Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Au fost aprobate fondurile pentru plata personalului implicat în recenzarea populaţiei

Guvernul a aprobat repartizarea pe unităţi/subdiviziuni administrativ – teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, în cuantum de 162.423 mii lei.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

A fost constituit Consiliul de comunicare şi transparenţă pentru runda 2021 a recensământului

În Monitorul Oficial nr. 220/2022 a fost publicat Ordinul nr. 147/2022 privind constituirea Consiliului de comunicare şi transparenţă pentru runda 2021 a recensământului.

Până la data de 31 decembrie 2023 se constituie Consiliul de comunicare şi transparenţă pentru runda 2021 a recensământului.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Anul acesta se va desfăşura recensământul de probă a populaţiei

Conform unui comunicat al Institutului Naţional de statistică în anul 2021, atât în România, cât şi în celelalte statele membre U.E. era programată desfăşurarea Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor .Din cauza situaţiei create de pandemia SARS-CoV-2, Comisia centrală pentru Recensământul populaţiei şi locuinţelor din România a decis decalarea termenelor Recensământului populaţiei şi locuinţelor, precum şi a Recensământului de probă.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Procedura privind organizarea Unităţilor de coordonare şi implementare a recensământului a fost legiferată!

A fost reglementată componenţa, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Unităţii de coordonare şi implementare a recensământului.

În Monitorul Oficial nr. 816/2020 a fost publicată Hotărârea nr. 733/2020 privind componenţa, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Unităţii de coordonare şi implementare a recensământului, respectiv ale unităţilor judeţene de implementare a recensământului.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Noi reguli pentru desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România

Legea nr. 178/2020 prevede că în cazul locuinţelor ocupate de gospodării absente în totalitate, respectiv în care toţi membrii gospodăriei sunt absenţi, informaţiile privind confirmarea absenţei gospodăriei, precum şi numărul persoanelor ce formează gospodăria respectivă şi câteva caracteristici esenţiale, precum sexul şi vârsta, pot fi furnizate pe plan local de alte persoane, precum administratorii de bloc, vecini, rude, în măsura în care deţin aceste informaţii.

Categories
Economie Ştiri

Anul acesta se va desfăşura recensământul general agricol

În Monitorul Oficial nr. 105/2020 a fost publicată OUG nr. 22/2020 privind recensământul general agricol din România runda 2020.

Recensământul general agricol are ca obiectiv asigurarea de date statistice pentru fundamentarea şi punerea în aplicare a politicilor naţionale şi europene în domeniul agricol, în concordanţă cu Sistemul Statistic European, necesare procesului de participare a României la Politica Agricolă Comună.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Cum se va desfăşura recensământul populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021?

Recensământul este o cercetare statistică de mare anvergură, care are ca obiectiv prioritar producerea de statistici oficiale naţionale şi europene, sub forma unor indicatori statistici, în condiţii de calitate, privind numărul şi distribuţia teritorială a populaţiei rezidente, a structurii demografice şi socioeconomice, date referitoare la gospodăriile populaţiei, precum şi la fondul locativ, condiţiile de locuit ale populaţiei şi clădirile în care se situează locuinţele.