Categories
Administraţie publică centrală Ştiri

Raport de respingere pentru modificarea Legii antifumat

tigaretePropunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului de tutun a primit raport de respingere din partea Comisiei de sănătate a Senatului. Membrii Comisiei nu sunt de acord cu redefinirea spaţiului închis şi înfiinţarea cluburilor de fumători.

Unul dintre inițiatori, Cristiana Anghel a declarat că își dorește ca în instituțiile publice să existe spații mici închise pentru cei ce doresc să fumeze, precizând că va solicita retrimiterea proiectului la Comisie.

“Vrem într-adevăr să interzicem fumatul, atunci să-l interzicem de tot. Dar să văd și eu bugetul de stat că se poate lipsi de 3 miliarde euro care vin de la fumători”, a mai spus Cristiana Anghel.

Categories
Ştiri Transporturi

Șoferii fără RCA vor fi amendaţi chiar dacă nu sunt prinși de Poliție – Proiect

masiniPotrivit unui raport prezentat consiliului ASF, sectorul de asigurări din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) propune realizarea de demersuri pe lângă Ministerul de Interne (MAI) pentru a facilita accesul firmelor de asigurări la informații din baza de date a poliției rutiere cu privire la comportamentul în trafic al conducătorilor auto, astfel încât tarifele să fie mai bine segmentate, iar șoferii corecți să achite mai puțin.

Astfel, dacă baza de date a MAI se va interconecta cu cea a ASF, CEDAM, atunci va putea fi aplicată o lege mult mai aspră care să amendeze șoferii care circulă fără RCA, chiar dacă nu sunt prinşi de poliţie.

Autorii proiectului propun “efectuarea demersurilor pe lângă Ministerul de Interne, împreună cu alți factori de decizie, pentru a facilita accesul asigurătorilor la informații/concluzii (din baza de date a poliției rutiere) privind comportamentul în trafic al conducătorilor auto, respectiv utilizarea acestor informații pentru o mai bună segmentare și tarifare; (șoferii corecți putând beneficia de tarife reduse)”.

De asemenea, raportul consideră că, pentru limitarea scumpirii polițelor RCA, este necesară limitarea comisioanelor brokerilor, prin care se vând în prezent cele mai multe polițe de asigurare, la cel mult 10%.

Categories
Bugete Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Se solicită analizarea în regim de urgenţă a iniţiativelor parlamentare de după 1 septembrie

IOH

Asociaţia Oamenilor de Afaceri din România (AOAR) cere Curţii de Conturi şi Consiliului Fiscal să analizeze, în regim de urgenţă, iniţiativele politice de după 1 septembrie şi să comunice public impactul lor bugetar.

De asemenea, AOAR cere public examinarea tuturor măsurilor cu caracter economic şi social pe care partidele politice le vor include în programele lor de campanie electorală.

AOAR mai solicită şi formularea de rapoarte publice de evaluare a programelor economice ale partidelor politice şi prezentarea lor oficial, până la data de 15 octombrie 2016.

Reprezentanţii AOAR consideră că informarea corectă şi neutră a societăţii şi în primul rând a mediului de afaceri cu privire la viitoarele politici economice, este necesară pentru a permite companiilor să adopte strategii de dezvoltare adecvate.

Categories
Administraţie publică centrală Articole Autorităţi şi instituţii publice Contencios-administrativ Dreptul muncii Funcţionari publici

E acceptabil ca modificarea raporturilor de serviciu ale polițiștilor să fie reglementată prin ordin ministerial?

policeOri laie, ori bălaie”, se spune uneori, într-un limbaj neaoș, țărănesc. În limbaj formal, academic, zicala aceasta poate fi interpretată în sensul că, de regulă, ambiguitatea nu este dezirabilă; că trebuie evitată. Pe tărâm legislativ, ambiguitatea este, întotdeauna, un oaspete nedorit. La fel și neconstituționalitatea!

O prevedere legală poate fi constituțională sau ba. Nu este tolerabilă neclaritatea. Cum toate legile trebuie „să asculte” de Constituție, CCR lucrează la foc continuu, admițând și respingând excepții de neconstituționalitate.

Categories
Avocaţi Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Raportul pe proiectul legii avocaturii rămâne neschimbat

descărcare

În data de 14 iunie, Comisia juridică a Camerei Deputaților a decis, cu 10 voturi “pentru” și două abțineri, să mențină neschimbat raportul de adoptare cu privire la proiectul legii avocaturii.

Deputatul UDMR Mate Andras şi deputatul neafiliat Daniel Fenechiu au considerat că raportul trebuie să rămână nemodificat și să fie transmis plenului spre aprobare.

Președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România Gheorghe Florea a precizat că dispozițiile legale din acest proiect de lege nu favorizează avocatul.

“Legea noastră, chiar din 1995, prevede că avocatul nu își desfășoară activitatea exclusiv în proceduri judiciare, ci activitatea sa se desfășoară și în ceea ce privește asigurarea securității juridice a cetățeanului prin consultanță juridică, sfaturi date cu caracter preventiv ori din activități extrajudiciare de rezolvare într-o fază extrajudiciară a eventualelor conflicte dintre cetățeni, entități, instituții și persoane”, spune Florea.

Ministerul Justiţiei susţine că proiectul ar trebui modificat.

Categories
Legislaţie internaţională Ştiri

Punerea în aplicare a cadrului de reglementare pentru comunicațiile electronice

electronic internetRezoluţia Parlamentului European din 24 octombrie 2013 cu privire la raportul privind punerea în aplicare a cadrului de reglementare pentru comunicațiile electronice (2013/2080 (INI)) a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 208/170 din 10 iunie 2016 .

Astfel, actul normativ a fost adoptată întrucât, în conformitate cu principiile unei mai bune legiferări, Comisia Europeană este obligată să revizuiască periodic cadrul pentru a se asigura că acesta ține pasul cu evoluțiile tehnologice și ale pieței.

Categories
Achiziţii publice Ştiri

Normele de aplicare pentru pachetul de legi privind achizițiile publice

lcPreședintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, Bogdan Pușcaș a afirmat că normele de aplicare pentru pachetul de legi privind achizițiile publice a fost transmis la Secretariatul General al Guvernului.

Conform declaraţiilor acestuia, pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, prin noul pachet se aplică unul dintre criteriile de atribuire:
– prețul cel mai scăzut;
– costul cel mai scăzut;
– cel mai bun raport calitate-preț sau
– cel mai bun raport calitate-cost.

Totodată, Puşcaş a menţionat că, pentru a facilita accesul IMM-urilor, prin noile legi se vor folosi reguli de împărțire pe loturi a contractului de achiziție publică.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Raport: Numărul elevilor s-a micşorat cu 30% în 25 de ani

scoalaPotrivit unui raport al Curţii de Con­turi care analizează situaţia învăţă­mântului românesc din perspectiva angajamentului asumat de România în Strategia Europa 2020, în perioada 1990/1991 – 2013/2014, populaţia şcolară (exclusiv învă­ţământul superior) s-a redus  cu 1,4 milioane elevi, ceea ce constituie circa 30% din populaţia şcolară din anul 1990/1991.

Principalii factori care au deter­minat această reducere sunt scă­derea natalităţii, emigraţia şi abandonul şcolar.

Totodată, gradul de cuprindere în învăţă­mânt a populaţiei în vârstă de 7-10 ani şi 11-14 ani a consemnat o evoluţie descendentă, ast­fel încât în anul şcolar 2013/2014 nu era cuprinsă într-o formă de învă­ţământ 7,2% din populaţia de 7-10 ani şi 8,5% din populaţia de 11-14 ani.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Raportul ”Cunoaşterea UE în şcoli” a fost adoptat de Parlamentul European

formulareParlamentul European a adoptat raportul intitulat „Cunoaşterea UE în şcoli” (Learning EU @ school) elaborat de europarlamentarul român Damian Drăghici, prin care se propune introducerea unei dimensiuni europene în educaţie, important pentru a restabili încrederea în Uniunea Europeană.

Astfel, documentul încurajează statele membre să transmită cât mai multe informaţii despre UE atât elevilor cât şi profesorilor, dar şi altor educatori, “prin învăţarea formală, informală şi non-formală”.

De asemenea, în act, se cere Comisiei Europene să dezvolte şi să promoveze pe scară cât mai largă platformele virtuale existente şi să le susţină în continuare pe cele care îi pot ajuta pe profesori să beneficieze de materiale de predare despre UE, de înaltă calitate şi accesibile în toate limbile europene.

Categories
Medicamente Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Membrii comisiei au respins proiectul de lege care interzice publicitatea medicamentelor

farmaciePotrivit declaraţiilor preşedintelui Comisiei pentru Sănătate, Corneliu Buicu, membrii comisiei au respins legea prin care publicitatea explicită la televizor şi la radio pentru medicamente este interzisă, fiind permisă în alte medii la medicamente eliberate fără prescripţie.

Cererea de reexaminare a preşedintelui a fost acceptată, iar proiectul de lege a fost respins. Noi am fost consecvenţi, în sensul în care şi prima dată când am avut proiectul la Comisia pentru Sănătate şi Familie am respins proiectul legislativ. Raportul de respingere va fi înaintat către plen“, a precizat Corneliu Buicu.

Pe 9 ianuarie, preşedintele Klaus Iohannis a solicitat reexaminarea legii prin care publicitatea explicită la televizor şi la radio pentru medicamente va fi interzisă, fiind permisă în alte medii la medicamente eliberate fără prescripţie medicală, afirmând că legea contravine directivelor europene.

De asemenea, Klaus Iohannis a criticat şi caracterul discriminatoriu al legii, întrucât permite publicitatea la medicamente prin alte modalităţi decât în cadrul programelor de televiziune şi radiodifuziune.