Categories
Articole Drept penal Organizare judiciară

ÎCCJ. Stabilirea pedepsei în cazul concursului de infracţiuni

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată să pronunţe o hotărâre prealabilă asupra unei chestiuni de drept privind Codul de procedură penală.

Categories
Articole Drept penal

ÎCCJ a admis o sesizare cu privire la revocarea ordinului de protecţie

Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice prevede că persoana împotriva căreia s-a dispus o măsură prin ordinul de protecţie pe durata maximă poate solicita revocarea ordinului sau înlocuirea măsurii dispuse.

Categories
Articole Drept penal

Cum interpretăm sintagma “pedeapsă executată sau considerată ca executată”?

Codul penal prevede că în cazul în care, înainte ca pedeapsa anterioară să fi fost executată sau considerată ca executată se săvârşeşte o nouă infracţiune în stare de recidivă, pedeapsa stabilită pentru aceasta se adaugă la pedeapsa anterioară neexecutată ori a restul rămas neexecutat din aceasta.

Categories
Drept penal Ştiri

ICCJ. Reţinerea stării de recidivă postexecutorie

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că înlăturarea recidivei postexecutorii, greșit reținute, nu poate fi cenzurată prin prisma vreunuia dintre cazurile de casare prev. de art. 438 alin. (1) C. proc. pen. Ca atare, deși critica privind aplicarea unei pedepse în alte limite decât cele prevăzute de lege, ar putea fi cenzurată prin prisma cazului de casare prev. de art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen., nelegalitatea cuantumului pedepsei aplicate este generată tocmai de reținerea greșită a stării de recidivă postexecutorie, pe care instanța de casație nu o poate înlătura prin prisma niciunuia dintre cazurile de casare.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Drept penal Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Propunerile privind închisoarea la domiciliu sau în weekend au fost votate în Comisia Juridică

Propunerile privind închisoarea la domiciliu sau în weekend au fost votate în Comisia Juridică de la Camera Deputaţilor. Beneficiari vor fi cei care comit infracţiuni de abuz în serviciu, cumpărare de influenţă sau delapidare.

Deputaţii au revenit asupra propriilor amendamente şi au propus ca persoanele condamnate pentru luare de mită, dare de mită, trafic de influenţă sau recidivă să nu poată beneficia de executarea pedepsei la domiciliu sau în zilele de sâmbătă şi duminică.

Categories
Articole Drept penal

Amnistia – luminiţa de la capătul tunelului

amnistiaÎntrucât omul nu poate exista decât în relaţie cu alţii, în interacţiunea sa cu ceilalţi oameni, fiecare trebuie să aibă o anumită conduită. Fiecare faptă este urmată de o consecinţă – pozitivă sau negativă.

Carrara a spus că „pedeapsa este moneda cu care se plăteşte infracţiunea”.

Această monedă este plătită atât într-un scop coercitiv, cât şi în scopul prevenirii săvârşirii de noi infracţiuni şi al reeducării.

Se mai poate înfăptui şi altfel acest scop?

Pedeapsa veghează când statul doarme (Monava Dharma-Sastra)

Există însă momente când organismele statului, din considerente de politică penală, stau de pază.

De pildă, Parlamentul României poate adopta o lege organică, prin care este înlăturată răspunderea penală pentru infracţiuni comise anterior adoptării acestei legi (art.73 alin.3 lit.1 din Constituţia României).

Legea se numeşte „lege de amnistie” şi reprezintă un act de clemenţă prin care legiuitorul iartă poporul de săvârşirea anumitor infracţiuni.

Amnistia înlătură răspunderea penală pentru fapta săvârşită.

Chiar amnistiată însă, fapta a fost şi rămâne infracţiune (nu i se înlătură caracterul penal). Prin manifestarea de clemenţă a legiuitorului sunt înlăturate doar consecinţele săvârşirii infracţiunii – aplicarea şi executarea pedepsei.

Orice faptă de acelaşi fel comisă după adoptarea legii de amnistie, atrage răspunderea penală.

După ce criterii se aplică amnistia?

Opţiunea îi aparţine exclusiv legiuitorului, care poate alege să ierte necondiţionat sau să stabilească anumite condiţii (de pildă, prin infracţiune să nu se fi produs un prejudiciu sau ca infractorul să nu mai fi fost anterior condamnat etc.).

Amnistia, în principiu are un caracter general şi obiectiv în sensul că se referă la infracţiunile săvârşite şi nu la făptuitor.

Atenţie însă! Infracţiunile comise în ziua adoptării legii de amnistie nu cad sub incidenţa acesteia.