Categories
Articole Funcţionari publici

Răspunderea disciplinară a funcţionarilor publici!

Răspunderea disciplinară a funcționarilor publici îşi are izvorul în dispozițiile art.77 alin.(1) din Legea nr. 188/19991 privind Statutul funcționarilor publici, potrivit cărora „încălcarea cu vinovăție de către funcționarii publici a îndatoririlor corespunzătoare funcției publice pe care o dețin şi a normelor de conduită profesională şi civică prevăzute de lege constituie abatere disciplinară şi atrage răspunderea disciplinară a acestora”.

Conform legislaţiei, art. 77 alin. 2 legea nr. 188/1999, constituie abatere disciplinară:

Categories
Dreptul muncii Ştiri

Angajarea răspunderii patrimoniale a salariatului

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în interesul legii, legal constituit, a soluţionat un recurs în interesul legii, fiind pronunţată următoarea soluţie:

Prin Decizia nr. 19/2019, ÎCCJ a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Constanţa şi, în consecinţă, stabileşte că:

Categories
Articole Drept penal

Plangerea prealabilă, o excepţie de la regula generală a oficialităţii procesului penal

În cazul infracţiunilor pentru care punerea în mişcare a acţiunii penale este condiţionată de introducerea unei plângeri prealabile de către persoana vătămată, lipsa acestei plângeri înlătură răspunderea penală. Iar fapta care a adus o vătămare mai multor persoane atrage răspunderea penală, chiar dacă plângerea prealabilă s-a făcut numai de către una dintre ele.

Art. 157 alin. 3) C. penal prevede că fapta atrage răspunderea penală a tuturor persoanelor fizice sau juridice care au participat la săvârşirea acesteia, chiar dacă plângerea prealabilă s-a făcut numai cu privire la una dintre acestea.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Drept civil Ştiri

Răspunderea patrimonială pentru eroarea judiciară revine în primul rând statului

Curtea Constituţională a României (CCR) subliniază, în motivarea deciziei prin care a admis, parţial, sesizarea privind neconstituţionalitatea modificărilor aduse Statutului judecătorilor şi procurorilor, că răspunderea patrimonială pentru eroarea judiciară revine în primul rând statului, care se poate îndrepta ulterior numai împotriva magistratului care şi-a exercitat funcţia cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă.

„Legiuitorul trebuie să adopte o reglementare care, pe de o parte, să acopere toate domeniile dreptului, alegerea sa neputând viza, în mod selectiv, unul sau altul dintre aceste domenii, astfel cum pare a rezulta din noua formulă redacţională a art.96 alin.(4) din Legea nr.303/2004, iar, pe de altă parte, să releve o îndepărtare deosebit gravă de la exigenţele legii, însoţită de o anumită gravitate/intensitate a încălcării astfel realizate.

Categories
Articole Drept penal Legislaţie rutieră

Autovehicul asigurat la o societate falimentară:este parte responsabilă civilmente Fondul de garantare, după un accident?

Ori de câte ori apare o pagubă, urmare a încălcării unei legi, imediat răsare și o întrebare: „cine plătește?” Răspunsul invariabil pare să fie: „plătește vinovatul!”. În practică, sunt situații în care prețul „oalelor sparte” este achitat de către alte persoane sau entități, nu de către făptaș. Alteori, se știe clar cine și cât trebuie să plătească, însă despăgubirile ajung anevoie la păgubit, din pricina unor prevederi legale susceptibile de interpretări diferite.

Potrivit Codului de procedură penală (art. 86), orice persoană care, după legea civilă, are îndatorirea legală sau convențională de-a repara, total sau parțial, singură ori în solidar, prejudiciul pricinuit printr-o infracțiune, fiind chemată să răspundă în proces, va fi parte în procesul penal, numindu-se parte responsabilă civilmente.

Categories
Administraţie publică locală Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Aleşii locali vor fi traşi la răspundere pentru actele emise fără aviz de legalitate

Camera-Deputatilor
Un proiect de lege adoptat de Plenul Camerei Deputaţilor prevede că aleşii locali pot fi traşi la răspundere pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor, dacă actele emise sunt fără avizul de legalitate dat de secretarul instituţiei precum şi semnăturile funcţionarilor publici
.

“Consilierii locali sau judeţeni, după caz, primarii, viceprimarii, primarul general al municipiului Bucureşti, primarii şi viceprimarii subdiviziunilor administrativ-teritoriale, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene răspund exclusiv, după caz, contravenţional, administrativ, civil sau penal pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin, în condiţiile legii, dacă actele pe care le emit nu au avizul de legalitate dat de secretarul instituţiei precum şi semnăturile funcţionarilor publici cu atribuţii în domeniului actului emis”, menţionează proiectul iniţiat de deputatul PNL Grigore Crăciunescu, cu termen de adoptare tacită pe data de 29 iunie.

“Precizăm că secretarul, respectiv funcţionarul public care a semnat pentru un document în urma dispoziţiei scrise a primarului sau preşedintelui de CJ după ce şi-a exprimat în scris opinie separată prin care îşi prezintă motivat dezacordul/neavizarea de legalitate este absolvit de responsabilitate (. . .)”, se precizează în continuare.

Categories
Articole Drept penal Economie Persoane juridice. Societăţi

Întreprinderea individuală poate fi trasă la răspundere pe latură penală?

De la Winston Churchill ne-a rămas, printre altele, și afirmația că ”responsabilitatea este un preț al măreției”. Însă chiar și fără a urmări făurirea unui destin măreț, responsabilitatea te va însoți pretutindeni, zi de zi, fie că ești conștient de prezența sa, fie că nu. Pe tărâmul economic, există posibilități legale de angajare limitată a răspunderii – în sens patrimonial, dar se pare că, până la urmă, fiecare plătește pentru tot ceea ce a făcut, însă și pentru ceea ce ar fi trebuit să facă dar… nu s-a obosit.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Guvernul îşi va asuma răspunderea pe un pachet minim de legi privind reforma administraţiei

152589 1

Liviu Dragnea a declarat, după ce a prezentat proiectul descentralizării parlamentarilor USL, că odată cu angajarea răspunderii Guvernului asupra descentralizării vor fi modificate şi Legea funcţionarului public, precum şi Legea administraţiei publice.

Ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a argumentat că este un prilej în care Guvernul îşi poate angaja răspunderea pentru un pachet de reformă mai mare decât descentralizarea.

El a adăugat că Legea funcţionarului public va suferi o serie de modificări, una dintre acestea fiind introducerea posibilitatăţii ca evaluarea personalului din instituţii să poată fi făcută semestrial şi nu anual.

Categories
Articole Contracte

Bunul piere în timpul derulării vânzării – cine suportă riscul?

pierdere bunuriVă invit, astăzi, să fim precauţi şi să ne gândim la ce poate merge rău, după momentul  în care am încheiat un contract prin care am transmis sau am dobândit dreptul de proprietate asupra unui bun. Primul lucru ce ne vine în minte se leagă, bineînţeles, de reaua-credinţă a co-contractantului: că ar putea să nu plătească preţul, ori să nu ne predea bunul, să încerce să ne fraudeze, etc. Dar dacă bunul piere datorită unui caz fortuit sau de forţă majoră, deci independent de culpa vreuneia din părţi? Juridic vorbind, intervine problema riscului contractului şi a modului cum este suportat. Vestea bună este că Noul Cod Civil a adus, în această privinţă, o modificare binevenită.