Tag-Archive for » realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice «

lobMinisterul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene (MDRAPFE) şi-a propus să-i motiveze pe angajaţii de la stat care nu au în proprietate sau în administrare locuinţe de serviciu prin acordarea unor „sume pentru închirierea de locuinţe de serviciu din piaţa imobiliară, pentru personalul angajat cu domiciliul în localităţi aflate la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea în care îşi desfăşoară activitatea, cu aprobarea ordonatorilor principali de credite”.

În cadrul aceluiaşi proiect de OUG pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice şi pentru acordarea unor facilităţi personalului din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, se propune majorarea stimulentului de inserţie ca urmare a creşterii nivelului salariului minim brut pe ţară garantat în plată care va genera „un efort bugetar total în anul 2017 de aproximativ 448,4 milioane lei pentru cei aproximativ 62.000 de beneficiari estimaţi”. Mai mult …

guvernAstăzi, Guvernul a luat noi măsuri pentru realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice în educaţie şi sănătate, o serie de facilităţi pentru atragerea specialiştilor în aceste domenii şi în cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, precum şi pentru a încuraja încadrarea în muncă a şomerilor, printr-o Ordonanţă de urgenţă.

Actul normativ adoptat pune în aplicare măsuri asumate prin Programul de Guvernare, urmând să fie incluse la finanţare în bugetul pentru acest an.

Programul naţional de dezvoltare locală a fost extins cu 9500 de obiective de investiţii, majoritatea în domeniul educaţiei. Prin urmare, Executivul a extins categoriile de investiţii care pot fi finanţate în cadrul Programului naţional de dezvoltare locală, punându-se mai mult accent pe domeniile învăţământ şi sănătate. Mai mult …