hypanis.ru raspundere disciplinara Archives - Noutati legislative | Legislatie gratuita | Portal juridic

Tag-Archive for » raspundere disciplinara «

Răspunderea disciplinară a funcționarilor publici îşi are izvorul în dispozițiile art.77 alin.(1) din Legea nr. 188/19991 privind Statutul funcționarilor publici, potrivit cărora „încălcarea cu vinovăție de către funcționarii publici a îndatoririlor corespunzătoare funcției publice pe care o dețin şi a normelor de conduită profesională şi civică prevăzute de lege constituie abatere disciplinară şi atrage răspunderea disciplinară a acestora”.

Conform legislaţiei, art. 77 alin. 2 legea nr. 188/1999, constituie abatere disciplinară: Mai mult …

Practica profesiei de psiholog cu drept de liberă practică presupune o pregătire de specialitate riguroasă şi continuă, o bună înţelegere a societăţii şi a rolului social cu care psihologul este învestit, aderarea la principiile şi valorile fundamentale ale profesiei, capacitatea de a acţiona eficient şi responsabil în beneficiul persoanelor şi al societăţii în ansamblu. În acest sens, Colegiul Psihologilor din România își asumă responsabilitatea legală și morală de a asigura un cadru organizatoric și normativ coerent pentru practica psihologiei la un înalt nivel de profesionalism. Mai mult …

descarcaremil1Cadrelor militare le este aplicabil un statut special, statut care este reglementat prin lege şi anume Legea nr. 80/1995 publicată în Monitorul Oficial nr. 155/2016. Activitatea acestora este evaluată periodic, ministrul apărării naţionale putând stabili şi cazuri speciale. Pentru evaluarea activităţii se întocmesc aprecierile de serviciu exprimate prin calificativele: „excepţional”, „foarte bun”, „corespunzător”, „mediocru” sau „necorespunzător”.

Am făcut această scurtă prezentare pentru a ajunge la esenţa subiectului nostru şi anume dispoziţiile art. 73 din Legea nr. 80/1995, care conţine prevederile de mai sus, dispoziţii care au fost criticate pe motiv că nu respectă prevederile constituţionale. Mai mult …

politiaMotivația e ceea ce te pune în mișcare. Obiceiul e ceea ce te face să continui.”  (Jim Ryun), însă, pe de altă parte  „uneori e necesar a aplica și pedeapsa pentru ca exemplele și povățurile să fie primite cu mai multă atenție.”  (Jan Amos Komensky)

Aceste reguli par a fi general valabile indiferent de domeniul de activitate la care ne raportăm. Există anumite meserii guvernate de reguli stricte care, dacă sunt încălcate, atrag răspunderea celor care le-au nesocotit. Regulile cu privire la răspunderea disciplinară a polițiștilor a reprezentat un domeniu de interes pentru legiuitor care a considerat că se impuneau precizări cu privire la modul de desfășurare a procedurii răspunderii disciplinare, a citării polițistului în culpă, a posibilității acestuia de a se apăra, de a administra probe și de a se putea adresa în final instanței dacă va fi nemulțumit de decizia luată pe plan intern. Mai mult …

cnO vorbă veche spune că doar cine nu munceşte, nu greşeşte! Iar a greşi e omeneşte. Una este să greşeşti, alta este să faci rele cu bună ştiinţă la serviciu, unde orice abatere gravă se traduce în bani irosiţi, oportunităţi ratate sau clienţi pierduţi.

Mai multe greşeli, mai multe şanse ca noutăţile din contabilitatea firmei tale să prezinte un uriaş minus în faţa cifrei profitului! Iertarea este una dintre marile virtuţi creştine, dar totuşi clemenţa acordată de 70 de ori câte 7 nu trebuie să pricinuiască falimentul angajatorului indulgent. Mai mult …