziţie cele doua instituţii care au un scop comun şi anume, acela de a asigura o practică judiciară unitară.

Privire comparativă asupra obiectului celor două instituţii

În cazul hotărârii prealabile dacă instanţa constată că are nevoie de lămuriri suplimentare în ceea ce priveşte interpretarea unei norme de drept poate sesiza Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru a lămuri aspectele care i-au fost puse în atenţie.

Însă în cazul recursului în interesul legii, scopul îl constituie asigurarea unei practici unitare în cazul în care se constată că în practica instanţelor judecătoreşti sesizate cu aceleaşi chestiuni de drept s-au pronunţat soluţii diferite.

Am putea spune că instituţia pronunţării unei hotărâri prealabile vine în preîntâmpinarea pronunţării unui recurs în interesul legii. În timp ce în cazul primei instituţii cauza este deja în curs de judecată în cel de-al doilea caz instanţa a pronunţat o hotărâre.

Categories
Articole Avocaţi Profesii juridice

ÎCCJ a decis: avocatura clandestină pedepsită cu închisoarea

unbr
Cronologia succedării legilor arată că profesia de avocat își are începuturile în 1964 când s-a constituit Corpul avocaților. În timp, legea a suferit o serie de modificări și completări pentru ca în 1995, legea 51 să definitiveze statutul și organizarea profesiei de avocat în România.

Părea că nimeni nu s-a gândit că profesia de avocat s-ar putea exercita în afara baroului organizat conform legii, respectând anumite principii și reguli. Și totuși, cei pentru care proverbul “vulpea care n-ajunge la struguri zice că-s acrii”, se potrivește mănușă, nu au renunțat la visul de a fi avocați, chiar dacă au încălcat cu bună-știință legea.

Categories
Articole Fiscalitate Taxe/Impozite

Ai de primit taxa auto ? O vei primi cu dobândă!

taxa auto(1)

De când statul a început să colecteze cu sârg taxa de primă înmatriculare, taxa pe poluare și taxa pentru emisii poluante, românul copleșit de birurile impuse ajunge să creadă că „ei, în goana lor nebună,/După bani fără miros,/În curând o să ne pună,/Taxe și la…mers pe jos!”  (George Budoi)

Mulți dintre românii vizați s-au răzvrătit pentru că statul le-a băgat mâna în buzunar și au mers până-n pânzele albe ca să își găsească dreptatea, considerând că aceste taxe nu sunt legale și reprezintă un abuz. Cei care au reușit să câștige în instanță dreptul de a li se restitui aceste taxe pe care le-au plătit de voie, de nevoie, mai primesc o veste bună de la legiuitor.

ÎCCJ a fost sesizată cu un recurs în interesul legii prin care trebuia să se pronunțe dacă la sumele ce se vor restitui fericiților posesori de hotărâri judecătorești favorabile li se va acorda de către stat dobândă și dacă da în ce cuantum, precum și data de la care aceasta începe să curgă.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Protecţie socială Social

Care este natura juridică a litigiilor privind acordarea beneficiilor de asistență socială? Care este instanța competentă?

persoane cu handicap

Un dram de noroc face mai mult decât un car de minte.”  (Miguel de Cervantes) Sunt semeni printre noi cu care viața nu a fost așa de generoasă și din diverse motive au ajuns să fie incluse în categoria persoanelor asistate social. În viață, nebănuite sunt căile Domnului, astfel încât statul este bine să fie pregătit să acorde ajutorul cuvenit unor astfel de persoane cu care soarta nu a fost așa darnică.

În acest scop, s-au înființat direcțiile de asistență socială și protecție a copilului care asigură asistență socială pentru persoanele defavorizate, marginalizate, discriminate, cele vârstnice, persoanele singure și familiile aflate în dificultate, pentru adulții și copiii cu dizabilități sau pentru copiii abuzați, maltrați cu risc de abandon și pentru cei abandonați.

Ca regulă, aceste persoane sunt îngrijite în centre aflate la domiciliul sau reședința acestora, centre care sunt finanțate de la bugetele proprii ale județelor, ale sectoarelor din București, pe teritoriul cărora acestea funcționează.

Categories
Articole Contracte Drept civil

Este valabilă promisiunea de vânzare făcută de un coproprietar în lipsa acordului celorlalți coproprietari ?

act notar(1)„Un om devine cu atât mai ros de griji cu cât posedă mai mult decât ceea ce-i folosește.” (George Bernard Shaw) Și totuși, sunt oameni care uită de orice regulă scrisă sau nescrisă atunci când vine vorba de a se îmbogăți în detrimentul semenilor lui.

Sunt multe situații în viața de zi cu zi în care un imobil este deținut de mai multe persoane, fiecare având o cotă-parte din acesta, toți aflându-se în indiviziune. Aceste situații iau naștere în special în cazul dezbaterii unei succesiuni, când imobilul defunctului este moștenit de rudele acestuia, fiecare primind cota din imobil corespunzătoare rangului de rudenie avut cu defunctul.

Categories
Articole Drept civil

Ce instanță poate soluționa cererea de suspendare a executării provizorii? Se poate ataca hotărârea pronunțată?

justitie1Expresiile latine par mai actuale ca oricând. Astfel, expresia latină „quot capita tot sensus” (câte capete, atâtea păreri) se poate aplica cu succes atunci când ne raportăm la modul în care instanțele de judecată interpretează textele de lege. În acest context, procesul pare un joc de noroc în care șansa câștigării ține exclusiv de modul în care judecătorul interpretează anumite prevederi legale.

Pentru a reduce pe cât cu putință aceste situații, legiuitorul a stabilit că pe calea recursului în interesul legii, poate fi sesizată ÎCCJ, în scopul de a stabili modul în care se va aplica de către toate instanțele de judecată un anumit text de lege. Decizia ÎCCJ devine obligatorie pentru instanțe de la data publicării și se va răsfrânge și asupra proceselor în curs de judecată, acolo unde nu s-a pronunțat o hotărâre definitivă.

Categories
Articole Drept penal

Când poate fi pus în libertate inculpatul minor față de care s-a dispus o măsură educativă?

delincventa juvenila

Un fenomen extrem de îngrijorător cu care se confruntă societatea românească este delincvența juvenilă. Tot mai mulți minori săvârșesc infracțiuni, sunt arestați preventiv, judecați și condamnați. Fiind minori pedepsele sunt mai puțin aspre decât în cazul majorilor, sens în care legiuitorul a elaborat o serie de măsuri educative neprivative de libertate.

Și totuși ce îi determină pe acești copii să ajungă să săvârșească infracțiuni în loc să își trăiască copilăria? Studiile au arătat că transformările social-economice din România au avut un impact negativ asupra valorilor morale ale tinerilor. Schimbările din România ultimilor ani au dus la creșterea numărului șomerilor, a scăderii nivelului de trai, lucruri care au influențat în mod direct multe familii cu copii care au ajuns să se confrunte cu o serie de lipsuri.