Categories
Organizare judiciară

A fost lansat în dezbatere publică proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de instituire a Fundaţiei internaţionale UE-ALC

Ministerul Afacerilor Externe a lansat în dezbatere publică proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de instituire a Fundaţiei internaţionale UE-ALC, semnat la Santo Domingo, la 25 octombrie 2016.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Acordul de parteneriat şi cooperare dintre UE și statele sale membre a fost ratificat!

Președintele României, a semnat următoarele decrete, potrivit unui comunicat a Administrației Prezidențiale:
– decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor şi sistemelor informatice;

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Cooperare şi relaţii cu alte state Ştiri

Între România şi alte state s-au încheiat mai multe acorduri de cooperare!

Președintele României, a semnat următoarele decrete, potrivit unui comunicat.

– Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Organizația Națiunilor Unite privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate schimbate cu Biroul Mediatorului stabilit în baza Rezoluției Consiliului de Securitate nr. 1904 (2009), semnat la New York la 15 iunie 2017;

Categories
Financiar bancar Ştiri

Acordul privind înfiinţarea Băncii Internaţionale de Investiţii ratificat prin lege

676482_euro-peniaze-bankovky-crop-crop-crop-crop-cropLegea nr. 244/2016 pentru ratificarea Protocolului de modificare a Acordului privind înfiinţarea Băncii Internaţionale de Investiţii şi a Statutului acesteia, semnate la 10 iulie 1970 la Moscova, deschis spre semnare la 8 mai 2014 la Havana şi semnat de România la 1 iulie 2015 la Moscova a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 984/2016.

Prezentul Acord constituie Banca Internaţională de Investiţii, care reprezintă o instituţie multilaterală de dezvoltare şi are ca obiectiv principal promovarea creşterii economice, creşterea capacităţii concurenţiale a economiilor naţionale, extinderea relaţiilor economice şi comerciale şi posibilitatea cooperării în domeniul investiţional în interesul statelor membre.

Sarcina principală a Băncii este finanţarea şi cofinanţarea în conformitate cu principiile general acceptate ale activităţii bancare şi în interesul dezvoltării socioeconomice a statelor membre, a proiectelor şi programelor de investiţii, justificate din punct de vedere economic, ale membrilor Băncii şi organizaţiilor care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul statelor membre ale Băncii, proiecte şi programe care au o importanţă prioritară pentru dezvoltarea şi diversificarea economiilor statelor membre ale Băncii, precum şi a altor proiecte care corespund obiectivelor Băncii.

Categories
Legislaţie internaţională Ştiri

Ratificarea acordului de la Paris privind schimbările climatice

ueRatificarea de către Uniunea Europeană a acordului de la Paris privind schimbările climatice, după un proces fulger a fost aprobat de Parlamentul European, în prezența președintei COP21 (Conferința Părților Convenției-Cadru a Națiunilor Unite privind Schimbările Climatice), Segolcne Royal, și a secretarului general al ONU, Ban Ki-Moon, în cadrul sesiunii plenare la Strasbourg.

Doar după ce Acordul de la Paris va fi ratificat de 55 de state care trebuie să totalizeze 55% din emisiile de gaze cu efect de seră la nivel mondial, acesta va putea intra în vigoare.

Reamintim că Acordul încheiat la Paris în decembrie 2015 prevede limitarea creșterii temperaturii mondiale la 2 grade Celsius față de nivelul din era preindustrială.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Internaţional

A fost adoptat proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de la Paris la Convenția-cadru a ONU

descarcareSchimbările climatice reprezintă o provocare globală care presupune o abordare responsabilă, întreprinderea de acţiuni concrete la nivel internaţional, regional, naţional şi local. O abordare realistă a acestui fenomen necesită cooperarea tuturor actorilor internaţionali în vederea identificării căilor de acţiune optime, a instrumentelor necesare stopării creşterii temperaturii globale.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Ştiri

Ratificarea Protocolului dintre Guvernul României și Guvernul Canadei – Proiect

downloadProiectul de Lege privind ratificarea Protocolului dintre Guvernul României și Guvernul Canadei, semnat la București la 31 iulie 2015, a fost publicat, în dezbatere publică, de Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri.

Schimbările preconizate se referă la ratificarea Protocolului suplimentar la Acordul România – Canada, privind cooperarea în dezvoltarea şi folosirea energiei atomice în scopuri paşnice.

Protocolul conţine prevederi privind:
– actualizarea terminologiei utilizate în cuprinsul Acordului existent, referitoare la tehnologie, consolidarea cooperării în acest domeniu, precum şi oferirea unui cadru de cooperare între Părţi, în domeniul utilizărilor în scopuri paşnice ale tritiului, ale echipamentelor şi tehnologiilor conexe acestuia, în scopul funcţionării în parametri de siguranţă a reactoarelor nucleare cu apă grea sub presiune sau a instalaţiilor de detritiere a apei grele, pe baza beneficiului mutual şi a reciprocităţii şi fără a aduce atingere competenţelor respective ale fiecărei Părţi;

Categories
Legislaţie utilă Ştiri

Protocolul privind protecția mediului marin supus spre ratificare Parlamentului

basescu_scrie

Protocolul privind protecția mediului marin al Mării Negre împotriva poluării provenite din surse și activități de pe uscat, semnat la Sofia la 17 aprilie 2009, printr-un decret semnat de președintele Traian Băsescu, va fi supus spre ratificare Parlamentului.

De asemenea președintele a mai semnat și decretul privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului privind turismul durabil adoptat la Bratislava la 27 mai 2011 și semnat de România la Bratislava la 27 mai 2011.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiectul de ratificare a acordului cu FMI convenit în septembrie 2013 – adoptat

download (1)Noutăţi legislative: Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat proiectul de lege cu privire la ratificarea Aranjamentului stand-by de tip preventiv dintre România şi FMI, convenit prin Scrisoarea de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti la 12 septembrie 2013 şi aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului din 27 septembrie.

În favoarea proiectului au votat 249 de deputaţi, 44 s-au abţinut şi 40 au votat împotrivă.

Conform expunerii de motive, noul Aranjament stand by (ASB), alături de asistenţa financiară de tip preventiv acordată de UE şi BM, are în vedere susţinerea programului economic în perioada 2013-2015, de menţinere a politicilor macroeconomice sănătoase şi a sănătăţii sectorului financiar şi de continuare a reformelor structurale într-un context marcat de incertitudini externe semnificative.

Măsurile agreate în cadrul noului pachet au în vedere elemente de politică fiscală şi consolidarea instituţiilor fiscale, stimularea absorbţiei fondurilor UE şi planificarea investiţiilor publice, legea salarizării unitare şi analizele funcţionale, sectorul sanitar, managementul datoriei publice, sectorul financiar, reforme în domeniul energiei şi al transporturilor şi piaţa muncii.

Noul ASB completează asistenţa financiară de tip preventiv acordată de UE, în valoare de 2 miliarde de euro, din cadrul facilităţii pentru balanţa de plăţi, şi pe cea de 1 miliard de euro din cadrul împrumutului pentru politici de dezvoltare acordat de BM. Acesta se încheie pe o perioadă de 2 ani şi are o valoare de circa 2 miliarde euro şi va fi tratat ca preventiv.